Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Λάθος σε θέμα της Οικονομίας (Α1.β) των Πανελλαδικών Εξετάσεων

Παρακαλώ να ενημερωθεί το Υπουργείο Παιδείας και η Κεντρική Επιτροπή Πανελλαδικών Εξετάσεων ότι στο θέμα Α1.β. (Σωστό/Λάθος) των σημερινών εξετάσεων στο μάθημα της Οικονομίας η ορθή απάντηση είναι «Λάθος», ώστε αυτό να ληφθεί υπόψιν στις οδηγίες προς τους βαθμολογητές.

Παρακαλώ να σημειωθεί ότι αυτό δεν εμπεριέχει θέμα ερμηνείας ή υποκειμενικής κρίσης, αλλά ισχύει ξεκάθαρα, απόλυτα και αδιαμφισβήτητα.

Αναφέρει το θέμα Α1.β: «Η απόλυτη τιμή της ελαστικότητας ζήτησης τόξου είναι ανάμεσα στις τιμές της ελαστικότητας ζήτησης των δύο άκρων του τόξου.»

Αυτό είναι σαφέστατα λάθος.

Το σωστό είναι: «Η απόλυτη τιμή της ελαστικότητας ζήτησης τόξου είναι ανάμεσα στις απόλυτες τιμές της ελαστικότητας ζήτησης των δύο άκρων του τόξου.»

Απόδειξη ότι είναι λάθος: Στο βιβλίο (σελ. 42) αναφέρει: «Η ελαστικότητα στο σημείο Α είναι -2,5 και στο σημείο Β είναι -1,33. Η ελαστικότητα του τόξου ΑΒ είναι -1,8. Παρατηρούμε ότι |ΕΑ| > |ΕΑΒ| > |ΕΒ|».
Αν το Α1.β. ήταν σωστό, δηλ. ΕΑ > |ΕΑΒ| > ΕΒ, αυτό θα σήμαινε ότι το 1,8 βρίσκεται ανάμεσα στο -2,5 και στο -1,33 κάτι που είναι προφανέστατα λάθος.

Συνεπώς, όποιος γνωρίζει μαθηματικά οφείλει να επιλέξει ότι αυτό είναι ‘Λάθος’. Στο βιβλίο υπάρχει μεν η λανθασμένη αυτή διατύπωση, η οποία όμως στη συνέχεια διορθώνεται αφού στον τύπο αναγράφεται σωστά  |ΕΑ| > |ΕΑΒ| > |ΕΒ|.  Άρα, άλλα λέει η διατύπωση (λάθος) και άλλο ο τύπος (σωστό).

Συμπέρασμα: Οι υποψήφιοι που δεν παπαγάλισαν το βιβλίο, αλλά σκέφτηκαν με βάση τους μαθηματικούς κανόνες απάντησαν ότι είναι λάθος. Το ότι από όλη αυτή την ύλη επελέγη για τις Πανελλαδικές μία διατύπωση του βιβλίου, η οποία είναι εμφανώς λανθασμένη, αποτελεί αστοχία. Η αστοχία αυτή δε θα πρέπει επ’ ουδενί να τιμωρήσει εκείνους τους υποψηφίους, οι οποίοι σκέφτηκαν ορθολογικά και απάντησαν αυτό που πραγματικά ισχύει. Μπορεί το βιβλίο να γράφει ότι το 2 βρίσκεται ανάμεσα στο -1 και στο -3, αλλά δυστυχώς αυτό δεν ισχύει, όπως μπορεί να σας επιβεβαιώσει οποιοσδήποτε διαθέτει στοιχειώδεις γνώσεις μαθηματικών. Εφόσον η Επιτροπή έχει συναίσθηση ευθύνης απέναντι στους υποψηφίους είναι υποχρεωμένη να δώσει ως σωστές και τις δύο επιλογές, διότι η μία -αν και λάθος- αναγράφεται στο βιβλίο και η άλλη είναι η πραγματικά σωστή.

Πηγή: esos.gr