Εθνικό Απολυτήριο: 19 Ερωτήσεις – Απαντήσεις

Η εφαρμογή του Εθνικού Απολυτηρίου (Ε.Α.) στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση αποτελεί ίσως την πιο μεγάλη καινοτομία των τελευταίων πολλών ετών αφού καθορίζει, σε ένα βαθμό, την ποιότητα της εκπαίδευσης, ενδεχομένως τη διαφοροποίηση της διδακτικής προσέγγισης στα γνωστικά αντικείμενα και την ανάπτυξη του ενδιαφέροντος των μαθητών/μαθητριών. Ιδιαίτερα όμως μπορεί να συνεισφέρει στην εισαγωγή των μαθητών/μαθητριών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

Η Ελληνική κοινωνία αποδέχεται τις Πανελλαδικές εξετάσεις ως αδιάβλητο σύστημα εισαγωγής των υποψηφίων στα Α.Ε.Ι., μολονότι αποδέχεται ταυτόχρονα ότι είναι άδικο, εξουθενωτικό για γονείς και μαθητές καθώς και ιδιαίτερα δαπανηρό.

Η μοναδική εξέταση των λίγων ημερών που διαρκούν οι Πανελλαδικές Εξετάσεις με μια και μοναδική ολιγόωρη εξέταση για κάθε εξεταζόμενο μάθημα δεν αποτελεί το πλέον αξιόπιστο κριτήριο για τη διάγνωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την εισαγωγή των μαθητών/μαθητριών στα Α.Ε.Ι..

Επομένως αναζητούμε ένα σύστημα που να πλησιάζει το αδιάβλητο των πανελλαδικών εξετάσεων αλλά ταυτόχρονα να μειώσει τον βαθμό αδικίας για την εισαγωγή των μαθητών/μαθητριών στα Α.Ε.Ι.  και να προσμετρήσει και άλλες γνώσεις και δεξιότητες των υποψηφίων που αποκτούν (ή θέλουν να αποκτήσουν) στη διάρκεια της φοίτησής τους στο σχολείο και ειδικά στο Λύκειο.

Ασφαλώς το Εθνικό Απολυτήριο θα πρέπει να τυγχάνει μιας συνολικής  αντικειμενικής διαδικασίας εξέτασης και διάγνωσης των γνώσεων και των δεξιοτήτων των μαθητών σε βάθος χρόνου ικανού, ώστε να αποτυπωθούν όσα χρειάζονται σχετικά για να μπορεί ο κάθε μαθητής/μαθήτρια να βελτιώσει σταδιακά τη μαθησιακή του πορεία και συνεπώς την επίδοσή του.

Παρακάτω θέτουμε ορισμένα ερωτήματα, κυρίως εφαρμογής του Εθνικού Απολυτηρίου αλλά ταυτόχρονα και πώς αυτό μπορεί να αποτελέσει συν-παράγοντα για την εισαγωγή των υποψηφίων στα Α.Ε.Ι. και δίνονται ενδεικτικές απαντήσεις με σκοπό να κατατεθούν εναλλακτικές προτάσεις-απαντήσεις από τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Αναγκαιότητα του Ε.Α.-Τροποποίηση της εισαγωγής στα Α.Ε.Ι.

Η υφιστάμενη κατάσταση στα Λύκεια δεν ευνοεί ούτε τη μάθηση, ούτε την ανάπτυξη των δεξιοτήτων ούτε όμως και την ενεργό συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών. Για πάρα πολλά χρόνια το Ελληνικό Εκπαιδευτικό σύστημα στηρίχθηκε σε δασκαλοκεντρικές μεθόδους και ευνοούσε την αποστήθιση και την παθητική μάθηση.    

