Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Οι εκκρεμότητες της Βίβλου ψηφιακού μετασχηματισμού στην παιδεία που σχεδίασε ο Κ. Πιερρακάκης

Ο νέος υπουργός παιδείας Κυριάκος Πιερρακάκης υπήρξε ο σχεδιαστής της εθνικής ψηφιακής στρατηγικής για την περίοδο 2020 -2025  η οποία  αποτυπώθηκε στη Βίβλο ψηφιακού μετασχηματισμού.

Η Βίβλος ψηφιακού μετασχηματισμού που δημοσιεύθηκε και τέθηκε σε διαβούλευση το Δεκέμβριο του 2020, εγκρίθηκε οριστικά τον Ιούλιο του 2021 και περιλαμβάνει 405 έργα σε όλους τους τομείς της δημόσιας διοίκησης.

Ειδικότερα για την παιδεία, προβλέπει  36 έργα με μακροπρόθεσμο και βραχυπρόθεσμο χαρακτήρα.

Τα δύο από αυτά – βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα- έχουν ήδη υλοποιηθεί.
Πρόκειται για: 

  1. Την Αναδιοργάνωση Διαδικασίας Κάλυψης Θέσεων Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών, και
  2. Την Εγγραφή στο Νηπιαγωγείο .

Από τα υπόλοιπα έργα που προβλέπονται για την Πρωτοβάθμια Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια εκπαίδευση,  κάποια είναι ενδεικτικά των προθέσεων και των προτεραιοτήτων που θα βάλει η νέα ηγεσία του υπουργείου Παιδείας.

Δημιουργία ψηφιακής κουλτούρας μάθησης

Ανάμεσα στους στόχους των παρεμβάσεων στην παιδεία  αναφέρεται και η δημιουργία ψηφιακής κουλτούρας μάθησης.  

Ειδικότερα, σύμφωνα πάντα με τη Βίβλο, οι παρεμβάσεις “στοχεύουν  στην επιμόρφωση του εκπαιδευτικού προσωπικού και την αναβάθμιση ή επανακατάρτισή του με νέες δεξιότητες αξιοποιώντας ψηφιακά μέσα και τεχνολογίες”.

Πιο συγκεκριμένα προβλέπονται:

Α. Επανασχεδιασμός της πλατφόρμας MySchool και των ψηφιακών υπηρεσιών διοίκησης που παρέχει σε σχολεία και δ/νσεις εκπαίδευσης. Αναβάθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών για το σχολείο με στόχο «την αντικατάσταση των «υπηρεσιακών εντύπων», για παράδειγμα, απουσιολόγιο, βιβλίο ύλης, με ψηφιακά ισοδύναμες λύσεις που θα υιοθετηθούν καθολικά».

Β. Δικτυακή αναβάθμιση των σχολείων με σταδιακές επεμβάσεις, που ξεκινούν από την εγκατάσταση VDSL συνδέσεων σε 7000 και πλέον σχολεία, και φτάνουν στην αξιοποίηση οπτικών δικτύων νέας γενιάς.

Γ. Δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας για τους γονείς και κηδεμόνες (e- parents) που στόχο έχει «να δώσει στον πολίτη-κηδεμόνα ένα ζωντανό «παράθυρο» στα σχολικά δρώμενα. Ανάμεσα στις άλλες υπηρεσίες που θα προσφέρει η συγκεκριμένη πλατφόρμα θα είναι και η παρακολούθηση των επιδόσεων, της βαθμολογίας, των απουσιών του μαθητή, συμβουλευτικές υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης, ενημέρωση σε σχέση με την ύλη που καλύφθηκε στην τάξη και τις εργασίες που έχουν ανατεθεί στο μαθητή». Επίσης θα δίνει τη δυνατότητα προγραμματισμού συνάντησης ή  online επικοινωνίας  μεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων μέσω της πλατφόρμας σε επιλεγμένες ώρες.

Δ. Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών το οποίο ανάμεσα στα άλλα θα παρέχει “μηχανισμούς καταγραφής των στοιχείων παρακολούθησης της επιμόρφωσης και παραγωγής αναφορών ανά μάθημα ή επιμορφούμενο. Ο στόχος είναι «αξιοποιώντας τα αποτελέσματα της συμμετοχής των επιμορφούμενων στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες καθώς και τα αποτελέσματα αξιολόγησης αυτών, η διαδικασία επιμόρφωσης να οδηγεί σε αντίστοιχες πιστοποιήσεις».

Ε. Σύστημα Καταγραφής Ακαδημαϊκών Τίτλων: Ένας πολίτης αφού αυθεντικοποιηθεί, θα μπορεί να δώσει τη συγκατάθεσή του ώστε
ένας φορέας (δημόσιος οργανισμός ή εταιρεία) να αποκτήσει πρόσβαση σε επιλεγμένες πληροφορίες για τους τίτλους σπουδών του. Παράλληλα οι δημόσιοι φορείς θα μπορούν να διενεργήσουν εύκολα, γρήγορα και αξιόπιστα, αυτεπάγγελτο έλεγχο γνησιότητας των τίτλων σπουδών που τους έχουν κατατεθεί.

Ζ. Πληροφοριακό Σύστημα για την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης: Η δράση εστιάζει στους τομείς της αναβάθμισης των υπηρεσιών αξιολόγησης των ΑΕΙ και διαχείρισης του Μητρώου Εμπειρογνωμόνων και της παρακολούθησης, μελέτης, αξιολόγησης και παρουσίασης των στατιστικών στοιχείων και δεικτών απόδοσης (ΚPIs) της ελληνικής Ανώτατης Εκπαίδευσης συνολικά, αλλά και των επί μέρους ΑΕΙ.

Η. Επέκταση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και αξιολόγησης Πανεπιστημίων:
«Το σύστημα θα επιτρέπει την παρακολούθηση της ανάλωσης των πόρων, της διαχείρισης του κόστους και της χρήσης της περιουσίας των δημοσίων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και θα είναι απολύτως συμβατό με τις υποχρεώσεις διάθεσης ανοιχτών δεδομένων από τους φορείς του Ελληνικού Δημοσίου (ΦΕΚ 237 Α/31.10.2014). Το έργο θα επιτρέψει τη συσχέτιση του output (παραγόμενου έργου) με το input (τις εισροές σε οικονομικούς όρους των πανεπιστημίων) και επομένως θα επιτρέψει την αξιολόγηση των ερευνητικών ιδρυμάτων βάσει κριτηρίων αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας».

Θ. Σε ότι αφορά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προβλέπονται ακόμα η συνολικότερη αναβάθμιση των Πληροφοριακών Συστημάτων των ΑΕΙ . Ανάμεσα σε αυτά και η αναβάθμιση του συστήματος Ηλεκτρονικών Ψηφοφοριών, της πλατφόρμας για την εκλογή και εξέλιξη Καθηγητών και Ερευνητών βαθμίδας και των Προηγμένων Υπηρεσιών Ήχου, Φωνής και Εικόνας για τα μέλη της Ακαδημαϊκής και Ερευνητικής Κοινότητας.

Ι. Τέλος προβλέπεται Δημιουργία 100 πιλοτικών Εργαστηρίων διδασκαλίας Επαυξημένης Πραγματικότητας,   η λειτουργία Εργαστηρίων  Καινοτομίας σε κάθε Εκπαιδευτική Περιφέρεια καθώς και η Προμήθεια και Εγκατάσταση Διαδραστικών Συστημάτων.

Πηγή: esos.gr