Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Πανελλήνιες 2022: Έλεγχος αιτήσεων-δηλώσεων υποψηφίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Εγκυκλίους στα ΓΕΛ και τα ΕΠΑΛ της χώρας για τον έλεγχο των αιτήσεων-δηλώσεων των υποψηφίων που θα συμμετάσχουν στις πανελλήνιες εξετάσεις 2022 απέστειλε το υπουργείο Παιδείας.

Στις εγκυκλίους επισημαίνονται τα εξής:

Η εγκύκλιος για τα ΓΕΛ

Σας αποστέλλουμε ηλεκτρονικό αντίγραφο μηχανογραφικής ονομαστικής κατάστασης στην οποία περιλαμβάνονται όλοι οι υποψήφιοι που υπέβαλαν αίτηση-δήλωση συμμετοχής στις Εξετάσεις σε πανελλαδικό επίπεδο των μαθημάτων των Ημερησίων και Εσπερινών Γενικών Λυκείων.

Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ-ΔΗΛΩΣΕΩΝ

Για κάθε υποψήφιο που αναγράφεται στην κατάσταση περιλαμβάνονται τα παρακάτω στοιχεία:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Στην πρώτη σειρά αναφέρονται ο αύξων αριθμός, το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο, το ονοματεπώνυμο μητέρας, ο κωδικός αριθμός εξετάσεων και ο αριθμός αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλο επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης.

Στη δεύτερη σειρά αναφέρονται τα ειδικά μαθήματα, στα οποία δήλωσε ο υποψήφιος ότι επιθυμεί να εξεταστεί, καθώς και το αν έχει δηλώσει υποψηφιότητα για τις Στρατιωτικές σχολές, τις Αστυνομικές σχολές, τις σχολές Α.Ε.Ν., την Πυροσβεστική Ακαδημία, το Λιμενικό Σώμα ή τα ΤΕΦΑΑ. Αμέσως μετά, στη στήλη «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ», εμφανίζεται η κατηγορία του υποψηφίου, η οποία μπορεί να είναι «ΜΑΘΗΤΗΣ» ή «ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ».

Εφόσον ο υποψήφιος έχει δηλώσει τα τρία (3) Μουσικά Τμήματα Ιονίου, Ιωαννίνων και Μακεδονίας, θα υπάρχει μια τρίτη σειρά στην οποία θα αναφέρονται τα δύο μουσικά μαθήματα, το είδος της μουσικής, καθώς και το μουσικό όργανο ή τη φωνή που έχει επιλέξει να εξεταστεί ο υποψήφιος. Επιπλέον, στην περίπτωση απόφοιτου θα εμφανίζεται και ο βαθμός απολυτηρίου.

ΕΣΠΕΡΙΝΑ

Στην πρώτη σειρά αναφέρονται ο αύξων αριθμός, το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο, το ονοματεπώνυμο μητέρας, ο κωδικός αριθμός εξετάσεων και ο αριθμός αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. Επισημαίνεται ότι στη στήλη «ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΗΜ.» αναγράφεται η ένδειξη «ΝΑΙ» για τον υποψήφιο που επέλεξε στην αίτηση-δήλωση ότι θα είναι υποψήφιος με τα Ημερήσια ΓΕΛ.

Στη δεύτερη σειρά αναφέρονται τα ειδικά μαθήματα, στα οποία δήλωσε ο υποψήφιος ότι επιθυμεί να εξεταστεί, καθώς και το αν έχει δηλώσει υποψηφιότητα για τις Στρατιωτικές σχολές, τις Αστυνομικές σχολές, τις σχολές Α.Ε.Ν., την Πυροσβεστική Ακαδημία, το Λιμενικό Σώμα ή τα ΤΕΦΑΑ. Αμέσως μετά, στη στήλη «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ», εμφανίζεται η κατηγορία του υποψηφίου, η οποία μπορεί να είναι «ΜΑΘΗΤΗΣ» ή «ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ».

Εφόσον ο υποψήφιος έχει δηλώσει τα τρία (3) Μουσικά Τμήματα Ιονίου, Ιωαννίνων και Μακεδονίας, θα υπάρχει μια τρίτη σειρά στην οποία θα αναφέρονταιτα δύο μουσικά μαθήματα, το είδος της μουσικής, καθώς και το μουσικό όργανο ή τη φωνή που έχει επιλέξει να εξεταστεί ο υποψήφιος. Επιπλέον, στην περίπτωση απόφοιτου θα εμφανίζεται και ο βαθμός απολυτηρίου.

Σας ενημερώνουμε ότι στις καταστάσεις δεν αναφέρεται αν οι υποψήφιοι εξετάζονται προφορικά ή όχι και τα σχολεία δε χρειάζεται να συμπληρώσουν αυτή την πληροφορία.