Τα τελευταία χρόνια, παρά τις προσπάθειες να εισαχθούν εκπαιδευτικές καινοτομίες και παρά την εισαγωγή των Ψηφιακών τεχνολογιών τα αποτελέσματα δεν είναι τα προσδοκώμενα. Ακόμα και χωρίς τον διαγωνισμό PISA (όπου πρέπει να διατηρήσουμε μια επιφύλαξη σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση συνολικά του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος) η βιωματική εμπειρία των εκπαιδευτικών δείχνει ότι:

α) Υπάρχει μειωμένη συμμετοχή των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία και κυρίως στην τελευταία τάξη του Λυκείου ειδικά στα μαθήματα στα οποία δεν εξετάζονται πανελλαδικά.

β) Υπάρχει μια απαξίωση σε ορισμένα μαθήματα ή/και στο σύνολο των μαθημάτων σε όλες τις τάξεις του Λυκείου, αφού σχεδόν ισχύει η «ακώλυτη προαγωγή» των μαθητών/μαθητριών.

Πόσες φορές ακούμε από  μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς ότι οι Πανελλαδικές  «δεν είναι το παν αλλά είναι ένα αναγκαίο κακό». Όσα χρόνια κι αν πέρασαν όταν πλησιάζουν οι πανελλαδικές εξετάσεις οι μαθητές και οι γονείς τους αγχώνονται, εκτός από το τι επίδοση θα έχουν, για το αν θα είναι καλά στην υγειά τους, στην ψυχολογία τους  εκείνο το χρονικό διάστημα ή αν θα αντέξουν, σε περίπτωση αποτυχίας, να ξαναδώσουν την επόμενη χρονιά και λένε πως για 10-15 ώρες συνολικής εξέτασης θα χαθεί μια ολόκληρη χρονιά. Όσα χρόνια κι αν περάσουν, όταν πλησιάζουν οι πανελλαδικές εξετάσεις γίνονται από τα πρώτα θέματα επικαιρότητας στα ΜΜΕ. 

Διάβασμα, φροντιστήρια και άγχος είναι από τα κύρια χαρακτηριστικά των εξετάσεων. Πιστεύουμε ότι   το μέλλον μας εξαρτάται από αυτό και μόνο. Αν δεν τα καταφέρουμε όλα θα τελειώσουν, θα είμαστε αποτυχημένοι.

γ) Οι προσδοκίες της μάθησης από τους μαθητές/μαθήτριες είναι μειωμένες και η ελπίδα τους εναπόκειται στα φροντιστήρια. Αυτό ξεκινάει δε τουλάχιστον από την Α΄ τάξη του Λυκείου και μερικές φορές και από το Γυμνάσιο.

δ) Ο διδάσκοντας δεν έχει ρόλο στην αξιολόγηση του μαθητή/μαθήτριας με τρόπο που θα «μετρήσει» στην παραπέρα πορεία του. Οι μαθητές νιώθουν ότι η πορεία τους στις τρεις τάξεις του λυκείου δεν έχει αξία και όλη τους η προσπάθεια εστιάζεται στα μαθήματα που θα εξεταστούν στη Γ΄ Λυκείου στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Όλα τα παραπάνω αναχαιτίζουν, υποσκάπτουν τη μάθηση και τη δημιουργία, ενώ δεν ευνοούν και την αυτοβελτίωση του μαθητή, καθώς του στερούν τον απαραίτητο χρόνο (των τριών ετών του Λυκείου) για να εξελιχθεί, να βελτιωθεί και όλη αυτή η πορεία του να «προσμετρηθεί» και να οδηγήσει στην όποια επιτυχία του.

Πρέπει λοιπόν να αναζητήσουμε τρόπο που θα αναβαθμίσει στη «μαθητική συνείδηση» την αξία του κάθε μαθήματος. Πρέπει να αναζητήσουμε τρόπο που θα δώσει στον εκπαιδευτικό την αξία να αξιολογήσει την προσπάθεια των μαθητών του που τους ζει καθημερινά μέσα στο σχολείο με τρόπο που θα «μετράει».

