Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Αρχική » Blog » Επιμορφωτικές δράσεις σχολικού έτους 2022-2023.

Επιμορφωτικές δράσεις σχολικού έτους 2022-2023.

Κατά το τρέχον σχολικό έτος (2022-2023), το ΙΕΠ  υλοποιεί επιμορφωτικά προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που αφορούν στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις δεξιότητες μέσω εργαστηρίων, στην Εισαγωγή της Αγγλικής Γλώσσας στο νηπιαγωγείο, σε πρακτικές υποστήριξης των μαθητών και των μαθητριών στο πλαίσιο της Διαφοροποιημένης διδασκαλίας (Δ.Δ.) και στην Εισαγωγική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Π.Ε. & Δ.Ε. και μελών ΕΕΠ & ΕΒΠ, υπό όρους που απεικονίζονται συνοπτικά στον ακόλουθο πίνακα:

Πηγή: esos.gr