Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Εκπαιδευτικοί-Σχολεία: Οι αναθέσεις μαθημάτων στο Γυμνάσιο και στο Γενικό Λύκειο-Τι ισχύει

Αναλυτικός οδηγός με όλες τις διευκρινίσεις για τις αναθέσεις μαθημάτων στους εκπαιδευτικούς Γυμνασίων και Λυκείων και οι όροι ανάθεσης διδασκαλίας μαθημάτων

Στο Άρθρο 100 του ν. 4823 “Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις” γίνεται αναφορά στους όρους ανάθεσης διδασκαλίας μαθημάτων στους εκπαιδευτικούς από τον Διευθυντή του σχολείου.

Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία (Άρθρο 100 του νόμου 4823/2021) στην αρχή του διδακτικού έτους και το αργότερο εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την έναρξή του, οι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν στον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας τις προτιμήσεις τους ως προς τις αναθέσεις διδασκαλίας των μαθημάτων στις τάξεις και στα τμήματα.

Ο Σύλλογος Διδασκόντων, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή ή του Προϊστάμενου της σχολικής μονάδας, αποφασίζει την ανάθεση στο διδακτικό προσωπικό της διδασκαλίας των μαθημάτων στις τάξεις και στα τμήματα.

Στην περίπτωση μη λήψης της απόφασης του πρώτου εδαφίου από τον Σύλλογο Διδασκόντων, κατά την πρώτη συνεδρίασή του στην αρχή του διδακτικού έτους, την απόφαση λαμβάνει ο Διευθυντής ή Προϊστάμενος της σχολικής μονάδας, χωρίς να δεσμεύεται από τις δηλώσεις προτίμησης των εκπαιδευτικών.

Στα ιδιωτικά σχολεία και στα ξένα σχολεία του ν. 4862/1931 (Α’2) η απόφαση του πρώτου εδαφίου λαμβάνεται από τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας.

Άρθρο 100 του ν. 4823/2021

Ανάθεση διδασκαλίας από τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας

1. Στην αρχή του διδακτικού έτους και το αργότερο εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την έναρξή του, οι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν στον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας τις προτιμήσεις τους ως προς τις αναθέσεις διδασκαλίας των μαθημάτων στις τάξεις και στα τμήματα.

2. Ο Σύλλογος Διδασκόντων, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή ή του Προϊστάμενου της σχολικής μονάδας, αποφασίζει την ανάθεση στο διδακτικό προσωπικό της διδασκαλίας των μαθημάτων στις τάξεις και στα τμήματα. Στην περίπτωση μη λήψης της απόφασης του πρώτου εδαφίου από τον Σύλλογο Διδασκόντων, κατά την πρώτη συνεδρίασή του στην αρχή του διδακτικού έτους, την απόφαση λαμβάνει ο Διευθυντής ή Προϊστάμενος της σχολικής μονάδας, χωρίς να δεσμεύεται από τις δηλώσεις προτίμησης των εκπαιδευτικών. Στα ιδιωτικά σχολεία και στα ξένα σχολεία του ν. 4862/1931 (Α’ 2) η απόφαση του πρώτου εδαφίου λαμβάνεται από τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας.

3. Ο Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος της σχολικής μονάδας δύναται να αναθέτει σε εκπαιδευτικό που έχει τοποθετηθεί στη σχολική του μονάδα υπερωριακή διδασκαλία, υποχρεωτική ή προαιρετική, έως πέντε (5) ώρες την εβδομάδα, για την κάλυψη διδακτικών αναγκών. Η ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας, κατά το προηγούμενο εδάφιο, επιτρέπεται μόνο εφόσον, οι εκπαιδευτικοί της ίδιας ειδικότητας που υπηρετούν στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα καλύπτουν πλήρως το υποχρεωτικό τους διδακτικό ωράριο και δεν υπάρχουν πλεονάσματα ωρών της ίδια ειδικότητας σε σχολικές μονάδες της ίδιας ή όμορης ομάδας σχολείων.

