Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Πανελλήνιες 2023: Κονδύλι 550.000€ για επέκταση του Συστήματος Ασφαλούς Μετάδοσης (ΣΑΜ)

Στόχος της δράσης είναι η επέκταση του Συστήματος Ασφαλούς Μετάδοσης (ΣΑΜ) θεμάτων εξετάσεων και πιστοποιήσεων του ΥΠΑΙΘ το οποίο λειτούργησε για πρώτη φορά το έτος 2021, προκειμένου να διευκολυνθεί η οργάνωση και διεξαγωγή εξετάσεων.

Την πρόθεση χρηματοδότησης ύψους 550.000 € για την «Επέκταση Συστήματος Ασφαλούς Μετάδοσης (ΣΑΜ) θεμάτων εξετάσεων και πιστοποιήσεων του ΥΠΑΙΘ», υπέγραψε σήμερα η Υπουργός Παιδείας.

Στόχος της δράσης είναι η επέκταση του Συστήματος Ασφαλούς Μετάδοσης (ΣΑΜ) θεμάτων εξετάσεων και πιστοποιήσεων του ΥΠΑΙΘ το οποίο λειτούργησε για πρώτη φορά το έτος 2021, προκειμένου να διευκολυνθεί η οργάνωση και διεξαγωγή εξετάσεων εθνικού επιπέδου, καλύπτοντας τα επιπλέον εξεταστικά κέντρα για τις ανάγκες διενέργειας των πανελλαδικών εξετάσεων, τόσο για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, όσο και για τις εξετάσεις γλωσσομάθειας, απόκτησης ιθαγένειας και ΑΣΕΠ. Η δράση που θα χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο της παρούσας, θα ενταχθεί στον Α.Σ. 3 και συγκεκριμένα στο ΑΠ 3.8 δράση 3.8.9 Ανάπτυξη/Επέκταση ψηφιακών εργαλείων και πληροφοριακών συστημάτων για τις ανάγκες του ΥΠΑΙΘ.

Οι προτάσεις υποβάλλονται μόνο μέσω του ΠΣ ΕΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/ από την 03/03/2023 12:00:00 (ημερομηνία έναρξης υποβολής πρότασης) έως, αποκλειστικά, την 27/07/2023 14:00:00 (ημερομηνία λήξης υποβολής πρότασης).

Πηγή: alfavita.gr