Επιμορφωτικό εργαστήριο «Supporting Multilingual Classrooms» – Ποιους εκπαιδευτικούς αφορά

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων – Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών (ΕΚΣΓ/ECML), του Συμβουλίου της Ευρώπης διοργανώνει επιμορφωτικό σεμινάριο διήμερης διάρκειας με τίτλο : «Supporting Multilingual Classrooms».

To σεμινάριο θα περιλαμβάνει επιμέρους βιωματικές δράσεις και εργαστήρια  και θα διεξαχθεί από τις 15/12/2022 έως τις 16/12-2022, στο Ibis Styles Central Hotel στο Ηράκλειο Κρήτης από τις συνεργάτιδες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Σύγχρονων Γλωσσών κ.κ. Catherine Carré Karlinger και Katja Schnitzer.

Πρωταρχικός σκοπός του σεμιναρίου είναι η ενίσχυση και η ενδυνάμωση όλων των εκπαιδευτικών που διδάσκουν γλωσσικά μαθήματα σε πολύγλωσσα περιβάλλοντα και απευθύνεται σε Εκπαιδευτικούς Ξένων Γλωσσών, Φιλολόγους και Δασκάλους που διδάσκουν σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης και σε Συντονιστές/Συντονίστριες Εκπαιδευτικού Έργου που έχουν την επιστημονική ευθύνη για ζητήματα γλωσσικής εκπαίδευσης στα σχολεία αρμοδιότητας των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Κρήτης, Δυτικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων.

Επιπλέον, η επιμόρφωση εστιάζει στον εμπλουτισμό τεχνικών διδασκαλίας και στην αξιοποίηση εργαλείων για την ανάπτυξη πολυγλωσσικών και διαπολιτισμικών ικανοτήτων για όλους τους μαθητές, όπως αναφέρεται.

Απώτερος σκοπός είναι να δημιουργηθεί ένα καλύτερο κλίμα στα σχολεία, να κατανοηθεί καλύτερα η ποικιλομορφία, να ξεκινήσει ένας γόνιμος διάλογος ο οποίος θα θέτει στο επίκεντρο την αντιμετώπιση των σύγχρονων ζητημάτων με κριτική σκέψη. Επιπρόσθετα, το σεμινάριο θα συμβάλει στην ενίσχυση της επίγνωσης των εκπαιδευτικών για την αξία της πολυγλωσσίας και τη συμβολή της στην καλλιέργεια θετικών στάσεων, που θα διευκολύνουν τη συμπερίληψη μαθητών από μεταναστευτικό υπόβαθρο δημιουργώντας μια μάθηση χωρίς αποκλεισμούς.

Φιλοδοξία των διοργανωτών, είναι το επιμορφωτικό αυτό σεμινάριο να αποτελέσει το έναυσμα για τη χάραξη μιας εκπαιδευτικής πολιτικής που να προωθεί τη συμπερίληψη, την πρόοδο, τη δημιουργικότητα και τη δικτύωση σύγχρονων πολύγλωσσων περιβαλλόντων μάθησης. 

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης, αξιοποιώντας αυτή την εμπειρία και εμπλουτίζοντάς την με τα αποτελέσματα από σχετικά ερευνητικά κι ευρωπαϊκά προγράμματα, θα προτείνει δράσεις δικτύωσης για εκπαιδευτικούς που ασχολούνται με θέματα πολυγλωσσίας, συμπερίληψης και πολυπολιτισμικότητας.

Πηγή: alfavita.gr