Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Αρχική » Blog » Πανελλήνιες 2022: Πώς επιλέγω τμήματα στο μηχανογραφικό δελτίο

Πανελλήνιες 2022: Πώς επιλέγω τμήματα στο μηχανογραφικό δελτίο

Η συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου αποτελεί κρίσιμη απόφαση – Η βασική φετινή αλλαγή του μηχανογραφικού σχετίζεται με τον τρόπο υπολογισμού των μορίων.

Η συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου αποτελεί μία από τις κρισιμότερες αποφάσεις που καλείται να πάρει το άτομο στην διάρκεια της ζωής του. Η επιλογή σπουδών θα ανοίξει νέους δρόμους, θα προσφέρει νέες εμπειρίες και θα συμβάλλει στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη. 

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός, θα βοηθήσει τον μαθητή στην σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου. Οι ατομικές συνεδρίες επαγγελματικού προσανατολισμού, βασίζονται σε δύο πυλώνες. Ο πρώτος πυλώνας ασχολείται με το  να βοηθήσει τον μαθητή να διερευνήσει  ποιο επάγγελμα ταιριάζει με την προσωπικότητα του και γι’ αυτό χρειάζεται να εξερευνήσει τα ενδιαφέροντα του, τις ικανότητες το, τις δεξιότητες του  και τις εργασιακές του αξίες.

Ο δεύτερος πυλώνας αφορά την σωστή ενημέρωση για τις σχολές και τα τμήματα. Κάθε χρόνο η σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού γίνεται όλο και πιο δύσκολη διαδικασία, καθώς οι μαθητές στην συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου χρειάζεται να λάβουν υπόψη αρκετές παραμέτρους.

Αρκετά τμήματα κυρίως από το 2° και το 4° επιστημονικό πεδίο δεν έχουνε ακόμη κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα. Με βάση αυτό, τμήματα με τον ίδιο τίτλο και το ίδιο πρόγραμμα σπουδών, μπορεί να έχουν διαφορετικά επαγγελματικά δικαιώματα. Ενδεικτικά αναφέρω, ότι  από τα έξι τμήματα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, μόνο από το τμήμα του Οικονομικού  Πανεπιστημίου Αθηνών και από το τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Κοζάνη) του πανεπιστημίου δυτικής Μακεδονίας εγγράφεσαι στο Οικονομικό Επιμελητήριο και όχι από τα υπόλοιπα πέντε, παρόλο που πρόκειται για ίδια τμήματα. 

Μία άλλη παράμετρος  που χρειάζεται να λάβει υπόψιν του ο μαθητής είναι ότι στο ίδιο τμήμα, ανάλογα την κατεύθυνση που θα επιλέξεις, μπορεί να έχεις διαφορετικά επαγγελματικά δικαιώματα. Ενδεικτικά αναφέρω ότι στο τμήμα Δημόσιας Διοίκησης υπάρχουν δύο κατευθύνσεις. Αν ο φοιτητής επιλέξει την κατεύθυνση Κοινωνικών Θεσμών, εντάσσεται στο ΠΕ 78 Κοινωνικών Επιστημόνων, ενώ αν επιλέξει την κατεύθυνση της Δημόσιας Οικονομικής εντάσσεται στον κλάδο ΠΕ 80 Οικονομίας.

Η βασική φετινή αλλαγή του μηχανογραφικού σχετίζεται με τον τρόπο υπολογισμού των μορίων. Αναλυτικότερα, θα υφίστανται οι συντελεστές-μαθήματα αυξημένης βαρύτητας ανα πεδίο/τομέα, αλλά θα αποδίδονται κατά περίπτωση συντελεστές στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα με απόφαση της συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι.
Ο συντελεστής βαρύτητας που αποδίδεται σε κάθε ένα από τα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα  εκφράζεται σε ποσοστό επί τοις εκατό (%) και δεν μπορεί να είναι μικρότερος του 20%. Το άθροισμα των συντελεστών αποδίδει το 100%. Οι συντελεστές αυτοί έχουν ανακοινωθεί  ήδη από το Υπουργείο Παιδείας.

Μία ακόμη σημαντική παράμετρος και του φετινού μηχανογραφικού είναι η ελάχιστη βάση εισαγωγής όπου ουσιαστικά είναι και η προϋπόθεση για να μπορεί ένας μαθητής να δηλώσει ένα τμήμα. Να έχει δηλαδή το μέσο όρο στα εξεταζόμενα μαθήματα των πανελλαδικών που θα του επιτρέπει να υποβάλει προτίμηση για το τμήμα.

Μεγάλη προσοχή λοιπόν, καθώς πλέον η συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου αποτελεί μια διαδικασία που απαιτεί μεγάλη προσοχή και χρειάζεται  να υπολογίσετε όλες τις παραπάνω παραμέτρους, προκειμένου να επιτύχετε στην σχολή που θέλετε!

Πηγή: alfavita.gr