Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Αρχική » Blog » Ημερίδα: «Η Τέχνη και η Επιστήμη στην Εκπαίδευση-Η περίπτωση των Καλλιτεχνικών Σχολείων»

Ημερίδα: «Η Τέχνη και η Επιστήμη στην Εκπαίδευση-Η περίπτωση των Καλλιτεχνικών Σχολείων»

Η ανακοίνωση του ΙΕΠ

Το ΙΕΠ ενημερώνει πως, μετά την υλοποίηση της α΄, β΄, γ΄, και δ΄ φάσης επιμόρφωσης στο πλαίσιο της Δράσης 5 «Επιμόρφωση, ενδοσχολική και εξ αποστάσεως, εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής» του Υποέργου 1 «Επιστημονική, οργανωτική, διοικητική και διαχειριστική υποστήριξη της Πράξης», ολοκληρώνεται το φυσικό αντικείμενο της εν λόγω Δράσης και Πράξης στις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Ως εκ τούτου, μετά την 31η Δεκεμβρίου 2022 δεν θα είναι δυνατή η χρήση της πλατφόρμας iepX στο πλαίσιο της Πράξης, ωστόσο θα παραμείνει ενεργή για πρόσβαση στο υλικό των μαθημάτων και προσωπική μελέτη χωρίς την παροχή βεβαιώσεων.
Συνακόλουθα, η έκδοση βεβαιώσεων στο πλαίσιο της Πράξης θα αφορά όσους/ες έχουν ολοκληρώσει την επιμόρφωση στις οριζόμενες ημερομηνίες για κάθε επιμορφωτική φάση και όχι αργότερα από τις 16/12/2022. Οι βεβαιώσεις για τη δ΄ φάση επιμόρφωσης καθώς και όσων δεν είχαν λάβει βεβαίωση για την α΄, β΄, γ΄ επιμορφωτική φάση θα εκδοθούν μέχρι τις 23-12-2022. Οποιαδήποτε επιμορφωτική δράση διενεργηθεί από το ΙΕΠ, μέσω της πλατφόρμας iepX, θα γνωστοποιηθεί με νέα σχετική πρόσκληση/ανακοίνωση.

Πηγή: alfavita.gr