Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Αρχική » Blog » Ιntegrated master θα χορηγεί το τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Παν. Πατρών

Ιntegrated master θα χορηγεί το τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Παν. Πατρών

Με απόφαση  την  οποία  υπέγραψε ο υφυπουργός Παιδείας Άγγελος Συρίγος προβλέπεται η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) στην ειδικότητα του Τμήματος και ο τίτλος σπουδών αντιστοιχεί σε επίπεδο 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4763/2020 (Α’ 254).

Το Ανώτατο Συμβούλιο της Αρχής, στην υπό στοιχεία ΑΣΥ 46/05.04.2023 συνεδρίασή του, διατύπωσε ομόφωνα θετική γνώμη για την υπαγωγή του προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών στις διατάξεις του άρθρου 78 του ν. 4957/2022.

Πηγή: esos.gr