Εκπαιδευτικοί: Σεμινάριο για την «Προστασία Προσωπικών Δεδομένων»

H Αρχή Προστασίας Δεδομένων, το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς και η εταιρεία πληροφορικής Abovo προσκαλεί εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να παρακολουθήσουν το διαδιακτυακό εκπαιδευτικό σεμινάριο «Προστασία Προσωπικών Δεδομένων» που προσφέρεται δωρεάν.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σε θέματα που αφορούν την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποσκοπεί στην επεξήγηση των αρχών και των βασικών εννοιών της προστασίας προσωπικών δεδομένων, στην ενημέρωση σχετικά με τους κινδύνους από τη χρήση του διαδικτύου, στην εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών για την αντιμετώπιση των κινδύνων αυτών και στην προστασία των προσωπικών δεδομένων με βάση τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων.

Οι εκπαιδευτικοί, όντας σωστά καταρτισμένοι, θα μπορέσουν να ευαισθητοποιήσουν και να ενημερώσουν τους μαθητές τους για την προστασία των προσωπικών δεδομένων τους και της ιδιωτικότητας.

Η συνολική διάρκεια του διαδικτυακού σεμιναρίου είναι 4 ώρες και θα πραγματοποιηθεί στις 18/6/2024, από τις 4μμ ως τις 8μμ.

Για να δηλώσετε συμμετοχή στο εκπαιδευτικό σεμινάριο θα πρέπει να επισκεφτείτε αυτήν την ιστοσελίδα μέχρι τις 13/6/2024. Υπάρχει ο περιορισμός των 100 θέσεων.

Μετά το τέλος του εκπαιδευτικού σεμιναρίου, θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης του σεμιναρίου.

Πληροφορίες για το σεμινάριοgpalaiologou@dpa.gr

Το σεμινάριο αυτό διοργανώνεται στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου που συν χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση με τίτλο «Ενήμεροι εξ ορισμού: προωθώντας την ευαισθητοποίηση κρίσιμων κοινωνικών και επαγγελματικών ομάδων (παιδιά και επαγγελματίες προστασίας δεδομένων) – byDefault» και στο οποίο συνεργάζονται η Αρχή Προστασίας Δεδομένων, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και η εταιρεία πληροφορικής ABOVO.

Ένας από τους βασικούς στόχους του έργου είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού προγράμματος με σκοπό την καλλιέργεια της νοοτροπίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων από μικρή ηλικία.

Παράλληλα, υλοποιείται ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα εξ αποστάσεως διάρκειας 50 ωρών που προσφέρεται σε εκπαιδευτικούς μέσω του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Πληροφορίες για το έργο υπάρχουν στην ιστοσελίδα: https://bydefault-project.eu/

[Πηγή :edweek.gr]