Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Αρχική » Blog » ΕΛΙΔΕΚ: 5η Προκήρυξη Υποτροφιών 900€/μήνα για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες

ΕΛΙΔΕΚ: 5η Προκήρυξη Υποτροφιών 900€/μήνα για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες

Έναρξη υποβολής αιτήσεων: Τρίτη 2 Μαΐου 2023, 12:00

To Ελληνικό Ιδρυμα Ερευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) καλεί τους ενδιαφερόμενους δυνητικούς δικαιούχους να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο της Προκήρυξης με τίτλο «5ης Προκήρυξης Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες», σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο συνημμένο αρχείο.

Η συνολική δαπάνη της παρούσας Προκήρυξης ανέρχεται στα 4.600.000€. Η υποβολή των Αιτήσεων γίνεται
αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ

https://portal.hfri.gr/

Έναρξη Υποβολών: Τρίτη 2 Μαΐου 2023, 12:00 (ώρα Ελλάδας)
Λήξη Υποβολών: Τετάρτη 31 Μαΐου 2023, 13:00 (ώρα Ελλάδας)

Η Προκήρυξη έχει ως κύριο στόχο την υποστήριξη Υποψήφιων Διδακτόρων για τη διεξαγωγή υψηλού επιπέδου έρευνας στην Ελλάδα, χρηματοδοτώντας την εκπόνηση της διδακτορικής τους διατριβής σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της Χώρας.

Η αιτούμενη διάρκεια της υποτροφίας δύναται να είναι από 23 έως 36 μήνες ανάλογα με την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. Το μηνιαίο ύψος της υποτροφίας του/της Υποψήφιου/ας Διδάκτορα ανέρχεται στα εννιακόσια ευρώ (900,00€). Σημειώνεται ότι το ανωτέρω ποσό της υποτροφίας είναι αφορολόγητο.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Κάθε αίτηση υποβάλλεται σε ένα (1) Επιστημονικό πεδίο/υποπεδίο μίας (1) από τις ακόλουθες ευρείες Επιστημονικές Περιοχές:

ΕΠ.1. Φυσικές Επιστήμες ΕΠ.2. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας ΕΠ.3. Επιστήμες Ζωής ΕΠ.4. Γεωπονικές Επιστήμες – Τρόφιμα ΕΠ.5. Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας ΕΠ.6. Κοινωνικές Επιστήμες ΕΠ.7. Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες ΕΠ.8. Περιβάλλον και Ενέργεια ΕΠ.9. Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας

Πηγή: alfavita.gr