Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Αρχική » Blog » Πανελλήνιες 2023 – ΕΠΑΛ: Καθορισμός συντελεστών βαρύτητας – Συμπλήρωση υπουργικής απόφασης.

Πανελλήνιες 2023 – ΕΠΑΛ: Καθορισμός συντελεστών βαρύτητας – Συμπλήρωση υπουργικής απόφασης.

Καθορισμός συντελεστών βαρύτητας μαθημάτων ΕΠΑΛ στις Πανελλαδικές 2023- Συμπλήρωση Υπουργικής Απόφασης για το έτος 2023-24

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 6863/29-12-2022 η απόφαση υπ. αριθμ. πρωτ. Φ. 153.1/160016/Α5 της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκης Κεραμέως, με την οποία συμπληρώνεται η υπό στοιχεία Φ.153.1/148498/ Α5/19-11-2021 Yπουργική Aπόφαση «Καθορισμός των συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων των Επαγγελματικών Λυκείων για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εφεξής» (Β’ 5400), για τις πανελλαδικές 2023 και εφεξής. 

Για την Απόφαση ελήφθησαν υπόψη μεταξύ άλλων: 

  • Το Π.Δ. 52/2022 «Ίδρυση, Κατάργηση, Συγχώνευση, Μετονομασία και Μεταβολή έδρας Τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Πατρών» (Α’ 131). 
  • Η υπ’ αρ. 96662/12-12-2022 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών, η οποία διαβιβάστηκε με το υπό στοιχεία 96842/12-12-2022 έγγραφο. Αναλυτικά η Απόφαση ….αποφασίζουμε: Τη συμπλήρωση της υπό στοιχεία Φ.153.1/148498/ Α5/19-11-2021 υπουργικής απόφασης “Καθορισμός των συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων των Επαγγελματικών Λυκείων για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, το ακαδημαϊκό έτος 2022- 2023 και εφεξής” (Β’ 5400), για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 και εφεξής, ως ακολούθως: 

Αναλυτικά η Απόφαση

Αποφασίζουμε: Τη συμπλήρωση της υπό στοιχεία Φ.153.1/148498/ Α5/19-11-2021 υπουργικής απόφασης “Καθορισμός των συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων των Επαγγελματικών Λυκείων για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, το ακαδημαϊκό έτος 2022- 2023 και εφεξής” (Β’ 5400), για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 και εφεξής, ως ακολούθως: 

epal

Πηγή: alfavita.gr