Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Αρχική » Blog » Πανελλήνιες 2023: Πρόσκληση προς εκπαιδευτικούς Μουσικής για συμμετοχή στο Μητρώο Εξεταστών-Βαθμολογητών

Πανελλήνιες 2023: Πρόσκληση προς εκπαιδευτικούς Μουσικής για συμμετοχή στο Μητρώο Εξεταστών-Βαθμολογητών

Για το μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» – Αιτήσεις έως την Παρασκευή 28 Απριλίου 2023

Πρόσκληση  Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή νέων αιτήσεων εκπαιδευτικών  Π.Ε. και Δ.Ε. ΠΕ79.01 που αφορούν στη συμπλήρωση του Μητρώου για τις ειδικές εξετάσεις για τα Μουσικά Τμήματα, εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας.

Οπως αναφέρει, η εισαγωγή φοιτητών στα 3 Μουσικά Τμήματα, στο Τµήµα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστηµίου, στο Τµήµα Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας και στο Τµήµα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, από το έτος 2019 πραγματοποιείται μέσω ειδικών εξετάσεων πανελλαδικού επιπέδου. Οι υποψήφιοι εξετάζονται στα 2 μουσικά μαθήματα  α) Μουσική Εκτέλεση και Ερµηνεία και β) Μουσική Αντίληψη και Γνώση και στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας των ΓΕΛ ή στο μάθημα των Νέων Ελληνικών των ΕΠΑΛ αντίστοιχα, σύμφωνα με τις διατάξεις της Φ.253/23170/Α5 (Β’ 504/20-2-2019) Υ.Α. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οδηγίες για τους εκπαιδευτικούς Δ.Ε. και Π.Ε. ειδικότητας ΠΕ79.01

Προκειμένου να επικαιροποιηθεί ο πίνακας του Μητρώου Εξεταστών-Βαθμολογητών για το μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» σύμφωνα με το άρθρο 7 της υπό στοιχεία Φ.253/69990/Α5 (Β’ 1736/17-52019) Υ.Α. όπως τροποποιήθηκε με την Φ.253/86661/Α5 (Β’ 2190/7-6-2019) Υ.Α., καλούνται οι εκπαιδευτικοί Δ.Ε. και Π.Ε. ειδικότητας ΠΕ79.01 που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις διαδικασίες εξέτασης του μουσικού μαθήματος «Μουσική  Εκτέλεση και Ερµηνεία» ως μέλη των Επιτροπών Εξεταστών-Βαθμολογητών στο συγκεκριμένο μάθημα, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέσω των Διευθύνσεων Δ.Ε. και Π.Ε.. Σημειώνεται ότι για τη συμμετοχή στις εν λόγω Επιτροπές, καθορίζεται αποζημίωση βάσει της περ. η) της παρ. 1 της υπ’ αρ. Φ.253.1/91555/Α5 (Β’ 2288/11-6-2019) Κ.Υ.Α.

Επισημαίνεται ότι όσοι εκπαιδευτικοί έχουν υποβάλει αντίστοιχη αίτηση στο παρελθόν, συμμετέχουν ήδη στο Μητρώο Εξεταστών-Βαθμολογητών για το μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» κι επομένως δεν είναι απαραίτητο να υποβάλουν εκ νέου αίτηση, εκτός εάν επιθυμούν να προσθέσουν νέα δικαιολογητικά σε αυτά που έχουν ήδη αποστείλει στο παρελθόν. 

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί Δ.Ε. και Π.Ε. ειδικότητας ΠΕ 79.01 μπορούν να υποβάλουν τη σχετική συνημμένη αίτηση προς τις ΔΔΕ ή ΔΠΕ όπου ανήκουν, αποκλειστικά έως την Παρασκευή 28 Απριλίου 2023. Στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, εκτός των τυπικών στοιχείων, θα δηλώσουν και τη μουσική κατεύθυνση / είδος μουσικής που επιθυμούν να εξετάσουν-βαθμολογήσουν, και για την οποία έχουν τη σχετική κατάρτιση  (δηλαδή πτυχίο ή πιστοποίηση ανάλογης κατάρτισης ή αποδεδειγμένη προϋπηρεσία, τα οποία συνυποβάλλονται): α) Λόγιας Δυτικής Μουσικής παράδοσης, β) Τζαζ (Jazz) ή άλλης σύγχρονης μουσικής έκφρασης, γ) Παραδοσιακής, λαϊκής μουσικής παράδοσης ή βυζαντινής μουσικής. Επισημαίνεται ότι, εφόσον υπάρχει η σχετική κατάρτιση, μπορεί να δηλωθούν και περισσότερα του ενός είδη μουσικής.

Πηγή: alfavita.gr