Νέα μείωση επιτυχόντων στα περισσότερα  ξενόγλωσσα Τμήματα των ΑΕΙ

Η περσινή σοκαριστική μείωση των  επιτυχόντων στα περισσότερα Τμήματα των Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών όπου για την εισαγωγή βασική προϋπόθεση είναι η επιτυχής εξέταση (πάνω από την ΕΒΕ) ενός συναφούς «ειδικού μαθήματος», συνεχίστηκε και φέτος.

Αν η γραμμή μείωσης δεν αναστραφεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, φαίνεται  να απειλείται η ίδια η ύπαρξη ξενόγλωσσων Τμημάτων. Μπορεί να επιφέρει την εφαρμογή των μνημονιακών πολιτικών των αρχών της περασμένης δεκαετίας με το Σχέδιο ΑΘΗΝΑ για ένα «Τμήμα Ξένων Γλωσσών και Φιλολογίας» και τις ντε γιούρε συγχωνεύσεις που ορισμένοι απεργάζονται. Για παράδειγμα αποτελεί διακαή πόθο τουλάχιστον η συγχώνευση των Τμημάτων γαλλικών, ιταλικών, γερμανικών και ισπανικών σε ένα Τμήμα με τις αντίστοιχες κατευθύνσεις.  Σε αρκετές περιπτώσεις το καθηγητικό προσωπικό, με την έναρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους, θα βρει μισοάδεια τα πανεπιστημιακά αμφιθέατρα.

«Επιβιώνουν» ξεκάθαρα τα Τμήματα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ και του ΕΚΠΑ, καθώς και το Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου  Πανεπιστημίου, όπου προαπαιτούμενο για την εισαγωγή σ’ αυτό είναι η επιτυχής  εξέταση σε δύο «ειδικά μαθήματα», ανάμεσα σε «Αγγλικά», «Γαλλικά» και «Γερμανικά». Οι προσφερόμενες θέσεις στα Τμήματα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ και του ΕΚΠΑ καθώς και στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου  Πανεπιστημίου για την κατηγορία των αποφοίτων των ημερησίων ΓΕΛ, καλύφθηκαν πλήρως. Συγκεκριμένα το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ, για τους  αποφοίτους των ημερήσιων ΓΕΛ, πρόσφερε 155 θέσεις και του ΕΚΠΑ 202.  Το Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας της Κέρκυρας πρόσφερε 96 θέσεις στην ίδια κατηγορία.

Αντίθετα, αποκαρδιωτική είναι η κατάσταση για τα υπό  εξέταση  υπόλοιπα επτά (7) Τμήματα, η οποία αναμφίβολα έχει πολλές αιτίες. Ανάμεσα στις αιτίες θα πρέπει σίγουρα  να μνημονευτούν η καταστροφική εισαγωγή της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ) και η  χρονίζουσα υποβάθμιση της διδασκαλίας των ξένων γλωσσών στη δημόσια εκπαίδευση, ιδιαίτερα των λεγόμενων δεύτερων ξένων γλωσσών, αλλά και στον καθολικό αποκλεισμό της διδασκαλίας των Ισπανικών και των Ιταλικών από αυτήν.

Ενώ το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Θεσσαλονίκης πρόσφερε 79 θέσεις για τους αποφοίτους των ημερησίων ΓΕΛ, δικαίωμα εγγραφής απέκτησαν μόλις  16 (20,2%)! Το αντίστοιχο Τμήμα της Αθήνας,  ενώ πρόσφερε 117 θέσεις, δικαίωμα εγγραφής απέκτησαν λιγότεροι από τους μισούς: μόλις 40 σπουδαστές (34,1%)!  Από τις 196 συνολικά θέσεις των δύο παραπάνω αντίστοιχων Τμημάτων, θα μείνουν  «ορφανές» τουλάχιστον 140 (71,4%)!

Το Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Θεσσαλονίκης ενώ πρόσφερε 109 θέσεις γα την ίδια κατηγορία αποφοίτων, δικαίωμα εγγραφής σε αυτό  απόκτησαν 34 απόφοιτοι των ημερήσιων ΓΕΛ (28,5%)! Στο αντίστοιχο Τμήμα της Αθήνα,  ενώ πρόσφερε 130 θέσεις, δικαίωμα εγγραφής απέκτησαν 33 απόφοιτοι (25,4%). Συνολικά, από τις 239 θέσεις αυτών των δύο  συναφών Τμημάτων, θα μείνουν  κενές τουλάχιστον  172 (72 %)!

Το Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Αθήνας πρόσφερε 85 θέσεις. Δικαίωμα εγγραφής απέκτησαν μόλις 22 σπουδαστές (25,9%)! Θα μείνουν  κενές τουλάχιστον  63 θέσεις (74,1%)!

