Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Αρχική » Blog » Επιμόρφωση: Στατιστική επεξεργασία των ερωτηματολογίων των εκπαιδευτικών.

Επιμόρφωση: Στατιστική επεξεργασία των ερωτηματολογίων των εκπαιδευτικών.

Στατιστική επεξεργασία των δεδομένων που συγκεντρώνονται μέσω ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και Ψυχολόγων στο πλαίσιο του πακέτου εργασίας «ΠΕ1.10: Αξιολόγηση της Επιμόρφωσης», θα προχωρήσει το ΙΕΠ.

Για το λόγο αυτό το ΙΕΠ ετοιμάζεται να απευθύνει Πρόκληση για την υποβολή προσφορών από σχ φυσικά πρόσωπα/επιτηδευματίες ή νομικά πρόσωπα οι οποίοι ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών ήτοι παροχή υπηρεσιών αξιολόγησης, έρευνας, μελετών και συμβουλευτικών υπηρεσιών

Από την εξ αποστάσεως επιμόρφωση που υλοποιήθηκε τη χρονική περίοδο Μαΐου – Ιουνίου 2021 συμπληρώθηκαν 1100 ερωτηματολόγια και από την επιμόρφωση Απριλίου-Ιουνίου 2022 συμπληρώθηκαν 1100 ερωτηματολόγια. Αντίστοιχος αριθμός ερωτηματολογίων προβλέπεται και από την εξ αποστάσεως επιμόρφωση σχολικού έτους 2022-2023.

Μετά την επιλογή του αναδόχου, την υπογραφή σύμβασης ανάθεσης έργου και την ανάρτησή της στη Διαύγεια, θα δοθεί πρόσβαση στον ανάδοχο στα ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια των επιμορφούμενων όλων των επιμορφωτικών φάσεων για κάθε Θεματική Ενότητα:

ΘΕ1: Εφαρμογή της Εναλλακτικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας (συνδιδασκαλίας του ιδίου αντικειμένου) για το μάθημα των Νέων Ελληνικών Α ́ τάξης ΕΠΑ.Λ.

ΘΕ2: Εφαρμογή της Εναλλακτικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας (συνδιδασκαλίας του ιδίου αντικειμένου) για το μάθημα των Μαθηματικών Α ́ τάξης ΕΠΑ.Λ.

ΘΕ3: Θεσμός Συμβούλου Καθηγητή – Ο ρόλος του στην υποστήριξη μαθητών και μαθητριών για την καλύτερη ένταξή τους στη σχολική ζωή, με προτεραιότητα τους μαθητές και τις μαθήτριες της Α’ Τάξης ΕΠΑ.Λ.

ΘΕ4: Ψυχολόγος – Ο θεσμικός ρόλος στο πλαίσιο της Δράσης ΜΝΑΕ, η λειτουργία Ψυχολόγου στην Σχολική Μονάδα, μεθοδολογίες και συνεργασίες/ συνέργειες με τους Συμβούλους Καθηγητές.

Η στατιστική  ανάλυση  των ερωτηματολογίων και των απαντήσεων είναι οι εξής:

Α) Περιγραφική στατιστική ανάλυση στην οποία να εξετάζονται ενδεικτικά οι παρακάτω παράμετροι:

 • είδος κατανομής
 • μέσος όρος, μέγιστο, ελάχιστο, διάμεσος κατανομής σε ποσοστό σημαντικότητας 5%,
 • τυπική απόκλιση
 • δείκτης σημαντικότητας (R2)

Β) Επαγωγική στατιστική ανάλυση στην οποία θα εφαρμοστούν 2 τεχνικές:

1. Για να μελετήσουμε αν μία μεταβλητή επηρεάζει τις απαντήσεις μιας άλλης θα αξιοποιηθούν οι παρακάτω μεταβλητές (ανεξάρτητες μεταβλητές) για να ελέγξουμε αν επηρεάζουν τις απαντήσεις στις ερωτήσεις σχετικά με την επιμόρφωση (εξαρτημένες)

 • Είδος σχολικής μονάδας Α2
 • Εμπειρία Α3 και Α4
 • Ειδικότητα, εφόσον μπορεί να ομαδοποιηθεί σε 4-5 κατηγορίες
 • Επιμόρφωση Α6
 • Φύλο
 • Ηλικία
 • Επίπεδο Σπουδών

2. Έλεγχος ζευγαρωτών παρατηρήσεων στις ερωτήσεις που αφορούν πριν και μετά (Ερ. Σύμβουλοι Α31 μέχρι Α39, Ερ. Μαθηματικών Α31-Α34, Ερωτηματολόγιο για Ψυχολόγους είναι Α30-Α37 ως προς τον έλεγχο της μέσης τιμής της επιμόρφωσης (μέση τιμή μετά > μέση τιμή πριν).

Ενδεικτικό κόστος 

Το ενδεικτικό συνολικό κόστος ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων διακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και ογδόντα ένα λεπτά ( 3225.81) πλέον Φ.Π.Α, ήτοι τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Πηγή: esos.gr