Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Αρχική » Blog » Πανελλήνιες 2022: Πότε παρουσιάζονται οι επιτυχόντες στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού

Πανελλήνιες 2022: Πότε παρουσιάζονται οι επιτυχόντες στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού

Οι επιτυχόντες-ουσες των πανελλαδικών εξετάσεων του 2022 καλούνται να παρουσιασθούν για κατάταξη στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ), που εδρεύει στο Ναυτικό Οχυρό Σκαραμαγκά, τη Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου και ώρα 08:00. Οι καλούμενοι/ες για κατάταξη στη Σχολή θα πρέπει να προσκομίσουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, που καθορίζονται στην Εγκύκλιο Διαταγή Προκήρυξης Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών.

Oι προς κατάταξη επιτυχόντες-ούσες στη σχολή θα πρέπει να προσκομίσουν PCR COVID-19 test αρνητικό (-) που θα έχει πραγματοποιηθεί 72 ώρες πριν από την ημερομηνία της κατάταξης (εμβολιασμένοι και μη καθώς και όσοι έχουν νοσήσει).

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται

  1. ΕΛΛΗΝΕΣ/ΙΔΕΣ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ.

α.   Φωτοαντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου.

β.  Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλο ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή βεβαίωση διαγραφής, εφόσον είναι ήδη εγγεγραμμένοι σε άλλο ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται μέχρι την ορκωμοσία.

γ.   Αστυνομική ταυτότητα, Διαβατήριο (εφόσον υπάρχει).

δ.   Πιστοποιητικό Γέννησης

ε.   Βιβλιάριο Υγείας παιδικής ηλικίας (εφόσον υπάρχει).

στ. Τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), σε επίσημο έγγραφο της αρμόδιας ΔΟΥ.

ζ.   Τον Αριθμό Στρατολογικού Μητρώου (ΑΣΜ), για άρρενες.

 η. Βεβαίωση Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) ή προσκόμιση οποιουδήποτε δικαιολογητικού που αναγράφει τον ΑΜΚΑ.

θ.  Αντίγραφο της πρώτης σελίδας Βιβλιαρίου Ατομικού Τραπεζικού Λογαριασμού όπου πρώτος δικαιούχος θα είναι ο/η επιτυχών/ούσα και να φαίνεται ο αριθμός βιβλιαρίου και το ΙΒΑΝ.

ι.  Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ), προσκομίζεται βεβαίωση απογραφής από ΕΦΚΑ όπου αναγράφεται ο αριθμός συστήματος ΕΦΚΑ.

ια.  Βεβαίωση διαγραφής από τον ασφαλιστικό φορέα, στον οποίο ανήκαν, καθώς και ότι παρέδωσαν το Βιβλιάριο Υγείας-Νοσηλείας ή για τους ανασφάλιστους Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν είναι κάτοχοι αντίστοιχου Βιβλιαρίου.

ιβ.  Αντίγραφο πτυχίου ξένης γλώσσας (εφόσον υπάρχει).

Σημείωση: Οι επιτυχόντες που υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις εκτός από τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά, πρέπει επιπλέον να προσκομίσουν πιστοποιητικό της Διεύθυνσης Προσωπικού του Κλάδου στον οποίο υπηρετούν (Στρατός, Αεροπορία, Ναυτικό), στο οποίο θα φαίνεται ότι δεν έχουν παραπεμφθεί σε δίκη με βούλευμα δικαστικού συμβουλίου στρατοδικείου, ή κοινού ποινικού δικαστηρίου ή με απευθείας κλήση Εισαγγελικής Αρχής για οποιοδήποτε από τα εγκλήματα που αναφέρονται στην υποπαράγραφο 10στ της Εγκυκλίου.

  • ΕΛΛΗΝΕΣ/ΙΔΕΣ ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΟΙ/ΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΧΩΡΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ

α.   Κυρωμένο φωτοαντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου.

β.  Βεβαίωση της Ελληνικής Προξενικής Αρχής της Χώρας προελεύσεώς των με την οποία θα βεβαιώνεται ότι έχουν εκκινήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την παραίτησή τους από την ιθαγένεια της Χώρας αυτής (αν δεν έχουν αποκλειστικά την Ελληνική ιθαγένεια). Εν συνεχεία, θα πρέπει εντός τριών (3) μηνών από την κατάταξή τους στη Σχολή, να έχει ολοκληρωθεί η παραπάνω διαδικασία, γεγονός που θα βεβαιώνεται με την προσκόμιση επίσημου κυβερνητικού εγγράφου της Χώρας προέλευσης, θεωρημένου από την εκεί Ελληνική Προξενική Αρχή.

γ.   Τα λοιπά δικαιολογητικά της παραγράφου 1.

Για τυχόν διευκρινίσεις, οι επιτυχόντες-ουσες μπορούν να επικοινωνούν με το τμήμα Κατάταξης της ΣΜΥΝ στα τηλέφωνα 210-5531742, 210-5531744.

Πηγή : alfavita.gr