Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

ΙΕΠ: Παρατείνεται η προθεσμία των αιτήσεων για το επιμορφωτικό πρόγραμμα μαθητείας

Με νέα ενημέρωση το ΙΕΠ γνωστοποιεί ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων των εκπαιδευτικών ΕΠΑ.Λ. και εκπαιδευτών/ριών Ι.Ε.Κ. της με αρ. πρωτ. 14623/23-01-2023 (ΑΔΑ: 6ΘΧΤΟΞΛΔΓΘΔ) πρόσκλησης για υποβολή αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας, με MIS5008057 παρατείνεται έως και τη Δευτέρα 13-02-2023 στις 15:00.

Υπενθυμίζεται ότι το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής υλοποιεί τον τελευταίο κύκλο της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/ εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» (ΟΠΣ: 5008057), η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020».

Το πρόγραμμα επιμόρφωσης διάρκειας 39 ωρών υλοποιείται στην παρούσα φάση εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως (σε περιβάλλον σύγχρονης και ασύγχρονης επιμόρφωσης), κατά τη χρονική περίοδο Μαρτίου – Απριλίου 2023.

Πηγή: alfavita.gr