Οι Πανελλαδικές εξετάσεις, μολονότι αποτελούν ένα αδιάβλητο σύστημα, υπονομεύουν την όποια διαχρονική μάθηση-βελτίωση των επιδόσεων των μαθητών και αδικούν την όποια προσπάθεια τους όλα τα χρόνια της φοίτησής τους.
Φυσικά δεν θα μπορούσε το Ε.Α. να μην αποτελέσει ένα κύριο παράγοντα για την εισαγωγή των μαθητών/μαθητριών στα Α.Ε.Ι., όχι όμως τον μοναδικό, αφού η κάθε σχολή-τμήμα απαιτεί διαφορετικό υπόβαθρο σε μαθήματα που σχετίζονται με το αντικείμενο που θεραπεύει.

Συντομογραφίες για την ανάγνωση του άρθρου:

Ε.Α.=Εθνικό Απολυτήριο
Γ.Β.=Γραπτός Βαθμός
Π.Β.=Προφορικός Βαθμός
Γ.Μ.Ο.=Γενικός Μέσος Όρος
Ω.Π.=Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Παραθέτουμε μια σειρά από ερωτήματα που τίθενται εκ των ενόντων προκειμένου να θεσπιστεί το Εθνικό Απολυτήριο καθώς και τη χρήση του και ταυτόχρονα επιχειρούμε να δώσουμε ενδεικτικά απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

1. Θα είναι ισοδύναμο για όλους τους μαθητές όλων των σχολείων της χώρας;

Για να εξασφαλιστεί αυτό θα πρέπει αρχικά να εξασφαλιστούν δύο βασικές προϋποθέσεις:

α) Να διασφαλίζεται η αντικειμενική βαθμολόγηση, τόσο των γραπτών δοκιμίων όσο και των τετραμηνιαίων επιδόσεων των μαθητών/μαθητριών και 

β) Να διασφαλίζεται η σχετική ισοτιμία των θεμάτων των γραπτών προαγωγικών-απολυτήριων εξετάσεων και στις τρεις  τάξεις του Γενικού Λυκείου.

2. Πως όμως θα εξασφαλιστούν οι δύο παραπάνω βασικές προϋποθέσεις;

α) Η αντικειμενική βαθμολόγηση στα γραπτά δοκίμια των προαγωγικών-απολυτήριων εξετάσεων εξασφαλίζεται από τον τύπο των θεμάτων-ερωτήσεων.Ποιος τύπος ερωτήσεων-θεμάτων θα μπορούσε να εξασφαλίσει την αντικειμενική βαθμολόγηση; 

Μια ενδεικτική πρόταση θα ήταν μεγάλο μέρος ή και το σύνολο των θεμάτων-ερωτήσεων των εξετάσεων να είναι κλειστού τύπου όπως π.χ. πολλαπλής επιλογής- αντιστοίχισης κατ΄ αναλογία με εξετάσεις των διαγωνισμών του ΑΣΕΠ καθώς και άλλων φορέων πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων (Ξενόγλωσσα πιστοποιητικά, κ.α.).

Σε ό,τι αφορά στην βαθμολογία των δύο τετράμηνων η όποια υποκειμενικότητα (ή “αδικία”) του διδάσκοντα εξομαλύνεται, σε ένα βαθμό, με την προσαρμογή του προφορικού βαθμού στον γραπτό βαθμό (π.χ. να  «τροποποιείται» ο τελικός προφορικός βαθμός,  ώστε να εξασφαλίζεται μέγιστη διαφορά 2 (ή 3) μονάδων στην εικοσάβαθμη κλίμακα βαθμολόγησης).

Για παράδειγμα αν ο τελικός προφορικός βαθμός μαθητή/μαθήτριας είναι 14 και η γραπτή επίδοσή του στο αντίστοιχο μάθημα είναι 18 τότε ο προφορικός βαθμός τροποποιείται σε 16.

Αντίθετα αν ο προφορικός βαθμός είναι  14 και η γραπτή επίδοσή του στο αντίστοιχο μάθημα είναι 10 τότε ο προφορικός βαθμός τροποποιείται σε 12.

