Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Πανελλήνιες – ΓΕΛ: Από ποιο πεδίο συμφέρει να δηλώσουν οι υποψήφιοι τις κοινές σχολές;

Στις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2023 164 τμήματα σε σύνολο 452 τμημάτων ανήκουν σε περισσότερα από ένα Πεδία. Αυτό σημαίνει ότι οι υποψήφιοι που τα δηλώνουν εξετάζονται σε διαφορετικά μαθήματα υπολογίζονται τα μόριά τους, με τους διαφορετικούς συντελεστές βαρύτητας, και εισάγονται αυτοί που συγκέντρωσαν περισσότερα μόρια. Αν ένας υποψήφιος στοχεύει σε κάποιο από αυτά από ποιο Πεδίο συμφέρει να τα δηλώσει; Είναι ένα ερώτημα που απασχολεί αρκετούς υποψηφίους όταν καλούνται να επιλέξουν Πεδίο.

Η ανάγκη είναι να συγκεντρώσει ο υποψήφιος όσα περισσότερα μόρια μπορεί. Άρα ψάχνει τα ευκολότερα μαθήματα, που θα του επιτρέψουν να πετύχει υψηλότερες επιδόσεις. Τα τμήματα Χημείας, Βιολογίας και Γεωπονίας, που είναι συνολικά 45, δηλώνονται από το 2ο και από το 3ο Πεδίο. Η μόνη διαφορά στα εξεταζόμενα μαθήματα είναι η Βιολογία έναντι των Μαθηματικών. Τα υπόλοιπα τρία μαθήματα είναι ίδια: Γλώσσα, Φυσική και Χημεία. Λογικό είναι να σκεφθεί κάποιος ότι η Βιολογία είναι ευκολότερη από τα Μαθηματικά, συνεπώς συμφέρει να προτιμήσει κάποιος το 3ο Πεδίο έναντι του 2ου, αν στοχεύει σε κάποιο από αυτά τα 45 τμήματα.

Στον πίνακα βλέπουμε τις επιδόσεις στα Μαθηματικά και τη Βιολογία. Πράγματι βλέπουμε ότι οι επιδόσεις των υποψηφίων είναι καλύτερες στη Βιολογία. Μικρότερο ποσοστό υποψηφίων έγραψε κάτω από 10, περισσότεροι έγραψαν πάνω από 18˙ η  διαφορά είναι σημαντική: σχεδόν 3% το 2022.

Κάνοντας τέτοιες σκέψεις αρκετοί επιλέγουν το 3ο Πεδίο έναντι του 2ου. Αυτή, όμως, δεν είναι όλη η αλήθεια. Στον πίνακα 2 βλέπουμε τις επιδόσεις των υποψηφίων στα 3 άλλα μαθήματα που είναι κοινά και στα δύο Πεδία. Βλέπουμε ότι στη Γλώσσα, τη Φυσική και τη Χημεία οι επιδόσεις των υποψηφίων του 3ου Πεδίου είναι πολύ καλύτερες από τις επιδόσεις των υποψηφίων του 2ου Πεδίου, και στα τρία μαθήματα και τα δύο τελευταία χρόνια. Αυτό μας δείχνει ότι το 3ο Πεδίο επιλέγουν καλύτεροι μαθητές από ότι το 2ο Πεδίο. Συνεπώς η σύγκριση μεταξύ Βιολογίας και Μαθηματικών που κάναμε ήταν προβληματική διότι συγκρίναμε διαφορετικά μαθήματα, αλλά και διαφορετικό επίπεδο υποψηφίων, όπως αποδείχθηκε.

Πέρα από τα στατιστικά των εξετάσεων υπάρχει και κάτι άλλο πολύ σημαντικό: Κάποιοι μαθητές έχουν καλύτερη επίδοση στα Μαθηματικά από τη Βιολογία και κάποιοι άλλοι αντίστροφα. Εκείνο που τελικά μετράει είναι ο ίδιος ο υποψήφιος και οι προτιμήσεις του στα μαθήματα, που τελικά θα καθορίσουν τις επιδόσεις του και όχι τα στατιστικά των Πανελλαδικών.

Για να επιλέξει, λοιπόν, κάποιος μεταξύ δύο Πεδίων πρέπει να σταθμίσει τις επιδόσεις του στα μαθήματα, που είναι καλύτερος με μεγαλύτερη ευκολία, και τις υπόλοιπες επιλογές σχολών που δίνει κάθε Πεδίο, διότι δεν δηλώνουμε μόνο μία σχολή στο Μηχανογραφικό μας. Δεν είναι κακό να κοιτάξει και τα στατιστικά των επιδόσεων, αλλά δεν μπορούν να αποτελούν το μοναδικό κριτήριο επιλογής.

Πηγή: stadiodromia.gr