Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Αρχική » Blog » Νέα Τμήματα Ένταξης Δημοτικών σχολείων: Στο Εθνικό Τυπογραφείο για ΦΕΚ

Νέα Τμήματα Ένταξης Δημοτικών σχολείων: Στο Εθνικό Τυπογραφείο για ΦΕΚ

Σύμφωνα με το especial.gr, μετά την επεξεργασία των αιτημάτων για ίδρυση Τμημάτων Ένταξης στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, Δημοτικά και Νηπιαγωγεία, τα σχέδια των σχετικών Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων προωθήθηκαν στο Υπουργείο Οικονομικών και αυτή τη στιγμή η Απόφαση για ίδρυση Τμημάτων Ενταξης στα Δημοτικά σχολεία βρίσκεται προς δημοσίευση στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ), στο Εθνικό Τυπογραφείο (ΕΤ).

Η Απόφαση με τα νέα Τμήματα Ενταξης των Νηπιαγωγείων βρίσκεται ακόμη στο Υπουργείο Οικονομικών και αναμένεται σύντομα να κατευθυνθεί και αυτή στο Εθνικό Τυπογραφείο για ΦΕΚ.

Τμήματα Ενταξης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Υπενθυμίζουμε πως για την Δευτεροβάθμια εκπαίδευση και τα νέα Τμήματα Ενταξης έχει ολοκληρωθεί η σχετική ίδρυση Τμημάτων με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) υπ’ αριθ. 149773 «Ίδρυση τμημάτων ένταξης σε δημόσιες σχολικές μονάδες τυπικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γενικής και επαγγελματικής κατεύθυνσης».

Η διαδικασία για την ίδρυση νέων Τμημάτων Ενταξης σε δημόσιες σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γενικής και ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης έχει ξεκινήσει με την έκδοση Εγκυκλίου υποβολής συγκεκριμένων προτάσεων από τις 27 Απριλίου του 2021 και στην Εγκύκλιο αυτή τέθηκαν όλες οι αναγκαίες διαδικασίες, παράμετροι και συνισταμένες, προκειμένου να εξακριβωθούν και να αποτυπωθούν οι ανάγκες των μαθητών που χρειάζονται υποστήριξη από τμήματα ένταξης.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχουν τουλάχιστον τρεις μαθητές και σχετική πρόταση από διαγνωστική υπηρεσία.

Πηγή: alfavita.gr