Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Πανελλήνιες 2023: Επιτροπή ενστάσεων υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις σε ποσοστό 5%

 Συστήνεται και συγκροτείται επιτροπή ενστάσεων υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε ποσοστό 5% στις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις, σύμφωνα με υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ.

Επιτροπή ενστάσεων υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις

Η συγκρότηση Επιτροπής εξέτασης ενστάσεων υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε ποσοστό 5%, έχει ως ακολούθως:

1. Φρυσίρα Ελένη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κλινικής Γενετικής του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Γ.Ν. Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ».

2. Μπάμπης Γεώργιος, Καθηγητής Ορθοπεδικής του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Γ.Ν. Ν. ΙΩΝΙΑΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ – ΠΑΤΗΣΙΩΝ».

3. Μπούμπας Δημήτριος, Καθηγητής Παθολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ».

4. Φιλιππάτος Γεράσιμος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών στο Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» ως πρόεδρος της Επιτροπής.

5. Κουράκλης Γρηγόριος, Ομότιμος Καθηγητής Χειρουργικής του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ».

6. Παπαϊωάννου Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αιματολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ», Π.Γ.Ν.Θ «ΑΧΕΠΑ».

7. Στράντζαλης Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Νευροχειρουργικής του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ».

8. Στεργίου Γεώργιος, Καθηγητής Παθολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ».

9. Παπαδημητρίου Χρήστος, Καθηγητής Παθολογικής Ογκολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ».

Το έργο της Επιτροπής

1) Η εξέταση ενστάσεων κατά των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί από τις Επταμελείς Επιτροπές των αρμοδίων Νοσοκομείων της υπό στοιχεία Φ.151/17897/ Β6/2014 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός οργάνων, τρόπου και διαδικασίας διαπίστωσης σοβαρών παθήσεων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» (Β΄ 358), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Φ.153/146145/Α5/2019 (Β΄ 3557) και την υπό στοιχεία Φ.153/147462/Α5/2022 (B΄ 6069) όμοιες. 2) Η εξέταση τυχόν εκπρόθεσμων αιτήσεων προς τις Επταμελείς Επιτροπές των Νοσοκομείων.

Γ. Η Επιτροπή έχει δικαίωμα προκειμένου να εξετάσει τα αιτήματα των υποψηφίων να ζητά σχετικά συμπληρωματικά στοιχεία αν το κρίνει αναγκαίο.

Δ. Η Επιτροπή μπορεί να απευθύνεται σε ειδικούς εισηγητές για γνωμοδότηση δια μέσου της Εκτελεστικής Επιτροπής του Κε.Σ.Υ.

Ε. Τα Πρακτικά Συνεδριάσεων της Επιτροπής θα υποβάλλονται για περαιτέρω έγκριση στην Εκτελεστική Επιτροπή του Κε.Σ.Υ.

ΣΤ. Τα αιτήματα θα διαβιβάζονται στην Επιτροπή από τις γραμματείες των επταμελών επιτροπών. Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η Μαντζουράτου Αναστασία, υπάλληλος της Διεύθυνσης Επιστημονικής Τεκμηρίωσης, Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, με αναπληρωτή τον Παλαίστη Κωνσταντίνο, ομοίως. Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η θητεία της Επιτροπής, αρχόμενη από την δημοσίευση της κοινής υπουργικής απόφασης, θα είναι έως τις 31 Ιουλίου 2023.

Πηγή: alfavita.gr