Τέλος, το Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Θεσσαλονίκης, ενώ πρόσφερε 70 θέσεις γα την ίδια κατηγορία αποφοίτων, δικαίωμα εγγραφής απόκτησαν μόλις 7 απόφοιτοι (10%)!!! Το αντίστοιχο Τμήμα της Αθήνα ενώ πρόσφερε 60 θέσεις, δικαίωμα εγγραφής σε αυτό απέκτησαν  μόλις 13 απόφοιτοι (21,7%)! Συνολικά, από τις 130 προσφερόμενες θέσεις των δύο συναφών Τμημάτων, θα μείνουν  κενές τουλάχιστον 110 (84,6%)!!!

Η άνοδος των Βάσεων

Αξίζει να σημειωθεί ότι ενώ από την μια μεριά ο δυνατός κλονισμός του αριθμού όσων εκ των αποφοίτων των ημερήσιων ΓΕΛ αποκτούν το δικαίωμα εγγραφής συνεχίστηκε και φέτος, από την άλλη υπήρξε αύξηση των βάσεων έναντι των περσινών Πανελλαδικών Εξετάσεων σε όλα ανεξαιρέτως τα παραπάνω Τμήματα.

Στο Τμήμα Αγγλικής  Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ σημειώθηκε σημαντική αύξηση 1.780 μορίων (10,6%). Ο πρώτος επιτυχόντας συγκέντρωσε 23.075 μόρια και ο τελευταίος 18.585.  Στο αντίστοιχο Τμήμα του ΕΚΠΑ σημειώθηκε άνοδος της βάσης κατά 685 μόρια (3,9%). Ο πρώτος επιτυχόντας συγκέντρωσε 22.565 μόρια και ο τελευταίος 18.320.

Το Τμήμα της Γαλλικής  Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ παρουσίασε αύξηση 280 μορίων (2,3%). Ο πρώτος επιτυχόντας συγκέντρωσε 17.305 μόρια και ο τελευταίος 12.265.  Το αντίστοιχο Τμήμα του ΕΚΠΑ εμφάνισε άνοδο 790 μορίων (6,9%). Ο πρώτος επιτυχόντας συγκέντρωσε 21.370 μόρια και ο τελευταίος 12.220.  

Η φετινή βάση του Τμήματος της Γερμανικής  Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ σημείωσε αύξηση  300 μορίων (2,7%). Ο πρώτος επιτυχόντας συγκέντρωσε 20.570 μόρια και ο τελευταίος 11.500.  Στο αντίστοιχο Τμήμα του ΕΚΠΑ υπήρξε άνοδος κατά 950  μόρια (8,6%). Ο πρώτος επιτυχόντα συγκέντρωσε 21.000 μόρια και ο τελευταίος 11.985.  

Το Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ  παρουσίασε άνοδο της βάσης κατά 760 μόρια (6,6%). Ο πρώτος επιτυχόντας συγκέντρωσε 19.030 μόρια και ο τελευταίος 12.270.   

Το Τμήμα της Ιταλικής Γλώσσας και  Φιλολογίας του ΑΠΘ εμφάνισε σημαντική αύξηση  1.040 μορίων (9,1%). Ο πρώτος επιτυχόντας συγκέντρωσε 21.110 μόρια και ο τελευταίος 12.500.  Στο αντίστοιχο Τμήμα του ΕΚΠΑ σημειώθηκε ακόμα πιο θεαματική αύξηση  κατά 1.860 (16,4%) μόρια. Ο πρώτος επιτυχόντας  συγκέντρωσε 22.295 μόρια και ο τελευταίος 13.170.  

Τέλος, η βάση για το Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας  του Ιονίου Πανεπιστημίου σημείωσε επίσης αύξηση κατά 840 μόρια (5,0%). Ο πρώτος επιτυχόντας συγκέντρωσε 26.400 μόρια και ο τελευταίος 17.720.

Τα επίπεδα της πρώτης σειράς προτίμησης

Σύμφωνα πάντοτε με το υπουργείο Παιδεία, από το σύνολο των 156 προερχόμενων από  τα ημερήσια και εσπερινά ΓΕΛ επιτυχόντων,  το Τμήμα της Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Θεσσαλονίκης, ήταν πρώτο στη σειρά προτίμησης   για  119 σπουδαστές (76,3%)  και το αντίστοιχο της Αθήνας ήταν για 148 (72,6%).

Το Τμήμα της Γαλλική Γλώσσα και Φιλολογίας της Θεσσαλονίκης, αποτέλεσε πρώτη επιλογή για  8 σπουδαστές (50%)   και το αντίστοιχο της Αθήνας για 17 (18,7%).

