Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Αρχική » Blog » Μεταπτυχιακό στη Δημιουργική Γραφή

Μεταπτυχιακό στη Δημιουργική Γραφή

Το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Δημιουργική Γραφή» που συνδιοργανώνουν το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και το Τμήμα Κινηματογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/ες να υποβάλουν αίτηση για την κάλυψη συνολικά εκατόν ογδόντα (180) θέσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις Επιστήμες της Αγωγής (Education Studies) με τις εξής ειδικεύσεις:

1. Δημιουργική Γραφή και Λογοτεχνική Συγγραφή/Creative Writing and Literature writing.

2. Δημιουργική Γραφή και Εκπαίδευση/Creative Writing and Education.

3. Δημιουργική Γραφή και Κινηματογραφική – Τηλεοπτική Συγγραφή/Creative Writing and Screenwriting.

Πηγή: esos.gr