Δείτε παρακάτω τις αναθέσεις μαθημάτων για το ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ/ΜΑΘΗΜΑΑ΄ ΑΝΑΘΕΣΗΒ΄ ΑΝΑΘΕΣΗΓ΄ ΑΝΑΘΕΣΗ
 Νεοελληνική Γλώσσα και ΓραμματείαΓλωσσική ΔιδασκαλίαΠΕ02  
Νεοελληνική ΛογοτεχνίαΠΕ02  
 Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και ΓραμματείαΑρχαία Ελληνική ΓλώσσαΠΕ02  
Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από ΜετάφρασηΠΕ02  
 Μαθηματικά ΠΕ03ΠΕ04.01, ΠΕ86(με πτυχίο Μαθη- ματικών ή Πληρο- φορικής) ΠΕ04(02, 03, 04, 05)
 Φυσική ΠΕ04.01ΠΕ03, ΠΕ04 (02, 03, 04,05) ΠΕ81
 ΧημείαΠΕ04.02, ΠΕ85(με προτεραιότητα πρώην ΠΕ12.08)ΠΕ04 (01, 03, 04,05) ΠΕ88.01
ΒιολογίαΠΕ04 (04, 03)ΠΕ04 (01, 02, 05) ΠΕ87.01, ΠΕ88.01 
 Γεωλογία-Γεωγραφία ΠΕ04 (03, 05)ΠΕ04 (01, 02, 04),ΠΕ80(με προτεραιότητα πρώην ΠΕ15)ΠΕ03, ΠΕ85 (μεπροτεραιότητα πρώην ΠΕ12.08), ΠΕ88.01
 Οικιακή ΟικονομίαΠΕ80(με προτεραιότητα πρώην ΠΕ15) ΠΕ78, ΠΕ88.01ΠΕ11, ΠΕ87.01, ΠΕ87.02
ΙστορίαΠΕ02, ΠΕ33ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ34, ΠΕ78ΠΕ01
 Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή ΠΕ78ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ80με προτεραιότητα πρώην ΠΕ09 και ΠΕ15) 
ΘρησκευτικάΠΕ01 ΠΕ02
ΑγγλικάΠΕ06  
Γαλλικά/Γερμανικά/ ΙταλικάΠΕ05/ΠΕ07 /ΠΕ34  
Φυσική ΑγωγήΠΕ11  
 Τεχνολογίακαι Πληροφορική ΤεχνολογίαΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ88, ΠΕ89  
ΠληροφορικήΠΕ86  
 Πολιτισμόςκαι Δραστηριότητες ΜουσικήΠΕ79.01(με προτεραιότητα πρώην ΠΕ16.01) ΤΕ16 
ΚαλλιτεχνικάΠΕ08 ΠΕ89.01

Αναθέσεις μαθημάτων στο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Α΄ Τάξη

Μαθήματα Γενικής ΠαιδείαςΑ΄ ΑΝΑΘΕΣΗΒ΄ ΑΝΑΘΕΣΗΓ΄ ΑΝΑΘΕΣΗ
  Ελληνική ΓλώσσαΑρχαία Ελληνική Γλώσσα και ΓραμματείαΠΕ02  
Νέα Ελληνική ΓλώσσαΠΕ02  
Νέα Ελληνική ΛογοτεχνίαΠΕ02  
 ΜαθηματικάΆλγεβραΠΕ03  
ΓεωμετρίαΠΕ03  
   Φυσικές ΕπιστήμεςΦυσικήΠΕ04.01ΠΕ04(02, 03, 04, 05) 
 ΧημείαΠΕ04.02, ΠΕ85(με προτεραιότητα πρώην ΠΕ12.08)ΠΕ04(01, 03, 04, 05) 
ΒιολογίαΠΕ04 (04, 03)ΠΕ04 (01, 02, 05), ΠΕ87.01, ΠΕ88.01 
ΙστορίαΠΕ02, ΠΕ33ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ78 
Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία)ΠΕ78, ΠΕ80(με προτεραιότητα πρώην ΠΕ09) ΠΕ02 
ΘρησκευτικάΠΕ01  
ΑγγλικάΠΕ06  
2η Ξένη Γλώσσα (Γαλλικά ή Γερμανικά)ΠΕ05/ΠΕ07  
Φυσική ΑγωγήΠΕ11  
Εφαρμογές ΠληροφορικήςΠΕ86  

