Ημερομηνίες διεξαγωγής συνεντεύξεων υποψηφίων στα Ευρωπαϊκά Σχολεία

1. Για την ειδικότητα ΠΕ-02 (Φιλολόγων)  εδώ

2. Για την ειδικότητα ΠΕ-08 (Καλλιτεχνικών) εδώ 

3. Για την ειδικότητα ΠΕ-11 (Φυσ. Αγωγής) εδώ 

4. Για την ειδικότητα ΠΕ-60 εδώ 

5. Για την ειδικότητα ΠΕ-70 (Δασκάλων) εδώ