Το Τμήμα της Γερμανικής Γλώσσα και Φιλολογίας της Θεσσαλονίκης, ήταν πρώτο στη σειρά προτίμησης για 25 σπουδαστές  (73,5%) και το αντίστοιχο της Αθήνας ήταν για 21 (63,6%).

Το  Τμήμα της Ισπανικής Γλώσσα και Φιλολογίας της Αθήνας, αποτέλεσε πρώτο κατά σειρά προτίμηση  για 9 σπουδαστές (69,2%).

Το  Τμήμα της Ιταλικής Γλώσσα και Φιλολογίας της Θεσσαλονίκης, ήταν πρώτο κατά σειρά προτίμηση για 4 σπουδαστές (57,1%) και το αντίστοιχο της Αθήνας ήταν για 9 (69,2%).

Τέλος,  το Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας  της Κέρκυρας  ήταν πρώτη επιλογή  για 83 σπουδαστές (86,5%), πάντοτε  των αποφοίτων των ημερήσιων και εσπερινών ΓΕΛ, που συμμετείχαν στις φετινές Πανελλαδικές  Εξετάσεις.

Προσφερόμενες Θέσεις και επιτυχόντες σε άλλα Τμήματα Ξένων Γλωσσών, Σπουδών και Πολιτισμού, Βάσεις και επίπεδα πρώτης σειράς προτίμησης

Εκτός από τα παραπάνω Τμήματα για την εισαγωγή στα οποία εξετάζεται στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ως «ειδικό» κάποιο συναφές γλωσσικό μάθημα, υπάρχουν και  Τμήματα Ξένων Γλωσσών και Σπουδών για τα οποία δεν απαιτείται η εξέταση «ειδικών μαθημάτων», όπως τα παρακάτω.

Το Τμήμα Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας   και Σλαβικών Σπουδών – Ρωσικής Φιλολογίας της Αθήνας (ΕΚΠΑ) πρόσφερε 76 θέσεις για τους φετινούς  αποφοίτους των ημερησίων ΓΕΛ και δικαίωμα εγγραφής απέκτησαν 76 σπουδαστές  (100%).  Ο πρώτος επιτυχόντας συγκέντρωσε 16.615 μόρια και ο τελευταίος 11.120. Σημειώθηκε άνοδος της βάσης έναντι των περσινών εξετάσεων κατά 25 μόρια (0,2%).   Από 76 επιτυχόντες  των  ημερήσιων και εσπερινών  ΓΕΛ στο ίδιο Τμήμα πρώτη  επιλογή ήταν για 25 σπουδαστές, ποσοστό 32,9%.

Από τις 87 προσφερόμενες θέσεις του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών Αθήνας (ΕΚΠΑ), δικαίωμα εγγραφής απέκτησαν 18 μόλις σπουδαστές (20,7%).  Ο βαθμός του πρώτου επιτυχόντα ήταν 16.090 και του τελευταίου 11.900. Σημειώθηκε άνοδος 660 μορίων (5,9%)΄.  Από 19 επιτυχόντες των ημερήσιων και εσπερινών  ΓΕΛ στο ίδιο Τμήμα  πρώτη προτίμηση ήταν για 10 σπουδαστές, ποσοστό 52,6%

Το Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού  Παρευξείνιων Χωρών  Κομοτηνής (ΔΠΘ) πρόσφερε 118  θέσεις και οι επιτυχόντες ήταν μόλις 31 (26,3%). Έμειναν «ορφανές» 87 θέσεις! Ο πρώτος επιτυχόντας συγκέντρωσε 15.500 μόρια και ο τελευταίος 9.200. Υπήρξε άνοδος της βάσης κατά 180 μόρια (2,0%).  Από  32   επιτυχόντες αποφοίτων ημερήσιων και εσπερινών  ΓΕΛ σε αυτό το Τμήμα, πρώτη επιλογή ήταν για τους 6, ποσοστό 18,75%.

Από τις 179 θέσεις του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σποδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη), δικαίωμα εγγραφής απέκτησαν 179 επιτυχόντες (100%). Ο πρώτος επιτυχόντας συγκέντρωσε  16.720 μόρια και ο τελευταίος 12.670. Σημειώθηκε άνοδος της βάσης κατά 240 μόρια (1,9%) έναντι των Πανελλαδικών Εξετάσεων του 2022. Από  180  επιτυχόντες, πάντοτε των αποφοίτων ημερήσιων και εσπερινών ΓΕΛ στο ίδιο Τμήμα,  ήταν  πρώτη επιλογή ήταν για τους 57, ποσοστό 31,7%.

Πηγή: alfavita.gr