ΙΚΥ: Έξι υποτροφίες (2024-25) στον τομέα της Παιδαγωγικής

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει έξι (6) υποτροφίες με διαγωνισμό για μεταπτυχιακές σπουδές (Master) στο εξωτερικό, στον τομέα της Παιδαγωγικής Επιστήμης, από τα έσοδα του «Θεοδωρίδειου Κληροδοτήματος Εκπαιδευτικών» (ακαδημαϊκό έτος 2024-2025), οι οποίες κατανέμονται ως εξής και έχουν την αντιστοίχως αναφερόμενη διάρκεια:

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ελλάδας με βαθμό τουλάχιστον Λίαν Καλώς οι οποίοι πληρούν σωρευτικά τις προϋποθέσεις της προκήρυξης.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 12-6-2024.

Επίπεδο ΕξειδίκευσηΘέσεις Έναρξη υποτροφίας   Διάρκεια υποτροφίας
Μεταπτυχιακές Σπουδές (Master) Ενταξιακή Εκπαίδευση   δύο (2)  Έναρξη ακαδ. έτους 2024-2025  24 διαδοχικοί μήνες
Μεταπτυχιακές Σπουδές (Master) Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και Οργανισμοί Μάθησης  δύο (2)  Έναρξη ακαδ. έτους 2024-2025  24 διαδοχικοί μήνες
Μεταπτυχιακές Σπουδές (Master) Ειδική Αγωγή  δύο (2)  Έναρξη ακαδ. έτους 2024-2025  24 διαδοχικοί μήνες

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, η ύλη του διαγωνισμού, καθώς και η αίτηση υποψηφιότητας διατίθενται εδώ.

Πληροφορίες παρέχονται  στην ηλεκτρονική διεύθυνση diagwnismoi@iky.gr

[Πηγή :edweek.gr]