Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Αρχική » Blog » Μόνο οι μισοί φοιτητές Πληροφορικής αποφοίτησαν την τελευταία επταετία-Ωστόσο οι επιχειρήσεις “διψούν” για πτυχιούχους πληροφορικής

Μόνο οι μισοί φοιτητές Πληροφορικής αποφοίτησαν την τελευταία επταετία-Ωστόσο οι επιχειρήσεις “διψούν” για πτυχιούχους πληροφορικής

Χαμηλό ποσοστό  αποφοίτησης (γύρω στο 50% τα έτη 2015-21) από τα 35 τμήματα  Πληροφορικής και Μηχανικών Υπολογιστών των ελληνικών ΑΕΙ , παρά τις πολύ θετικές προοπτικές απασχόλησης στην Ελλάδα την ίδια περίοδο, διαπιστώνει η  Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), όπως αποτυπώθηκε συνάντηση εργασίας  με με τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ) και τους προέδρους  των συγκεκριμένων τμημάτων.

Εισάγονται 8-9.000  υποψήφιοι και αποφοιτούν  4-5.000

Ο Πρόεδρος της ΕΘΑΑΕ, καθ. Περικλής Α. Μήτκας παρουσίασε στοιχεία για τον ρυθμό αποφοίτησης, που αποτελεί διεθνώς σημαντικό δείκτη ποιότητας της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα, στο σύνολο των ΠΠΣ με στόχευση την Πληροφορική/Υπολογιστές που λειτουργούν σήμερα (37 σε Τμήματα ΑΕΙ και 24 των πρώην ΤΕΙ) εισάγονται κάθε χρόνο από το 2015 μέχρι το 2020 8-9.000 νέες και νέοι, ενώ αποφοιτούν μόνο 4-5.000.

Πιθανές αιτίες καθυστέρησης αποφοίτησης

Μέσα από τα σχετικά δεδομένα του ΟΠΕΣΠ και τις απαντήσεις των Προέδρων σε σχετικό ερωτηματολόγιο που είχε διανεμηθεί νωρίτερα, ο κ. Μήτκας παρουσίασε τους σχετικούς δείκτες (μέση διάρκεια λήψης πτυχίου, ποσοστό φοιτητών που αποφοιτούν στην κανονική διάρκεια, κ.λπ.) και τις πιθανές αιτίες καθυστέρησης αποφοίτησης στα πεδία ΤΠΕ,όπως μεταξύ άλλων:

  • η δυσκολία ανταπόκρισης στις υψηλές απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών,
  • η εγγραφή χωρίς παρακολούθηση -είτε λόγω εγγραφής και σε άλλο πρόγραμμα σπουδών, είτε λόγω ενδιαφέροντος για αναβολή στράτευσης-,
  • η επαγγελματική απασχόληση και έλλειψη ενδιαφέροντος για λήψη πτυχίου,
  • η έλλειψη ενδιαφέροντος για το αντικείμενο,
  • οι οικονομικοί λόγοι ή προσωπικά/οικογενειακά προβλήματα ή/και λόγοι υγείας,
  • η αδιαφορία κατά τα πρώτα έτη σπουδών,
  • οι ελλείψεις του προγράμματος σπουδών,
  • η ακαταλληλότητα διδασκόντων.

415.000 νέες θέσεις εργασίας

Η κ. Παπαρίδου παρουσίασε τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ) και μίλησε για τον κλάδο ΤΠΕ, ο οποίος ηγείται της μετάβασης προς μία σύγχρονη, ανταγωνιστική Ψηφιακή Ελλάδα. Αναφέρθηκε στις ραγδαίες αλλαγές που έρχονται στα επόμενα 20 χρόνια, στην ψηφιοποίηση του Δημόσιου τομέα, στον ψηφιακό συντονισμό των επιχειρήσεων σε όλους τους κλάδους και τομείς της οικονομίας, στη διάχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων και την ανάπτυξη του κλάδου ψηφιακής τεχνολογίας.

Σύμφωνα με έρευνα του ΣΕΠΕ από την εταιρεία Deloitte (2020), o αντίκτυπος στην οικονομία από αυτή τη στρατηγική προσέγγιση μπορεί να αγγίξει άμεσα και έμμεσα, συσσωρευτικά, για την επόμενη πενταετία, 80 δις ευρώ προστιθέμενης αξίας δημιουργώντας ταυτόχρονα 415.000 νέες θέσεις εργασίας.

Ακάλυπτες θέσεις ειδικών ΤΠΕ

Ο κ. Νίκος Χριστοδούλου, από την Deloitte, παρουσίασε τη Μελέτη Αποτίμησης Επάρκειας Ειδικών ΤΠΕ στην Ελλάδα, που έγινε για λογαριασμό του ΣΕΠΕ, η οποία επιβεβαίωσε ότι η συντριπτική πλειονότητα των ελληνικών εταιριών έχουν ακάλυπτες θέσεις ειδικών ΤΠΕ, ενώ αναμένεται σημαντική αύξηση των αναγκών τους στο μέλλον.

Σημαντικό εύρημα είναι ότι οι εταιρίες στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εξεύρεση προσωπικού ΤΠΕ -με κύριες αιτίες τη μη επαρκή εξειδίκευση και την απώλεια ταλέντου προς το εξωτερικό- και ότι σ’ ένα μεγάλο ποσοστό της τάξης του 43%, η ετοιμότητα ένταξης των αποφοίτων στην αγορά εργασίας αξιολογήθηκε από τις συμμετέχουσες εταιρείες ως «μέτρια», ενώ σημαντική ζήτηση προκύπτει για δεξιότητες προγραμματισμού και κυβερνοασφάλειας.