β) Το σύνολο των θεμάτων να αντλούνται από την Τ.Θ.Δ.Δ. στην οποία θα πρέπει προηγουμένως να γίνει αναπροσαρμογή μέρους ή και του συνόλου των υφιστάμενων θεμάτων ως προς την ορθότητά τους, ως προς την καταλληλότητά τους καθώς και ως προς την προσαρμογή τους σε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής η/και αντιστοίχισης. Θα είναι απαραίτητο να γίνει ορθολογική κατανομή σε κατηγορίες διαβάθμισης της δυσκολίας τους (κατηγορίες-ομάδες π.χ. Ομάδα Α, Β και Γ και Δ με βάση τον βαθμό δυσκολίας), την αναλογία του αριθμού των θεμάτων ως προς την έκταση της θεματικής ενότητας, σύμφωνα με τα Ν.Π.Σ., όπως π.χ. τέσσερις (4) κατηγορίες με θέματα διαβαθμισμένης δυσκολίας  που το καθέν αποτελείται από  πέντε (5) ερωτήσεις κλειστού τύπου που θα καλύπτουν μεγάλο μέρος της εξεταστέας ύλης η κάθε κατηγορία ξεχωριστά. Οι συνολικά 5×4=20 ερωτήσεις θα καλύπτουν σχεδόν όλη την εξεταστέα ύλη (με φίλτρα για αποφυγή επαναλήψεων θεμάτων-ερωτημάτων από την ίδια θεματική περιοχή).

3. Πότε ένας μαθητής/μαθήτρια θα λαμβάνει το Ε.Α.

Ένας μαθητής/μαθήτρια λαμβάνει το Ε.Α. όταν:

α) Ο Μ.Ο. όλων των μαθημάτων (γραπτώς και μη γραπτώς εξεταζόμενα) είναι >=10.

β) Με επιτυχή συμμετοχή και  πιστοποίηση σε μια διδασκόμενη στο ΩΠ του σχολείου γλώσσα επιπέδου τουλάχιστον Β2.

γ) Με επιτυχή συμμετοχή σε εξετάσεις και πιστοποίηση της γνώσης χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα της επεξεργασίας κειμένου, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου.

3. Ποια θα είναι τα εξεταζόμενα μαθήματα;

Όσα είναι στην ομάδα Α΄ που καθορίζονται και τώρα ως γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα στις ενδοσχολικές εξετάσεις για κάθε τάξη του Γενικού Λυκείου.

4. Σε ποια ύλη θα εξετάζονται οι μαθητές/μαθήτριες;

Σε μικρότερη από την υπάρχουσα ύλη και τέτοια, ώστε να αντιστοιχεί στον πραγματικό διδακτικό χρόνο και με βάση τα Ν.Π.Σ. (περίπου -20% μεσοσταθμικά της υπάρχουσας διδακτέας-εξεταστέας ύλης των μαθημάτων που εξετάζονται με την Τ.Θ.Δ.Δ. του σχολικού έτους 2023-2024). Η εξεταστέα ύλη και των 3 τάξεων να καθορίζεται τον Ιούνιο, πριν τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους και να  ισχύει για τους μαθητές/μαθήτριες που θα φοιτήσουν το επόμενο σχολικό έτος στην  Α΄ τάξη του ΓΕ.Λ. και  για 3 διαδοχικά  έτη για τις  τρεις (3) τάξεις (Α΄, Β΄ και Γ΄ ΓΕ.Λ.) που θα φοιτήσουν οι μαθητές/μαθήτριες τα αμέσως επόμενα σχολικά έτη.

Η ύλη πρέπει να οριοθετηθεί κατά επιστημονικές περιοχές, καθώς δεν νοείται αυτό το «από την σελίδα 25 μέχρι την σελίδα 120». Αυτό βέβαια θα συμβεί αναπόφευκτα με την εφαρμογή του πολλαπλού βιβλίου.