Β΄ Τάξη

Μαθήματα Γενικής Παιδείας- Κοινού ΠρογράμματοςΑ΄ ΑΝΑΘΕΣΗΒ΄ ΑΝΑΘΕΣΗΓ΄ ΑΝΑΘΕΣΗ
  Ελληνική ΓλώσσαΑρχαία Ελληνική Γλώσσα και ΓραμματείαΠΕ02  
Νέα Ελληνική ΓλώσσαΠΕ02  
Νέα Ελληνική ΛογοτεχνίαΠΕ02  
 ΜαθηματικάΆλγεβραΠΕ03  
ΓεωμετρίαΠΕ03  
   Φυσικές ΕπιστήμεςΦυσικήΠΕ04.01ΠΕ04 (02, 03, 04, 05) 
 ΧημείαΠΕ04.02, ΠΕ85(με προτεραιότητα πρώην ΠΕ12.08) ΠΕ04 (01, 03, 04, 05) 
ΒιολογίαΠΕ04 (04, 03)ΠΕ04 (01, 02, 05), ΠΕ87.01, ΠΕ88.01 
Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/ΥΠΕ86  
ΙστορίαΠΕ02, ΠΕ33ΠΕ78 
ΦιλοσοφίαΠΕ02, ΠΕ33ΠΕ01, ΠΕ78 
ΘρησκευτικάΠΕ01  
ΑγγλικάΠΕ06  
2η Ξένη Γλώσσα (Γαλλικά ή Γερμανικά)ΠΕ05/ΠΕ07  
Φυσική ΑγωγήΠΕ11  

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών ΣπουδώνΑ΄ ΑΝΑΘΕΣΗΒ΄ ΑΝΑΘΕΣΗ
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και ΓραμματείαΠΕ02 
ΛατινικάΠΕ02 
Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών ΣπουδώνΑ΄ ΑΝΑΘΕΣΗΒ΄ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΦυσικήΠΕ04.01ΠΕ04 (02, 03, 04, 05)
ΜαθηματικάΠΕ03 

Γ΄ Τάξη

Μαθήματα Γενικής ΠαιδείαςΑ΄ ΑΝΑΘΕΣΗΒ΄ ΑΝΑΘΕΣΗΓ΄ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΘρησκευτικάΠΕ01  
Νεοελληνική Γλώσσα και ΛογοτεχνίαΠΕ02  
ΙστορίαΠΕ02ΠΕ78 
ΜαθηματικάΠΕ03  
ΑγγλικάΠΕ06  
Φυσική ΑγωγήΠΕ11  

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Ομάδα Προσανατολισμού ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΑΑ΄ ΑΝΑΘΕΣΗΒ΄ ΑΝΑΘΕΣΗ
Αρχαία ΕλληνικάΠΕ02 
ΙστορίαΠΕ02 
Κοινωνιολογία(για το σχολικό έτος 2020-2021)Λατινικά(από το σχολικό έτος 2021- 2022 και εφεξής)ΠΕ78(με προτεραιότητα πρώην ΠΕ10)ΠΕ80(με προτεραιότητα πρώην ΠΕ09)
ΠΕ02 

Ομάδα Προσανατολισμού

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ και ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑΑ΄ ΑΝΑΘΕΣΗΒ΄ ΑΝΑΘΕΣΗΓ΄ ΑΝΑΘΕΣΗ
Μαθηματικά ή ΒιολογίαΠΕ03  
ΠΕ04 (04, 03)ΠΕ04 (01, 02, 05)ΠΕ87.01
ΦυσικήΠΕ04.01ΠΕ04 (02, 03, 04, 05) 
 ΧημείαΠΕ04.02, ΠΕ85(με προτεραιότητα πρώην ΠΕ12.08) ΠΕ04 (01, 03, 04, 05) 

