Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Αρχική » Blog » Επιτροπή Ένταξης σε κλάδους Εκπαιδευτικών

Επιτροπή Ένταξης σε κλάδους Εκπαιδευτικών

Ανασυγκροτήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής η Επιτροπή  Ένταξης σε κλάδους Εκπαιδευτικών, ως εξής:

Μπαραλής Γεώργιος, Αντιπρόεδρος του Ι.Ε.Π. ως Πρόεδρος της Επιτροπής, με αναπληρώτρια Πρόεδρο την   Νίκα Μαρία, (ΠΕ 06) Σύμβουλο Α’ Ι.Ε.Π. και μέλος του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. Σελ. 1 από 2.

Τακτικά Μέλη της  Επιτροπής

  • Πετροπούλου Γεωργία, (ΠΕ 03) Σύμβουλος Α’ Ι.Ε.Π.  
  • Κλημεντιώτη Χριστίνα, (ΠΕ 70) Σύμβουλος Β’ Ι.Ε.Π.
  • Μπίστα Πολυξένη, (ΠΕ 02) Σύμβουλος Α’ Ι.Ε.Π.
  • Πιτσικάλης Σταύρος, (ΠΕ 84) Σύμβουλος Β’ Ι.Ε.Π.

Αναπληρωματικά Μέλη Επιτροπής

  • Μπουλτζής Ηλίας, (ΠΕ 80) Σύμβουλος Β’ Ι.Ε.Π.
  • Παπαδοπούλου Σταυρούλα, (ΠΕ 88) Σύμβουλος Β ́ Ι.Ε.Π.  
  • Στάμου Κλειώ, (ΠΕ 02) Ειδική Σύμβουλος Ι.Ε.Π.
  • Αδαμοπούλου Μαρία, (ΠΕ 79.01) Σύμβουλος Β’ Ι.Ε.Π.

Ο Εισηγητής/-τρια ή οι Εισηγητές/-τριες του θέματος θα ορίζονται από τον/την Πρόεδρο της Επιτροπής ο οποίος δύναται να καλεί, κατά την κρίση του, μέλος/-η του προσωπικού του Ι.Ε.Π. αναλόγως της ειδικότητας που απαιτείται για την γνωμοδότηση των προς διεκπεραίωση αιτημάτων.

Πηγή: esos.gr