Πανελλήνιες 2023: Στο ΣτΕ το θέμα της εισαγωγής διακριθέντων αθλητών

Στις 5 Μαίου θα συζητηθεί στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) ένα θεμα που αφορά τους υποψήφιους των πανελλαδικών, καθώς αναφέρεται στην εισαγωγή διακριθέντων αθλητών στα ΑΕΙ.

Ο λόγος της παρέμβασης του ΣτΕ είναι ότι υποψήφια για Ιατρική σχολή προσέφυγε στο Διοικητικό Εφετείο ζητώντας την ακύρωση των αποτελεσμάτων των πανελλαδικών εξετάσεων του 2020, υποστηρίζοντας ότι δεν κατόρθωσε να εισαχθεί εξαιτίας της εισαγωγής άλλων συνυποψηφίων της, οι οποίοι, υπό την ιδιότητά τους ως διακριθέντες αθλητές, συγκέντρωσαν, χωρίς την προβαλλόμενη ως αντισυνταγματική προσαύξηση της βαθμολογίας τους, λιγότερα μόρια από την ίδια. Το Διοικητικό Εφετείο διατύπωσε προδικαστικά ερωτήματα στο ΣτΕ, το οποίο λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης, θα τη συζητήσει στην Ολομέλειά του.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η Πρόεδρος του ΣτΕ κ.Ευαγγελία Νίκα, ενόψει

α) της κατάθεσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών αιτήσεως περί ακυρώσεως των: 1) πινάκων αποτελεσμάτων των πανελλαδικών εξετάσεων των Γενικών Λυκείων έτους 2020 για την εισαγωγή στα Τμήματα και στις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, 2) Φ.253/111357/Α5/27.08.2020 αποφάσεως της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Κύρωση πινάκων εισαγόμενων στα Τμήματα, τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων και στις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 των υποψηφίων οι οποίοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών Λυκείων 2020 με το Νέο σύστημα εισαγωγής του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α’) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» και κάθε άλλης συναφούς πράξης ή παράλειψης της Διοίκησης και

β) της εκδοθείσας επί της αίτησης αυτής 2310/2022 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, με την οποία διατυπώνονται κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 3900/2010, τα ακόλουθα προδικαστικά ερωτήματα:

1) «εάν οι διατάξεις των άρθρων 34 παρ. 8 του ν. 2725/1999, όπως ισχύουν, 32 παρ. 2 του ν. 4351/2015, 36 παρ. 1 του ν. 4603/2019 και 30 του ν. 4726/2020 αντίκεινται στις συνταγματικές αρχές της ισότητας (άρθρο 4 παρ.1 Σ), της αξιοκρατίας και της σταδιοδρομίας εκάστου κατά τον λόγο της προσωπικής του αξίας (άρθρο 5 παρ.1 Σ), καθώς και της ορθολογικής οργάνωσης της παρεχόμενης εκπαίδευσης (άρθρο 16 Σ), σε συνδυασμό με τη συνταγματική αρχή της αναλογικότητας και

2) εάν υφίσταται ή όχι έννομο συμφέρον της αιτούσας να προσβάλλει την παράλειψη εισαγωγής της σε ιατρική Σχολή λόγω της εισαγωγής άλλων συνυποψηφίων της, οι οποίοι, υπό την ιδιότητά τους ως διακριθέντες αθλητές, συγκέντρωσαν, χωρίς την προβαλλόμενη ως αντισυνταγματική προσαύξηση της βαθμολογίας τους, λιγότερα μόρια από την ίδια»εισάγει την πιο πάνω αίτηση, στην Ολομέλεια του Δικαστηρίου, σύμφωνα με τα άρθρα 14 παρ. 2, εδ. γ’ (όπως ισχύει), 20 και 21 του π.δ. 18/1989 (Α’ 8), λόγω της σπουδαιότητας της.

Ορίζει δικάσιμο την 5η Μαΐου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30 π.μ. και εισηγήτρια την Σύμβουλο Σταυρούλα Κτιστάκη.

Παραγγέλλει να ανακοινωθεί η δικογραφία στην εισηγήτρια και να κοινοποιηθεί αντίγραφο της πράξης αυτής, δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη δικάσιμο, κατόπιν σύντμησης της προθεσμίας του άρθρου 21 παρ. 1 του Π.Δ. 18/1989, α) στην ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, με την παράκληση να διαβιβάσει στην εισηγήτρια απευθείας όλα τα τα σχετικά με την υπόθεση έγγραφα και συνοπτική έκθεση της αρμόδιας υπηρεσίας και 2) στον ΒΑΪΟ ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗ, ως πληρεξούσιο της αιτούσας.

Πηγή: alfavita.gr