Ομάδα Προσανατολισμού

ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑΑ΄ ΑΝΑΘΕΣΗΒ΄ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΜαθηματικάΠΕ03 
ΟικονομίαΠΕ80(με προτεραιότητα πρώην ΠΕ09)ΠΕ78
ΠληροφορικήΠΕ86 

 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Α. Με τα μαθήματα πρώτης (Α΄) ανάθεσης οι εκπαιδευτικοί καλύπτουν το υποχρεωτικό τους ωράριο, ενώ με τα μαθήματα δεύτερης (Β΄) ανάθεσης συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο ή καλύπτουν εκπαιδευτικές ανάγκες. Οι διδακτικές ώρες της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας, καθώς και οι διδακτικές ώρες της πρώτης και δεύτερης ανάθεσης της δεύτερης ειδικότητας δεν πρέπει να υπερβαίνουν το όριο των έντεκα (11) διδακτικών ωρών.

Β. Στην κάλυψη των ωρών των μαθημάτων Α΄ ανάθεσης, μεταξύ εκπαιδευτικών του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας, προηγείται ο παλαιότερος οργανικά τοποθετηθείς στη σχολική μονάδα. Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις εκπαιδευτικών διαφορετικών κλάδων ή ειδικοτήτων με οργανική τοποθέτηση στην ίδια σχολική μονάδα, οι οποίοι έχουν ώρες μαθημάτων σε κοινή Α΄ ανάθεση.

Γ. Στην κάλυψη των ωρών των μαθημάτων Β΄ ανάθεσης, μεταξύ εκπαιδευτικών του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας, προηγείται ο παλαιότερος οργανικά τοποθετηθείς στη σχολική μονάδα. Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις εκπαιδευτικών διαφορετικών κλάδων ή ειδικοτήτων με οργανική τοποθέτηση στην ίδια σχολική μονάδα, οι οποίοι έχουν ώρες μαθημάτων σε κοινή Β΄ ανάθεση. Δ. Τα μαθήματα ανατίθενται στους εκπαιδευτικούς με την εξής σειρά προτεραιότητας: Ο/Η εκπαιδευτικός διδάσκει:

α) στο σχολείο όπου είναι τοποθετημένος/η οργανικά ή προσωρινά:

1. μαθήματα της πρώτης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας

2. μαθήματα της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας

3. μαθήματα της δεύτερης ειδικότητας (σε α΄ και β΄ ανάθεση)

β) σε τυχόν συστεγαζόμενη σχολική μονάδα ή σε σχολική μονάδα του ίδιου συγκροτήματος:

1. μαθήματα της πρώτης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας

2. μαθήματα της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας

3. μαθήματα της δεύτερης ειδικότητας (σε α΄ και β΄ ανάθεση)

γ) σε σχολική μονάδα της ίδιας ομάδας σχολείων:

1. μαθήματα της πρώτης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας

2. μαθήματα της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας

3. μαθήματα της δεύτερης ειδικότητας (σε α΄ και β΄ ανάθεση)

δ) σε σχολική μονάδα όμορης ομάδας σχολείων:

1. μαθήματα της πρώτης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας

2. μαθήματα της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας

3. μαθήματα της δεύτερης ειδικότητας (σε α΄ και β΄ ανάθεση)

ε) σε σχολική μονάδα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης:

1. μαθήματα της πρώτης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας

2. μαθήματα της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας

3. μαθήματα της δεύτερης ειδικότητας (σε α΄ και β΄ ανάθεση)

Ε. Η Τρίτη (Γ΄) Ανάθεση αφορά στη βασική ειδικότητα και ενεργοποιείται μετά την 30η Σεπτεμβρίου, με απόφαση του ΠΥΣΔΕ, για τυχόν κενά που δεν έχουν καλυφθεί, με την ίδια σειρά που ακολουθείται στην περίπτωση της πρώτης και δεύτερης ανάθεσης. Επίσης, μετά την 30η Σεπτεμβρίου, εφόσον υπάρχουν διδακτικές ώρες που δεν έχουν καλυφθεί στο σχολείο ή στο σχολικό συγκρότημα ή στα όμορα σχολεία ή σε άλλα σχολεία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, τότε οι διδακτικές ώρες της δεύτερης ανάθεσης ή της δεύτερης ειδικότητας μπορούν να υπερβούν τις έντεκα (11), μετά από σχετική απόφαση του ΠΥΣΔΕ.

