Η βαθμολόγηση των υποψηφίων που λαμβάνουν μέρος στις πρακτικές δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑΑ

Θυμίζουμε ότι οι υποψήφιοι/ες επιλέγουν 3 από τα 4 αγωνίσματα. Τα παραπάνω αγωνίσματα διεξάγονται σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς. Στο άλμα σε μήκος και στη σφαιροβολία οι υποψήφιοι δικαιούνται τρεις (3) προσπάθειες, από τις οποίες βαθμολογείται η καλύτερη.

Αγόρια - Δρόμος 200 μέτρων

ΔευτερόλεπταΒαθμόςΜόρια
0 έως 25201.333
25,01 έως 25,5191.267
25,51 έως 26181.200
26,01 έως 26,5171.133
26,51 έως 27161.067
27,01 έως 27,5151.000
27,51 έως 2814933
28,01 έως 28,513867
28,51 έως 2912800
29,01 έως 29,511733
29,51 έως 3010667
30,01 έως 30,59600
30,51 έως 318533
31,01 έως 31,57467
31,51 έως 326400
32,01 έως 32,55333
32,51 έως 334267
33,01 έως 33,53200
33,51 έως 342133
34,01 έως 34,5167
34,51 έως ∞00

Αγόρια - Άλμα σε μήκος

ΜέτραΒαθμόςΜόρια 
6,2 έως ∞201.333
6,05 έως 6,19191.267
5,9 έως 6,04181.200
5,75 έως 5,89171.133
5,6 έως 5,74161.067
5,45 έως 5,59151.000
5,3 έως 5,4414933
5,15 έως 5,2913867
5 έως 5,1412800
4,85 έως 4,9911733
4,7 έως 4,8410667
4,55 έως 4,699600
4,4 έως 4,548533
4,25 έως 4,397467
4,1 έως 4,246400
3,95 έως 4,095333
3,8 έως 3,944267
3,65 έως 3,793200
3,5 έως 3,642133
3,35 έως 3,49167
0 έως 3,3400

Αγόρια - Σφαιροβολία 6 κιλά

ΜέτραΒαθμόςΜόρια 
14 έως ∞201.333
13,6 έως 13,99191.267
13,2 έως 13,59181.200
12,8 έως 13,19171.133
12,4 έως 12,79161.067
12 έως 12,39151.000
11,6 έως 11,9914933
11,2 έως 11,5913867
10,8 έως 11,1912800
10,4 έως 10,7911733
10 έως 10,3910667
9,6 έως 9,999600
9,2 έως 9,598533
8,8 έως 9,197467
8,4 έως 8,796400
8 έως 8,395333
7,6 έως 7,994267
7,2 έως 7,593200
6,8 έως 7,192133
6,4 έως 6,79167
0 έως 6,3900

Αγόρια - Κολύμβηση 50 μέτρα ελεύθερο

ΔευτερόλεπταΒαθμόςΜόρια 
0 έως 29201.333
29,01 έως 30191.267
30,01 έως 31181.200
31,01 έως 32171.133
32,01 έως 33161.067
33,01 έως 34151.000
34,01 έως 3514933
35,01 έως 3613867
36,01 έως 3712800
37,01 έως 3811733
38,01 έως 3910667
39,01 έως 409600
40,01 έως 418533
41,01 έως 427467
42,01 έως 436400
43,01 έως 445333
44,01 έως 454267
45,01 έως 463200
46,01 έως 472133
47,01 έως 48167
48,01 έως ∞00

Κορίτσια - Δρόμος 200 μέτρων

ΔευτερόλεπταΒαθμόςΜόρια 
0 έως 29201.333
29,01 έως 29,5191.267
29,51 έως 30181.200
30,01 έως 30,5171.133
30,51 έως 31161.067
31,01 έως 31,5151.000
31,51 έως 3214933
32,01 έως 32,513867
32,51 έως 3312800
33,01 έως 33,511733
33,51 έως 3410667
34,01 έως 34,59600
34,51 έως 358533
35,01 έως 35,57467
35,51 έως 366400
36,01 έως 36,55333
36,51 έως 374267
37,01 έως 37,53200
37,51 έως 382133
38,01 έως 38,5167
38,51 έως    ∞00

Κορίτσια - Άλμα σε μήκος

ΜέτραΒαθμόςΜόρια 
5,15 έως ∞201.333
5,00 έως 5,14191.267
4,85 έως 4,99181.200
4,70 έως 4,84171.133
4,55 έως 4,69161.067
4,40 έως 4,54151.000
4,25 έως 4,3914933
4,10 έως 4,2413867
3,95 έως 4,0912800
3,80 έως 3,9411733
3,65 έως 3,7910667
3,50 έως 3,649600
3,35 έως 3,498533
3,20 έως 3,347467
3,05 έως 3,196400
2,90 έως 3,045333
2,75 έως 2,894267
2,60 έως 2,743200
2,45 έως 2,592133
2,30 έως 2,44167
0,00 έως 2,2900

Κορίτσια - Σφαιροβολία 6 κιλά

ΜέτραΒαθμόςΜόρια 
11,00 έως ∞201.333
10,60 έως 10,99191.267
10,20 έως 10,59181.200
9,80 έως 10,19171.133
9,40 έως 9,79161.067
9,00 εως 9,39151.000
8,60 έως 8,9914933
8,20 έως 8,5913867
7,80 έως 8,1912800
7,40 έως 7,7911733
7,00 έως 7,3910667
6,60 έως 6,999600
6,20 έως 6,598533
5,80 έως 6,197467
5,40 έως 5,796400
5,00 έως 5,395333
4,60 έως 4,994267
4,20 έως 4,593200
3,80 έως 4,192133
3,40 έως 3,79167
0,00 έως 3,3900

Κορίτσια - Κολύμβηση 50 μέτρα ελεύθερο

ΔευτερόλεπταΒαθμόςΜόρια 
0 έως 31201.333
31,01 έως 32191.267
32,01 έως 33181.200
33,01 έως 34171.133
34,01 έως 35161.067
35,01 έως 36151.000
36,01 έως 3714933
37,01 έως 3813867
38,01 έως 3912800
39,01 έως 4011733
40,01 έως 4110667
41,01 έως 429600
42,01 έως 438533
43,01 έως 447467
44,01 έως 456400
45,01 έως 465333
46,01 έως 474267
47,01 έως 483200
48,01 έως 492133
49,01 έως 50167
50,01 έως  ∞00