ΕΛΜΕΠΑ: Αντιστοιχήθηκαν με Πολυτεχνικές Σχολές και τα 3 Τμήματα της Σχολής Μηχανικών

Πρόκειται για τα Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Ηράκλειο), Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Χανιά) και Μηχανολόγων Μηχανικών (Ηράκλειο)

Και τα τρία Τμήματα της Σχολής Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου είναι πλέον αντίστοιχα με Τμήματα Πολυτεχνικών Σχολών, όπως ανακοίνωσε σήμερα το ίδρυμα.

Πρόκειται για τα Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Ηράκλειο), Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Χανιά) και Μηχανολόγων Μηχανικών (Ηράκλειο), τα οποία αντιστοιχήθηκαν με Τμήματα Πολυτεχνικών Σχολών με ομόφωνες αποφάσεις των επταμελών επιτροπών που συστάθηκαν με την ΚΥΑ 289395/Φ.5.2.4/14-10-2021 (ΑΔΑ: 9131465ΧΘΞ-Ρ0Υ), βάσει του άρθρου 66 του νόμου 4610/2019, και αποτελούνται από ανώτατα διοικητικά στελέχη των Υπουργείων Υποδομών & Μεταφορών, Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού και Περιβάλλοντος & Ενέργειας, τον Πρόεδρο της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης, δύο (2) μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) και έναν (1) εκπρόσωπο Πολυτεχνικής Σχολής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Οι ομόφωνες αποφάσεις των επιτροπών εξασφαλίζουν στις/στους απόφοιτους των τριών (3) Τμημάτων του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου τη δυνατότητα να αποκτούν πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα για τη συγκεκριμένη ειδικότητα βάσει του ΠΔ 99/2018 (ΦΕΚ 187/τ.Α’/5-11-2018), όπως ακριβώς οι συνάδελφοί τους από αντίστοιχα Τμήματα Πολυτεχνικών Σχολών.

 Τους δίνεται, δηλαδή, πλέον το δικαίωμα να εγγράφονται ως Διπλωματούχοι Μηχανικοί στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και να αποκτούν άδεια άσκησης επαγγέλματος Διπλωματούχου Μηχανικού.

Απόφαση-προπομπός ίδρυσης Πολυτεχνικής Σχολής

Οι πολύ σημαντικές αυτές εξελίξεις αποτελούν δικαίωση για τις φοιτήτριες, τους φοιτητές και ολόκληρη την ακαδημαϊκή κοινότητα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

Είναι μία ακόμη, η πλέον περίτρανη, απόδειξη της υψηλής ποιότητας των πενταετών προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών των Μηχανικών που υποστηρίζονται τόσο από το εξειδικευμένο προσωπικό των Τμημάτων όσο και από τις άριστες και σύγχρονες εργαστηριακές υποδομές!

Οι εν λόγω αποφάσεις των επιτροπών του άρθρου 66 του νόμου 4610/2019 αποτελούν, μάλιστα, προπομπό της ίδρυσης Πολυτεχνικής Σχολής στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο με τρία (3) Τμήματα και έδρα το Ηράκλειο.

Πρόκειται για ένα πολύ σπουδαίο επίτευγμα που έρχεται ως επιστέγασμα των συνεχών, άοκνων προσπαθειών των Τμημάτων, της Κοσμητείας της Σχολής Μηχανικών και της Διοίκησης του Πανεπιστημίου ώστε να έχουν οι απόφοιτοί μας πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα Διπλωματούχου Μηχανικού.

[Πηγή :alfavita.gr]