Μοριοδοτούμενα σεμινάρια στη σχολική ψυχολογία

Η αναγκαιότητα της συνεχούς εκπαίδευσης στη σχολική ψυχολογία

Με την υπογραφή της Bright Academy (https://www.brightacademy.gr/) και σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου το προσεχές διάστημα θα υλοποιηθούν μοριοδοτούμενα σεμινάρια στη σχολική ψυχολογία (https://www.brightacademy.gr/programs/sxoliki-psixologia/).

Η έναρξη των μαθημάτων του πρώτου κύκλου είναι τη Δευτέρα 8 Απριλίου 2024. Η μόνη προϋπόθεση που τίθεται ώστε να συμμετάσχει κάποιος/α στο προτεινόμενο πρόγραμμα είναι να είναι απόφοιτος ΑΕΙ ή πρώην ΤΕΙ. Η συνολική διάρκεια (σε αριθμό ωρών και αριθμό εβδομάδων) είναι 400 ώρες, 40 εβδομάδες, 9 μήνες. Η μέθοδος υλοποίησης και οι διαδικασίες παρακολούθησης είναι εξ αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευση. Σκοπός είναι η αναλυτική παρουσίαση θεματικών περιοχών που συμπεριλαμβάνονται στις εφαρμογές της σχολικής ψυχολογίας. Μέσα από το περιεχόμενο του προγράμματος αναδεικνύεται ο ρόλος του σχολικού ψυχολόγου στη διασφάλιση ενός υποστηρικτικού περιβάλλοντος  για τους/τις μαθητές/τριες. 

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην κατάρτιση των εκπαιδευόμενων τόσο με θεωρητικές όσο και με πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες σε σύγχρονες θεματικές όπως η πολυπολιτισμική σχολική ψυχολογία, η συμβουλευτική και ο προσανατολισμός, η διαχείριση κρίσεων στη σχολική κοινότητα.

 Η σύζευξη θεωρίας και πράξης διασφαλίζει στους εκπαιδευόμενους σύγχρονες πρακτικές γνώσεις για τις εφαρμογές της σχολικής ψυχολογίας σε διαφορετικές περιστάσεις. Είναι απολύτως εστιασμένο στη σχολική καθημερινότητα και τα προβλήματά της, τα οποία προσεγγίζονται μέσα από ένα διεπιστημονικό πρίσμα πολλών επιμέρους πεδίων όπως η Σχολική Ψυχολογία, η Συμβουλευτική, κοκ.

Η εστίαση του προγράμματος στη σχολική καθημερινότητα και η διεπιστημονικότητά του το διαφοροποιούν σημαντικά από άλλα υφιστάμενα επιμορφωτικά προγράμματα τα οποία καλύπτουν περισσότερο θεωρητικά θέματα.

Επιπλέον η έμφαση δίνεται στην εφαρμογή ολοκληρωμένων σχεδίων και παρεμβάσεων στο πεδίο της Σχολικής Ψυχολογίας. Έτσι το πρόγραμμα ανταποκρίνεται καλύτερα στις άμεσες επιμορφωτικές ανάγκες των ομάδων στόχου.

Οι επιμορφούμενοι/ες στο τέλος του προγράμματος αναμένεται να:

