Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Πανελλήνιες 2023: Λατινικά – Αλλάζει το σύστημα βαθμολόγησης

Αλλαγές θα υπάρχουν στον τρόπο βαθμολόγησης των Λατινικών, στις Πανελλαδικές εξετάσεις του 2023.

Η εξέταση

Στους μαθητές θα δοθεί διδαγμένο κείμενο δεκατεσσάρων έως δεκαέξι (14-16) στίχων από ένα ή περισσότερα κείμενα.

Από τους μαθητές θα ζητηθεί:

 1. να μεταφράσουν από αυτό στη Νέα Ελληνική δέκα έως δώδεκα (10-12) στίχους (20 μονάδες)
 2. να απαντήσουν στις εξής παρατηρήσεις (σύνολο 80 μονάδες):
  – 1 παρατήρηση ανοικτού ή κλειστού τύπου από την Εισαγωγή του σχολικού βιβλίου,
  – 1 παρατήρηση ετυμολογική: Συσχέτιση λέξεων της Λατινικής με λέξεις που χρησιμοποιούνται στη Νέα Ελληνική (10 μονάδες)
  – 2 παρατηρήσεις Γραμματικής (30 μονάδες)
  – 2 παρατηρήσεις Συντακτικού (30 μονάδες).

  Καθεμία από τις παρατηρήσεις Γραμματικής και Συντακτικού μπορεί να αναλύεται σε 2 υποερωτήματα.

Πηγή: alfavita.gr