Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Αρχική » Blog » ΕΠΑΛ-ΕΝΕΕΓΥΛ: Εγκύκλιος Κόπτση για ολοκλήρωση της ύλης των Πανελλαδικών

ΕΠΑΛ-ΕΝΕΕΓΥΛ: Εγκύκλιος Κόπτση για ολοκλήρωση της ύλης των Πανελλαδικών

Eγκύκλιο σχετικά με την παρακολούθηση και συντονισμό της ύλης των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ και της Δ΄ τάξης των Λυκείων των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ. εξέδωσε ο γενικός γραμματέας του ΥΠΑΙΘ κ.Αλ.Κόπτσης.

Η εγκύκλιος

Σχετικά με τον συντονισμό της διδακτέας – εξεταστέας ύλης των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης των Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και της Δ΄ τάξης των Λυκείων των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ. για το σχολικό έτος 2022-2023, όπως έχει οριστεί αντίστοιχα με τις υπ’ αριθ. Φ6/88415/Δ4/18.07.2022 (Β΄ 3876) και 95833/Δ3/01.08.2022 (Β΄ 4128) αποφάσεις της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, και σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της Γ΄ φάσης παρακολούθησης, επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση οι εκπαιδευτικοί πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την διδακτέα- εξεταστέα ύλη μέχρι τη λήξη των μαθημάτων. Προκειμένου αυτό να καταστεί δυνατό συνιστάται:

Οι Διευθυντές/ντριες των ΕΠΑ.Λ. και των Λυκείων των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ., σε συνεργασία με τους Συλλόγους Διδασκόντων να προβούν, όπου κρίνεται αναγκαίο, σε αναμόρφωση των ωρολογίων προγραμμάτων με στόχο την ομαλή ολοκλήρωση της ύλης του συνόλου των μαθημάτων τα οποία εξετάζονται σε Πανελλαδικό επίπεδο. Υπενθυμίζεται ότι στις 04/05/2023 ολοκληρώνεται η οριστικοποίηση και της τελευταίας φάσης της παρακολούθησης της ύλης.

Οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης και οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης, να βρίσκονται σε άμεση συνεργασία με τους/τις εκπαιδευτικούς, ώστε να τους παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια στη διδασκαλία και ολοκλήρωση της διδακτέας ύλης.

Πηγή: alfavita.gr