5. Από ποιους θα βαθμολογούνται τα θέματα και πώς;

Εφόσον το σύνολο των θεμάτων θα είναι θέματα-ερωτήσεις κλειστού τύπου θα υπάρξει αυτόματη βαθμολόγηση με σκανάρισμα σε ψηφιακή εφαρμογή που θα αποθηκεύει αυτόματα το αποτέλεσμα (με παρόμοια διαδικασία των διαγωνισμών του ΑΣΕΠ καθώς και άλλων φορέων πιστοποίησης προσόντων).

6. Ποιος θα είναι ο τρόπος  της γραπτής εξέτασης και η δομή και διάρθρωση των θεμάτων;

Στους μαθητές θα δίνονται συνολικά είκοσι (20) ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής από τέσσερις (4) κατηγορίες θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας που η κάθε κατηγορία θέτει πέντε (5) ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής/αντιστοίχισης τεσσάρων πιθανών απαντήσεων.
Κάθε ερώτηση έχει μόνο μια σωστή απάντηση η οποία βαθμολογείται από 1 μονάδα και υπάρχουν 3 λάθος απαντήσεις. Η κάθε λάθος απάντηση έχει ποινή λάθους ίση με ¼ δηλαδή ίση με -0.25 (ώστε να μην ενθαρρύνεται η τυχαία απάντηση).

7. Ποιος είναι ο Μ.Ο. του κάθε μαθήματος;

Π.Β. μαθήματος = (βαθμός Α’  τετράμηνου +βαθμός Β’  τετράμηνου)/2  και αυτός ο προφορικός βαθμός, στην περίπτωση του γραπτού εξεταζόμενου μαθήματος, προσαρμόζεται στο επίπεδο της διαφοράς 2 βαθμών από τον γραπτό βαθμό (ΓΒ) επίδοσης στο αντίστοιχο  μάθημα.

Ο τελικός Μ.Ο. μετά την αναπροσαρμογή του προφορικού βαθμού είναι:
Μ.Ο μαθήματος (Π.Β.+Γ.Β.)/2.

8. Ποιος είναι ο Γ.Μ.Ο. (Γενικός Μέσος Όρος) της τάξης;

(Γ.Μ.Ο)=Ο Μ.Ο των Μ.Ο. όλων των μαθημάτων.
9. Ποιος θα  είναι ο συντελεστής βαρύτητας για τον βαθμό του Ε.Α .ανά τάξη;
Ο βαθμός του Ε.Α. θα εξάγεται με βάση τους συντελεστές βαρύτητας της κάθε τάξης που διαμορφώνονται αναλογικά και προοδευτικά από την Α΄ στην  Γ΄ τάξη του ΓΕ.Λ.
Α΄ ΤΑΞΗ=0.20 (ή 20%)
Β’ ΤΑΞΗ=0.30 (ή 30%)
Γ’ ΤΑΞΗ=0.50 (ή 50%)

Ο τύπος εξαγωγής του βαθμού του Εθνικού Απολυτηρίου θα είναι:
Βαθμός Ε.Α.=(Βαθμός Α΄ τάξης)x0,2+ (Βαθμός Β΄ τάξης) x0,3+(Βαθμός Γ΄ τάξης)x0,5

Παράδειγμα (χωρίς προσέγγιση εκατοστού):

Γ.Μ.Ο. Α΄ Τάξης: 16,3
Γ.Μ.Ο. Β΄ Τάξης: 15,8
Γ.Μ.Ο. Γ΄ Τάξης: 17,1
Βαθμός Ε.Α.=16,2×0,2+15,8×0,3+17,1×0,5=16,5

10. Πώς θα γίνεται η εισαγωγή στα ΑΕΙ;

Δεν είναι υποχρεωτικές οι πανελλαδικές εξετάσεις παρά μόνο σε όσες/όσους επιθυμούν την εισαγωγή τους στα ΑΕΙ. 