Η αξιολόγηση της επάρκειας των ειδικών ΤΠΕ στην ελληνική αγορά εργασίας πραγματοποιήθηκε στη βάση εκτίμησης του αναμενόμενου κενού μεταξύ ζήτησης και προσφοράς εργασίας μέχρι το 2030.

Η εκτίμηση της επιπλέον ζήτησης, που αναμένεται να μην καλύπτεται από τη διαθέσιμη προσφορά, ανέρχεται κατά μέσο όρο σε ~7-7,5 χιλ. ετησίως για την περίοδο 2023-2030.

Επιβεβαίωσαν τον μη ικανοποιητικό ρυθμό αποφοίτησης

Οι Πρόεδροι των Τμημάτων Πληροφορικής και ΗΜΜΥ, μέσα από τις παρουσιάσεις και παρεμβάσεις τους, επιβεβαίωσαν τον μη ικανοποιητικό ρυθμό αποφοίτησης από τα εν λόγω Τμήματα, ανέδειξαν τις αντικειμενικές δυσκολίες για τα ΑΕΙ, που, κατά κύριο λόγο, αφορούν τον μεγάλο αριθμό φοιτητών κατ’ έτος σε αναλογία με τους διδάσκοντες και τις υπάρχουσες εργαστηριακές υποδομές για την διεξαγωγή των μη θεωρητικών αντικειμένων των σπουδών και της πρακτικής άσκησης, αλλά και συχνά το γνωσιακό επίπεδο των εισακτέων και το μεγάλο ποσοστό μετεγγραφών.

Παράλληλα, κατέγραψαν και καλές πρακτικές, που αναμένεται να ενισχύσουν τόσο το ενδιαφέρον των φοιτητών για την ολοκλήρωση των σπουδών τους όσο και την προσέλκυση νέων στο αντικείμενο, όπως, ενδεικτικά, σύμβουλοι φοιτητών, ενισχυτική διδασκαλία, ειδικά βραβεία, παρακολούθηση πορείας φοίτησης, ενίσχυση συνδέσμων αποφοίτων, ενίσχυση πρακτικής άσκησης.

Ανάγκη για την εισαγωγή της διδασκαλίας νέων αντικειμένων

Από την πλευρά των εταιρειών αναδείχθηκε η δυσκολία κάλυψης των αναγκαίων θέσεων, η σημασία της πρακτικής άσκησης και των προγραμμάτων κατάρτισης ή πιστοποίησης, η προσέλκυση ταλέντου από το εξωτερικό, η ανάγκη για την εισαγωγή της διδασκαλίας νέων αντικειμένων, σε μεταπτυχιακά ή προγράμματα δια βίου μάθησης, που αναμένεται να συμβάλλουν στη σταδιακή μείωση του κενού βραχυπρόθεσμα.

Δράσεις με μακροπρόθεσμο ορίζοντα

Στις δράσεις με μακροπρόθεσμο ορίζοντα συζητήθηκαν η δημιουργία νέων προπτυχιακών προγραμμάτων (π.χ .στην Ανάλυση Δεδομένων ή στην Ασφάλεια Συστημάτων), ο εμπλουτισμός σπουδών λοιπών τμημάτων με μαθήματα ΤΠΕ, η ενίσχυση Α’ & Β’-βάθμιας εκπαίδευσης στις ψηφιακές δεξιότητες και η διεθνής συνεργασία των πανεπιστημίων.

Μελέτη

Ο ΣΕΠΕ, στο ετήσιο συνέδριό του τον περασμένο Δεκέμβριο, παρουσίασε μελέτη που εκτιμά τη ζήτηση σε θέσεις τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) να υπερβαίνει τη σημερινή προσφορά κατά 7-8 χιλιάδες ετησίως μέχρι το 2030. Επομένως, οι βασικοί στόχοι της συνάντησης εργασίας περιελάμβαναν τη διερεύνηση των αιτίων της καθυστέρησης στη λήψη πτυχίου, την παρουσίαση καλών πρακτικών που εφαρμόζουν κάποια Τμήματα για την αντιμετώπιση του προβλήματος, προτάσεις για την καλύτερη ενημέρωση των φοιτητών για τις επαγγελματικές προοπτικές στην Ελλάδα και σχεδιασμό δράσεων για την καλύτερη προετοιμασία των αποφοίτων για ένταξη στην αγορά εργασίας. Η βελτίωση στους παραπάνω τομείς ευθυγραμμίζεται με την προσπάθεια της χώρας να συνεχίσει τον ψηφιακό μετασχηματισμό της, να ικανοποιήσει μεσοπρόθεσμα τις ανάγκες σε ειδικούς ΤΠΕ και να δημιουργήσει, μέσα από τα ΑΕΙ, τη νέα γενιά στελεχών για την ανερχόμενη ελληνική βιομηχανία ΤΠΕ.

Τη συνάντηση εργασίας χαιρέτισαν ο ΓΓ Ανώτατης Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ, κ. Οδυσσέας-Ιωάννης Ζώρας και ο ΓΓ Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, του Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, ο οποίος υπογράμμισε τις μεγάλες ανάγκες για άρτια εκπαιδευμένα στελέχη Πληροφορικής τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Η Πρύτανις του Χαροκόπειου, κ. Μαρία Νικολαΐδη, χαιρέτισε επίσης την πρωτοβουλία και τόνισε την ανάγκη ευρύτερων συνεργασιών προς όφελος τόσο των Πανεπιστημίων, όσο κυρίως των ίδιων των αποφοίτων και της αγοράς εργασίας.

Πηγή: esos.gr