Προσοχή! Επισημαίνεται ότι αποδόθηκαν οι κωδικοί αριθμοί εξετάσεων υποψηφίων, οι αιτήσεις των οποίων για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις καταχωρίστηκαν με κωδικό 99999999. Οι εν λόγω κωδικοί είναι ήδη ενημερωμένοι στο Π.Σ. myschool. Θα πρέπει να ενημερωθούν οι υποψήφιοι, χωρίς να τυπωθούν – υπογραφούν νέες αιτήσεις. Ο νέος κωδικός θα σημειωθεί χειρόγραφα πάνω στην αίτηση και θα συνοδεύεται από την υπογραφή του Διευθυντή της σχολικής μονάδας. 

Η συνέχεια στην εγκύκλιο για τα ΓΕΛ εδώ

Η εγκύκλιος για τα ΕΠΑΛ

Σας αποστέλλουμε ηλεκτρονικό αντίγραφο μηχανογραφικής ονομαστικής κατάστασης στην οποία περιλαμβάνονται όλοι οι υποψήφιοι που υπέβαλαν αίτηση-δήλωση συμμετοχής στις Εξετάσεις σε πανελλαδικό επίπεδο των μαθημάτων των Ημερησίων και Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων.

Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ-ΔΗΛΩΣΕΩΝ

Για κάθε υποψήφιο που αναγράφεται στην κατάσταση περιλαμβάνονται τα παρακάτω στοιχεία:

Στην πρώτη σειρά αναφέρονται ο αύξων αριθμός, το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο, το ονοματεπώνυμο μητέρας, ο κωδικός αριθμός Εξετάσεων και ο αριθμός αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλο επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης. Επισημαίνεται ότι στα Εσπερινά Επαγγελματικά Λύκεια στη συγκεκριμένη σειρά αναφέρεται επιπλέον στη στήλη «ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΗΜ.» η ένδειξη «ΝΑΙ», για τον υποψήφιο που επέλεξε στην αίτηση-δήλωση ότι είναι: «Υποψήφιος Εσπερινού ΕΠΑΛ για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με το κοινό ποσοστό των Ημερησίων ΕΠΑΛ (συμπεριλαμβανομένων καιτων ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ, Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), Σχολή Αστυφυλάκων, Σχολή Πυροσβεστών, Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού)».

Στη δεύτερη σειρά αναφέρονται τα ειδικά μαθήματα, στα οποία δήλωσε ο υποψήφιος ότι επιθυμεί να εξεταστεί, καθώς και το αν έχει δηλώσει υποψηφιότητα για τις Στρατιωτικές σχολές, τις Αστυνομικές σχολές, τις σχολές Α.Ε.Ν., την Πυροσβεστική Ακαδημία, το Λιμενικό Σώμα ή τα ΤΕΦΑΑ.

Αμέσως μετά, στη στήλη «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ», εμφανίζεται η κατηγορία του υποψηφίου, η οποία μπορεί να είναι «ΜΑΘΗΤΗΣ» ή «ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ».

Εφόσον ο υποψήφιος έχει δηλώσειτα τρία (3) Μουσικά Τμήματα Ιονίου, Ιωαννίνων και Μακεδονίας, θα υπάρχει μια τρίτη σειρά στην οποία θα αναφέρονται τα δύο μουσικά μαθήματα, το είδος της μουσικής, καθώς και το μουσικό όργανο ή τη φωνή που έχει επιλέξει να εξεταστεί ο υποψήφιος.

Επιπλέον, στην περίπτωση απόφοιτου θα εμφανίζεται και ο βαθμός απολυτηρίου.

Σας ενημερώνουμε ότι στις καταστάσεις δεν αναφέρεται αν οι υποψήφιοι εξετάζονται προφορικά ή όχι και τα σχολεία δε χρειάζεται να συμπληρώσουν αυτή την πληροφορία.

Προσοχή! Επισημαίνεται ότι αποδόθηκαν οι κωδικοί αριθμοί εξετάσεων υποψηφίων, οι αιτήσεις των οποίων για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις καταχωρίστηκαν με κωδικό 99999999. Οι εν λόγω κωδικοί είναι ήδη ενημερωμένοι στο Π.Σ. myschool. Θα πρέπει να ενημερωθούν οι υποψήφιοι, χωρίς να τυπωθούν – υπογραφούν νέες αιτήσεις. Ο νέος κωδικός θα σημειωθεί χειρόγραφα πάνω στην αίτηση και θα συνοδεύεται από την υπογραφή του Διευθυντή της σχολικής μονάδας. 

Η συνέχεια στην εγκύκλιο για τα ΕΠΑΛ εδώ

Πηγή: alfavita.gr