✔    Έχουν αποκτήσει γνώσεις σε σχέση με το περιεχόμενο της σχολικής ψυχολογίας, τον ρόλο και τις σύνθετες αρμοδιότητες του σχολικού ψυχολόγου,
✔    Έχουν εμβαθύνει στην κατανόηση των προβλημάτων των παιδιών και εφήβων
✔    γνωρίζουν δράσεις και παρεμβάσεις σε επίπεδο πρόληψης, αξιολόγησης, συμβουλευτικής και υποστήριξης παιδιών και εφήβων
✔    Εφαρμόζουν ολοκληρωμένα σχέδια και παρεμβάσεις για τη διαχείριση προβλημάτων στο σχολικό περιβάλλον
Το προτεινόμενο πρόγραμμα απευθύνεται στις ακόλουθες ομάδες στόχους:
✔    Εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων και των βαθμίδων που επιθυμούν να αναπτύξουν τις γνώσεις τους στο αντικείμενο της Σχολικής Ψυχολογία
✔    Εκπαιδευτικούς που υπηρετούν ή θέλουν να υπηρετήσουν ως Στελέχη της Εκπαίδευσης, Σύμβουλοι Σχολικής Ζωής, Μέντορες και Συντονιστές Τάξεων/Γνωστικών Αντικειμένων
✔    Απόφοιτους ΑΕΙ-ΤΕΙ οι οποίοι ενδιαφέρονται να σταδιοδρομήσουν ως εκπαιδευτικοί ή ως ειδικό επιστημονικό προσωπικό των σχολείων (σχολικοί ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, ειδικοί παιδαγωγοί, σχολικοί νοσηλευτές)
✔    Ψυχολόγους οι οποίοι θέλουν να εξειδικευθούν στο πεδίο της Σχολικής Ψυχολογίας
✔    Σχολικούς Ψυχολόγους που επιθυμούν να εμβαθύνουν στο συγκεκριμένο πεδίο
✔    Στελέχη δομών Ψυχικής Υγείας ή Φροντίδας Παιδιών και Εφήβων του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα.
✔    Στελέχη των κοινωνικών υπηρεσιών της Τ.Α. τα οποία συνεργάζονται στενά με τα σχολεία των οικείων δήμων.

Η συμμετοχή ενός εκπαιδευτικού σε σεμινάρια σχολικής ψυχολογίας είναι ζωτικής σημασίας. Αφενός η σχολική ψυχολογία ασχολείται με την κατανόηση της ψυχολογίας των μαθητών και των παραγόντων που επηρεάζουν τη μάθησή τους. Αφετέρου ένας εκπαιδευτικός που έχει γνώση σ’ αυτό το πεδίο μπορεί να αναγνωρίσει τις ατομικές ανάγκες και τις δυσκολίες των μαθητών του και να προσαρμόσει τις διδακτικές του προσεγγίσεις ανάλογα. Μέσω της κατανόησης της αναπτυξιακής ψυχολογίας, της κοινωνικής και συναισθηματικής ανάπτυξης των παιδιών και των συνθηκών που επηρεάζουν την εκμάθηση, ένας δάσκαλος μπορεί να προσφέρει μια πιο προσαρμοσμένη και αποτελεσματική εκπαίδευση.

Ένας εκπαιδευτικός που έχει γνώση σε θέματα όπως η διαχείριση της τάξης, η επίλυση συγκρούσεων και η προαγωγή της θετικής συμπεριφοράς μπορεί να δημιουργήσει ένα περιβάλλον μάθησης που είναι ευεργετικό για όλους τους μαθητές. Επιπρόσθετα, η κατανόηση των παραγόντων που επηρεάζουν την εκμάθηση, όπως η μνήμη, και η προσοχή, μπορεί να βοηθήσει έναν εκπαιδευτικό να εφαρμόσει αποτελεσματικές μεθόδους διδασκαλίας και αξιολόγησης.

Τα σεμινάρια στη σχολική ψυχολογία, μπορούν να βοηθήσουν στην ανίχνευση παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, όπως τα παιδιά με δυσλεξία ή δυσκολίες στην προσαρμογή.

Αυτή η πρόληψη και προσαρμογή μπορεί να βοηθήσει τους μικρούς μαθητές να αποφύγουν πιθανά προβλήματα στη μάθηση και τη συμπεριφορά. Τα εξειδικευμένα σεμινάρια ψυχολογίας αποτελούν επένδυση για τους εκπαιδευτικούς, καθώς τους εφοδιάζουν με τα εργαλεία εκείνα που χρειάζονται ώστε να γίνουν πιο αποτελεσματικοί στον ρόλο τους. 

[Πηγή : esos.gr]