Στις 4/8/2020 δημοσιεύθηκε τροποποίηση της προηγούμενης απόφασης  με θέμα «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου» (Β΄ 2737)’ ως προς τη Βιολογία:

Τροποποιούμε την υπ’ αρ. 85980/Δ2/03-07-2020 υπουργική απόφαση με θέμα «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου» (Β΄ 2737) ως προς τη Β΄ ανάθεση του μαθήματος της Βιολογίας της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας η οποία συμπληρώνεται ως εξής:

Tο μάθημα της Βιολογίας της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας έχουν ως Β΄ ανάθεση και οι εκπαιδευτικοί ειδικότητας ΠΕ88.01. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 85980/Δ2/03-07-2020 υπουργική απόφαση με θέμα «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου» (Β΄ 2737).

Αναθέσεις Εργαστηρίων Δεξιοτήτων στο Γυμνάσιο

Στις 13 Αυγούστου δημοσιεύθηκε ΦΕΚ για τις αναθέσεις εργαστηρίων δεξιοτήτων στο Γυμνάσιο. Σε αυτό ορίζονται τα εξής:

Α’ Ανάθεση: ΠΕ08 (ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΠΕ11 (ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ) ΠΕ78 (ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ) ΠΕ79 (ΜΟΥΣΙΚΗΣ) ΠΕ80 (ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ) ΠΕ81 (ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ) ΠΕ82 (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ) ΠΕ83 (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ) ΠΕ84 (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ) ΠΕ85 (ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) ΠΕ88 (ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΠΕ86 (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) ΠΕ89 (ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ) ΠΕ91 (ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ)

Β’ Ανάθεση: Όλες οι άλλες ειδικότητες

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Ειδικά για την Γ’ Γυμνασίου και την Θεματική Ενότητα Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία, ο Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός ανατίθεται σε όλες/όλους τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην οικεία σχολική μονάδα με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:

Α. Εκπαιδευτικοί κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό προσανατολισμό.

Β. Εκπαιδευτικοί κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό προσανατολισμό.

Γ. Εκπαιδευτικοί που είναι κάτοχοι πιστοποιητικού ειδίκευσης του Σ.Υ.Π./ΠΕΣΥΠ της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Δ. Εκπαιδευτικοί κάτοχοι πιστοποιητικού ειδικού προγράμματος μεταπτυχιακού επιπέδου στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό προσανατολισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων χρονικής διάρκειας 1.000 ωρών.

Ε. Εκπαιδευτικοί κάτοχοι πιστοποιητικού ειδικού προγράμματος επιμόρφωσης στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό προσανατολισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων χρονικής διάρκειας 520 ωρών ή πιστοποιητικό προγράμματος κατάρτισης στην τεκμηρίωση πληροφοριακού υλικού Σ.Ε.Π. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων χρονικής διάρκειας 660 ωρών.

ΣΤ. Εκπαιδευτικοί που είναι κάτοχοι πιστοποιητικού πεντάμηνου σεμιναρίου επιμόρφωσης στελεχών στον Σ.Ε.Π.

Ζ. Εκπαιδευτικοί που έχουν πτυχίο ΑΣΕΤΕΜ – ΣΕΛΕΤΕ/ ΑΣΠΑΙΤΕ, πιστοποιητικό ΕΠΠΑΙΚ, ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ.

