Οι 6 αλλαγές και τα 6 νέα άρθρα στο Σχέδιο Νόμου για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση μετά τη δημόσια διαβούλευση

Στα ΙΕΚ, σε όποια ειδικότητα κρίνεται ότι απαιτείται, τα εξάμηνα σπουδών αυξάνονται κατά ένα, δηλαδή από 4 σε 5 συν το εξάμηνο της πρακτικής άσκησης (σύνολο 6 εξάμηνα)

Πέντε σημαντικές αλλαγές έγιναν στο Σχέδιο Νόμου για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, ενώ προστέθηκαν επιπλέον 6 άρθρα  μετά την 15νθήμερη  δημόσια διαβούλευση.

Συγκεκριμένα, μετά την επεξεργασία που έκανε το  esos στο αρχικό Σχέδιο Νόμου και σε αυτό που κατατέθηκε από τον υπουργό Κ. Πιερρακακη, και συζητείται στη Βουλή, διαπιστώυηκαν οι εξής 5 αλλαγές:

1. Θεσμοθετήθηκαν δύο θέσεις Υποδιευθυντών στα Εργαστηριακά Κέντρα, ανεξαρτήτου αριθμού μαθητών-καταρτιζομένων  που ασκούνται εργαστηριακά σε αυτά.

Καθιερώνεται συνεισήγηση  μεταξύ Διευθυντών  ΕΠΑΛ και Εργαστηριακών Κέντρων  για την επιλογή υπευθύνων  Εργαστηρίων.

3. Οι διοικητικοί υπάλληλοι, πλέον , γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι για τις θέσεις Υποδιευθυντών στα ΙΕΚ, μετά από σχετική εισήγηση του συνδικαλιστικού τους οργάνου, την ΠΟΣΥΠ. 

4. Έγιναν δεκτές οι εισηγήσεις της  Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία να μην υπάρχουν ξεχωριστές δομές  ΙΕΚ  και ΕΣΚ για άτομα με αναπηρία, μ εξαίρεση περιπτώσεις που θα προκύψουν με ειδικές μελέτες,  καθώς και να συμμετέχει  εκπρόσωπος στο κάθε Περιφερειακό Συμβούλιο Σύνδεσης  με την  παραγωγή και αγορά  εργασίας.

5. Στα ΙΕΚ, σε όποια ειδικότητα κρίνεται ότι απαιτείται, τα εξάμηνα σπουδών αυξάνονται κατά ένα, δηλαδή από 4 σε 5 συν το εξάμηνο της πρακτικής άσκησης (σύνολο 6 εξάμηνα).

6. Επίσης, πλέον, ανάλογα με τον αριθμό μαθητών στα ΕΠΑΛ προβλέπονται μέχρι 4  θέσεις  Υποδιευθυντών.

Προστέθηκαν 6 άρθρα

Επιπλέον στο Σχέδιο Νόμου προστέθηκαν τα εξής 6 άρθρα:

Άρθρο 33 Επιλογή Υποδιευθυντών Δημόσιων Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.) αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού – Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 31 ν. 4763/2020  

Άρθρο 34 Εξουσιοδοτικές διατάξεις για την αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτών επαγγελματικής κατάρτισης Δημόσιων Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.) – Τροποποίηση περ. γ) παρ. 14 άρθρου 34 ν. 4763/2020

Άρθρο 35 Πιστοποίηση προγραμμάτων σπουδών των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης – Τροποποίηση περ. β) παρ. 17 άρθρου 169 ν. 4763/2020  

Άρθρο 36 Στοιχεία εγγραφής και φοίτησης των καταρτιζόμενων Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κατάρτισης «ΠΗΓΑΣΟΣ»

Άρθρο 37   Υπηρεσίες συντονισμού μονάδων επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδων τρία (3) και πέντε (5) υπουργείων ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου – Προσθήκη Κεφαλαίου ΣΤ2 και άρθρου 40ΙΒ στον ν. 4763/2020

[Πηγή: esos.gr]