Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Αρχική » Blog » ΙΕΠ: Δεύτερος κύκλος επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στα νέα προγράμματα σπουδών

ΙΕΠ: Δεύτερος κύκλος επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στα νέα προγράμματα σπουδών

Υποβολή αιτήσεων από την Τρίτη 25-04-2023 ώρα 13:00 έως και τη Δευτέρα 08-05-2023 ώρα 13:00

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) υλοποιεί επιμόρφωση στα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τo έτος 2022-2023 και απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την με αριθμό πρωτοκόλλου 20031/21-04-2023 (ΑΔΑ: ΡΓΠΙΟΞΛΔ-3ΟΘ) προς όλους τους εν ενεργεία εκπαιδευτικούς, μόνιμους και αναπληρωτές δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής.

Η επιμόρφωση θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (σύγχρονης και ασύγχρονης) και στοχεύει: α) στην εξοικείωση με τις αρχές, τη φιλοσοφία, τη μεθοδολογία και τις παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές των νέων προγραμμάτων σπουδών, β) στην προσέγγιση των εννοιών που διατρέχουν τα επιμέρους γνωστικά πεδία, γ) στην εξάσκηση στον σχεδιασμό αναλυτικού προγράμματος μαθήματος σύμφωνα με τα νέα Προγράμματα Σπουδών Γενικής Εκπαίδευσης.

Η Επιμόρφωση στα Προγράμματα Σπουδών και το εκπαιδευτικό υλικό (Β‘ Φάση) αφορά 33.000 εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο 51 διαθέσιμων επιμορφωτικών προγραμμάτων για τα νέα Προγράμματα Σπουδών Γενικής Εκπαίδευσης και προγραμματίζεται να υλοποιηθεί σε δύο επιμορφωτικούς κύκλους (8 ώρες σύγχρονη-28 ώρες ασύγχρονη επιμόρφωση).

Υποβολή αιτήσεων από την Τρίτη 25-04-2023 ώρα 13:00 έως και τη Δευτέρα 08-05-2023 ώρα 13:00

Οπότε και θα απενεργοποιηθεί η δυνατότητα εισόδου/επεξεργασίας των στοιχείων των αιτούντων. Διευκρίνιση: Κάθε υποψήφιος/α επιλέγεται για ένα (1) Επιμορφωτικό Πρόγραμμα, με βάση τη δήλωση σειράς προτίμησης. Δίνεται η δυνατότητα έως δύο (2) επιλογών από τα διαθέσιμα επιμορφωτικά προγράμματα της ειδικότητάς του.

Πηγή: alfavita.gr