ΙΕΠ: Πρόσκληση προς εκπαιδευτικούς και Διευθυντές σχολείων

Οι συγγραφείς των δύο (2) σχεδίων δράσης και των τριών (3) εκπαιδευτικών σεναρίων που θα συγκεντρώσουν τις περισσότερες μονάδες (μέγιστο 20 μονάδες), θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στο «SYNAPSES International Course 2024» με κάλυψη των εξόδων μετακίνησης, διαμονής και διατροφής από το έργο

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής προσκαλεί τους Διευθυντές και τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το τρέχον σχολικό έτος και οι οποίοι συμμετείχαν στις ενημερωτικές δράσεις (visionary workshops) που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου “SYNAPSES– Establishing Teacher Education Networks and Communities of Practice on Teaching for Sustainability Citizenship” να υποβάλουν σχέδια δράσης ή εκπαιδευτικά σενάρια με θέμα τη βιώσιμη πολιτειότητα (sustainable citizenship), για τη συμμετοχή τους στο SYNAPSES International Course 2024» (Μαραθώνας 7-12 Ιουλίου 2024).

Οι συγγραφείς των δύο (2) σχεδίων δράσης και των τριών (3) εκπαιδευτικών σεναρίων που θα συγκεντρώσουν τις περισσότερες μονάδες (μέγιστο 20 μονάδες), θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στο «SYNAPSES International Course 2024» με κάλυψη των εξόδων μετακίνησης, διαμονής και διατροφής από το έργο.

Βασικές επισημάνσεις:

  • Η συμμετοχή είναι ατομική.
  • Οι εργασίες του SYNAPSES International Course 2024 (https://synapses-academies.eu/synapses-summer-school) θα γίνουν αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα.

Περισσότερες πληροφορίες για την πρόσκληση εδώ 

Περισσότερες πληροφορίες για το Έργο https://synapses-academies.eu/

[Πηγή :alfavita.gr]