Η. Εκπαιδευτικοί που έχουν παρακολουθήσει ολιγοήμερα σεμινάρια Σ.Ε.Π

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Σύμφωνα με το ΦΕΚ  3339 που δημοσιεύθηκε τον Αύγουστο 2020, 

Α. Με τα μαθήματα πρώτης (Α ́) ανάθεσης οι εκπαιδευτικοί καλύπτουν το υποχρεωτικό τους ωράριο, ενώ με
τα μαθήματα δεύτερης (Β ́) ανάθεσης συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο ή καλύπτουν εκπαιδευτικές
ανάγκες. Οι διδακτικές ώρες της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας καθώς και οι διδακτικές ώρες της
πρώτης και δεύτερης ανάθεσης της δεύτερης ειδικότητας δεν πρέπει να υπερβαίνουν το όριο των έντεκα (11)
διδακτικών ωρών.


Β. Στην κάλυψη των ωρών των μαθημάτων Α ́ ανάθεσης, μεταξύ εκπαιδευτικών του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας,προηγείται ο παλαιότερος οργανικά τοποθετηθείς στη σχολική μονάδα. Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις εκπαιδευτικών διαφορετικών κλάδων ή ειδικοτήτων με οργανική τοποθέτηση στην ίδια σχολική μονάδα, οι οποίοι έχουν ώρες μαθημάτων σε κοινή Α ́ ανάθεση.

Γ. Στην κάλυψη των ωρών των μαθημάτων Β ́ ανάθεσης, μεταξύ εκπαιδευτικών του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας, προηγείται ο παλαιότερος οργανικά τοποθετηθείς στη σχολική μονάδα. Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις εκπαιδευτικών διαφορετικών κλάδων ή ειδικοτήτων με οργανική τοποθέτηση στην ίδια σχολική μονάδα, οι οποίοι έχουν ώρες μαθημάτων σε κοινή Β ́ ανάθεση.


Δ. Τα μαθήματα ανατίθενται στους εκπαιδευτικούς με την εξής σειρά προτεραιότητας:


Ο/Η εκπαιδευτικός διδάσκει:


α) στο σχολείο όπου είναι τοποθετημένος/η οργανικά ή προσωρινά:

1. μαθήματα της πρώτης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας

2. μαθήματα της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας

3. μαθήματα της δεύτερης ειδικότητας (σε α ́ και β ́ ανάθεση)

β) σε τυχόν συστεγαζόμενη σχολική μονάδα ή σε σχολική μονάδα του ίδιου συγκροτήματος:

1. μαθήματα της πρώτης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας

2. μαθήματα της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας

3. μαθήματα της δεύτερης ειδικότητας (σε α ́ και β ́ ανάθεση)


γ) σε σχολική μονάδα της ίδιας ομάδας σχολείων:

1. μαθήματα της πρώτης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας

2. μαθήματα της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας

3. μαθήματα της δεύτερης ειδικότητας (σε α ́ και β ́ανάθεση)


δ) σε σχολική μονάδα όμορης ομάδας σχολείων:

4. μαθήματα της πρώτης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας

5. μαθήματα της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας

6. μαθήματα της δεύτερης ειδικότητας (σε α ́ και β ́ανάθεση) ε) σε σχολική μονάδα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης:

1. μαθήματα της πρώτης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας

2. μαθήματα της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας

3. μαθήματα της δεύτερης ειδικότητας (σε α ́ και β ́ανάθεση)


Ε. Η Τρίτη (Γ ́) Ανάθεση αφορά στη βασική ειδικότητα και ενεργοποιείται μετά την 30η Σεπτεμβρίου, με απόφαση του ΠΥΣΔΕ, για τυχόν κενά που δεν έχουν καλυφθεί, με την ίδια σειρά που ακολουθείται στην περίπτωση της πρώτης και δεύτερης ανάθεσης. Επίσης, μετά την 30η Σεπτεμβρίου, εφόσον υπάρχουν διδακτικές ώρες που δεν έχουν καλυφθεί στο σχολείο ή στο σχολικό συγκρότημα ή στα όμορα σχολεία ή σε άλλα σχολεία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, τότε οι διδακτικές ώρες της δεύτερης ανάθεσης ή της δεύτερης ειδικότητας μπορούν να υπερβούν τις έντεκα (11), μετά από σχετική απόφαση του ΠΥΣΔΕ.

Πηγή: alfavita.gr