Η διδακτέα -εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων ΕΠΑΛ και Πρότυπων ΕΠΑΛ

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η  διδακτέα-εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ’ τάξης των Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑΛ και των Πρότυπων  ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2023-2024.

Πηγή: [esos.gr]