Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Ιδρύσεις Τμημάτων Ένταξης (Τ.Ε.) σε σχολικές μονάδες τυπικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γενικής και Επαγγελματικής κατεύθυνσης

Την ίδρυση Τμημάτων Ένταξης (Τ.Ε.) σε 40 δημόσιες σχολικές μονάδες τυπικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γενικής και Επαγγελματικής κατεύθυνσης, προβλέπει Κοινή Υπουργική Απόφαση , η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Ειδικότερα,  πρόκειται για τις εξής σχολικές μονάδες:

Πηγή: esos.gr