Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Πανελλήνιες 2023: Που πάνε οι βάσεις εισαγωγής σύμφωνα με εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης

Πανελλήνιες – Βάσεις εισαγωγής 2023: Η εκτίμηση για τις ιατρικές και φαρμακευτικές σχολές με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης

Πανελλήνιες – Βάσεις εισαγωγής 2023: Ο Κωνσταντίνος Παπαγιαννούλης, σύμβουλος σπουδών και καριέρας της PIXIDAedu, διενήργησε τη σύνταξη της μελέτης για την πορεία των φετινών βάσεων με αλγόριθμο που έχει δημιουργηθεί με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης. Οι εκτιμήσεις αφορούν αποκλειστικά σχολές και τμήματα που επιλέγονται από ένα επιστημονικό πεδίο και δεν έχουν ειδικό μάθημα, καθώς με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η ακρίβεια της εκτίμησης.

Η εξαίρεση μιας γενικευμένης ανόδου των δημοφιλών σχολών είναι οι Ιατρικές που εκτιμάται από την PIXIDAedu ότι θα χάσουν από 180 έως και 205 μόρια. Η Ιατρική Αθηνών αναμένεται να πέσει στα 18.610 μόρια από 18.880, ενώ η Ιατρική Αλεξανδρούπολης, η πιο χαμηλόβαθμη μεταξύ των εφτά σχολών, θα κινηθεί κάτω από τα 18.000 μόρια, και ειδικότερα στα 17.890.

Η πτώση στις σχολές των Επιστημών Υγείας αναμένεται να κινηθεί μεταξύ 10 έως και 200 μορίων τόσο στις υψηλόβαθμες όσο και στις χαμηλόβαθμες σχολές. Η αιτία είναι οι χαμηλότερες επιδόσεις σε σχέση με πέρσι στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Και σε αυτή την περίπτωση, λόγω της απόκλισης της επίδοσης των υποψηφίων μεταξύ 2ου και 3ου επιστημονικού πεδίου, είναι δύσκολο να υπολογισθεί η βάση εισαγωγής σε κοινές σχολές, όπως για παράδειγμα οι Γεωπονικές.

ADVERTISING

Ιατρικής ΕΚΠΑ (Αθήνα)18.61018.800-1903ο
Ιατρικής ΑΠΘ (Θεσσαλονίκη)18.36018.550-1903ο
Ιατρικής Παν. Πατρών (Πάτρα)18.30018.505-2053ο
Ιατρικής ΔΠΘ (Αλεξανδρούπολη)17.89018.075-1853ο
Οδοντιατρικής ΕΚΠΑ (Αθήνα)17.94017.975-353ο
Οδοντιατρικής ΑΠΘ (Θεσσαλονίκη)17.86018.060-2003ο
Κτηνιατρικής ΑΠΘ (Θεσσαλονίκη)17.55017.671-1213ο
Κτηνιατρικής Παν. Θεσσαλίας (Καρδίτσα)17.32017.350-303ο
Φαρμακευτικής ΕΚΠΑ (Αθήνα)17.79017.910-1203ο
Φαρμακευτικής (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ17.74017.775-353ο
Φαρμακευτικής Παν. Πατρών (Πάτρα)17.59017.710-1203ο

Πηγή: [alfavita.gr]