Πάνω από 1.000 προγράμματα εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και κατάρτισης, προσφέρει το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του ΕΚΠΑ

Πάνω από 1.000 προγράμματα εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και κατάρτισης, από τα οποία τα 40 είναι ξενόγλωσσα, προσφέρει το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του ΕΚΠΑ με στόχο τη γεφύρωση της εκπαίδευσης με την εργασία μέσω της αναβάθμισης των δεξιοτήτων και της γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων.

Επιπλέον, έπειτα από την κατάκτηση των δύο νέων πιστοποιήσεων ISO το τελευταίο δίμηνο σχετικά με την ποιότητα των υπηρεσιών μάθησης εκτός της τυπικής εκπαίδευσης και με την ποιότητα παροχής υπηρεσιών από εκπαιδευτικούς οργανισμούς, το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του ΕΚΠΑ είναι το μοναδικό Κέντρο Επιμόρφωσης στην Ελλάδα που διαθέτει πιστοποίηση συνολικά 5 ISO. 

Γεγονός που ενδυναμώνει την αξιοπιστία και την εγκυρότητά του, ενθαρρύνοντας την περαιτέρω οργάνωση και ανάπτυξη των προγραμμάτων που προσφέρει και επιτρέποντας τη διεκδίκηση συμμετοχής σε ειδικά προγράμματα συγκεκριμένων και αυξημένων προδιαγραφών και απαιτήσεων επιμόρφωσης και εκπαίδευσης ενηλίκων, εργαζομένων και ανέργων.

Τα γνωστικά αντικείμενα και οι θεματικές ενότητες που διδάσκονται στα προγράμματα είναι σύγχρονα και σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με τις ανθρωπιστικές σπουδές, τις κοινωνικές επιστήμες και την οικονομία, τις θετικές επιστήμες και την τεχνολογία, τις επιστήμες της υγείας, τη φυσική αγωγή και τον αθλητισμό, τη διαχείριση πολιτιστικού και τουριστικού πλούτου, τις εικαστικές τέχνες, τις θεολογικές σπουδές, τη γεωπονία και τις οριζόντιες δεξιότητες.

Η παρακολούθηση των περισσοτέρων προγραμμάτων γίνεται εξ αποστάσεως, ενώ 165 προγράμματα προσφέρονται διά ζώσης ή η παρακολούθησή τους γίνεται με μεικτό τρόπο.

Η χρονική διάρκεια κάθε προγράμματος εξαρτάται από το γνωστικό αντικείμενο και καθορίζεται από την αρμόδια ακαδημαϊκή και επιστημονική ομάδα και κυμαίνεται από λίγες εβδομάδες έως και ένα έτος. Με την επιτυχή ολοκλήρωση κάθε προγράμματος χορηγείται αναγνωρισμένο πιστοποιητικό εξειδίκευσης και παρακολούθησης.

Ακολουθούν δηλώσεις του Προέδρου του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και Αντιπρύτανη Έρευνας, Καινοτομίας και Διά Βίου Μάθησης,  Χρήστου Καραγιάννη, και του Αντιπρύτανη Διοικητικών Υποθέσεων & Φοιτητικής Μέριμνας και ιδρυματικού Επιστημονικού Υπεύθυνου για τα προγράμματα επιμόρφωσης και κατάρτισης ανέργων και εργαζομένων της ΔΥΠΑ,  Ευστάθιου  Ευσταθόπουλου:

Χρήστος Καραγιάννης: «Η ποιότητα της γνώσης εξασφαλίζεται στον απόλυτο βαθμό»

«Στο Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του ΕΚΠΑ η ποιότητα της γνώσης εξασφαλίζεται στον απόλυτο βαθμό, καθώς πηγάζει και καλλιεργείται από την επάρκεια και την πληρότητα στη διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων, που υπηρετούν και εξελίσσουν οι Ακαδημαϊκοί και Επιστημονικοί Υπεύθυνοι των προγραμμάτων και οι διδάσκοντες σ΄ αυτά, είτε ανήκουν στο δυναμικό του ΕΚΠΑ, είτε στην ευρύτερη ακαδημαϊκή κοινότητα», τονίζει ο αντιπρύτανης Έρευνας, Καινοτομίας και Διά Βίου Μάθησης και πρόεδρος του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., κ. Χρήστος Καραγιάννης, υπογραμμίζοντας ότι «το Κέντρο διαθέτει την ανάλογη ευελιξία και τελεί σε εγρήγορση, ώστε να δημιουργεί και να προσφέρει συνεχώς νέα προγράμματα επιμόρφωσης, συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, επανειδίκευσης, αναβάθμισης δεξιοτήτων, γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων και εν γένει προγραμμάτων διά βίου μάθησης, αλλά και να προσαρμόζει τα ήδη υπάρχοντα στις νέες, σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες και τις τεχνολογικές εξελίξεις».

Ευστάθιος Ευσταθόπουλος: «Το ΕΚΠΑ γεφυρώνει την εκπαίδευση με την εργασία»

«To ΕΚΠΑ ενισχύει με κάθε τρόπο τις προσπάθειές του για τη γεφύρωση της εκπαίδευσης με την εργασία. Στο πλαίσιο αυτό, προσφέρει ποιοτική και σύγχρονη εκπαίδευση και στους δικαιούχους των προγραμμάτων επιμόρφωσης και κατάρτισης ανέργων και εργαζομένων της ΔΥΠΑ», σημειώνει ο αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων & Φοιτητικής Μέριμνας του ΕΚΠΑ και ιδρυματικός Επιστημονικός Υπεύθυνος γι’ αυτά τα προγράμματα, κ. Ευστάθιος Ευσταθόπουλος, προσθέτοντας ότι «ήδη, το ΕΚΠΑ ολοκλήρωσε πρόσφατα την πιστοποίηση 44 εκπαιδευτικών προγραμμάτων, με τη συγκρότηση 109 τμημάτων, για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων σε κλάδους υψηλής ζήτησης (ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες) και την επανακατάρτιση ανέργων και εργαζομένων/μισθωτών στον ιδιωτικό τομέα, ενώ άμεσα αναμένεται η έναρξη και νέων παρόμοιων προγραμμάτων που έχουν σχεδιαστεί».
Πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα, στην ηλεκτρονική σελίδα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.: https://cce.uoa.gr/

[Πηγή :esos.gr]