Α) Ως ελάχιστες προϋποθέσεις για την εισαγωγή σε οποιοδήποτε δημόσιο ΑΕΙ μπορεί να είναι:

  • Ο βαθμός του Εθνικού Απολυτηρίου (ΕΑ) να είναι >=10.
    Η κάθε σχολή θα μπορεί να «απαιτήσει» μεγαλύτερη «βάση» με μέγιστο το 13.
  • Επιπλέον ο μέσος όρος της γραπτής επίδοσης στα δύο μαθήματα βαρύτητας να είναι >=10.

Το Α και το Β  θα αντικαταστήσουν την σημερινή μορφή της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) τόσο ως προς την περιπλοκότητά της όσο και ως προς την ορθολογική και δίκαιη διάστασή της.

Το μηχανογραφικό δελτίο (ΜΔ) θα ανοίγει όταν πληρείται η προϋπόθεση (Α), όπως η κάθε σχολή έχει διαμορφώσει, και η προϋπόθεση (Β).

Επιπλέον για τον υπολογισμό των μορίων του υποψηφίου:

Να θεσπιστούν οι πέντε (5) Ομάδες Σπουδών (Μόνο στην Γ΄ τάξη του ΓΕ.Λ.) ενώ οι τάξεις Β΄ και Γ προτείνεται να έχουν κοινό πρόγραμμα σπουδών με ορισμένα μαθήματα επιλογής:

Το ΩΠ μαθημάτων θα είναι παρόμοιο με το σημερινό, δίνοντας επιπλέον ώρες  διδασκαλίας στα μαθήματα βαρύτητας στην Γ΄ τάξη του ΓΕ.Λ..

Να θεσπιστούν τα μαθήματα βαρύτητας ανά ομάδα σπουδών, σύμφωνα με τον επόμενο ενδεικτικό πίνακα:


(*) Τα Μαθηματικά στην Ομάδα Θετικών Σπουδών έχουν διαφορετικό περιεχόμενο από αυτό που υπάρχει στις Ο.Σ. Οικονομίας και Πληροφορικής.

  • Ο βαθμός του Ε.Α. θα προσμετράται κατά 70% και η συνολική επίδοση στα δύο (2) μαθήματα βαρύτητας κατά 30%.(Το μάθημα βαρύτητας Α κατά 20% και το μάθημα βαρύτητας Β κατά 10%)
  • Να θεσπιστούν σταθεροί συντελεστές βαρύτητας, ανά μάθημα βαρύτητας, όπως ενδεικτικά:
    Μάθημα βαρύτητας Α: 0,2 (20%)
    Μάθημα βαρύτητας Β:0,1 (10%)

Σε όσες σχολές υπάρχει ειδικό μάθημα εισαγωγής τα μόρια αυτού θα προσμετρώνται επιπλέον των παραπάνω μορίων και η εξέταση σε αυτό θα υλοποιείται όπως και σήμερα.

Β) Η εξέταση στα δύο παραπάνω μαθήματα βαρύτητας, ανά ομάδα σπουδών, θα είναι με Πανελλαδικού τύπου ενιαία εξέταση από θέματα, που στο σύνολό τους, θα αντλούνται από  την Τ.Θ.Δ.Δ. και θα είναι πλήρους ανάπτυξης (όχι με ερωτήματα κλειστού τύπου) δηλαδή όπως συμβαίνει και σήμερα.

Μετά από τα παραπάνω η εισαγωγή στα ΑΕΙ επιτυγχάνεται κατά φθίνουσα σειρά μορίων και σύμφωνα με τη δήλωση του μηχανογραφικού δελτίου των υποψηφίων. 

Ο συνολικός αριθμός μορίων του υποψηφίου θα προέρχεται από τον επόμενο τύπο:
Συνολικός αριθμός μορίων=
[Βαθμός Ε.Α.x0,70+Βαθμός μαθήματος βαρύτητας Αx 0,20+Βαθμός μαθήματος βαρύτητας Βx0,10]x1000.

11. Πώς πρέπει να  αναμορφωθεί η Τ.Θ.Δ.Δ.;

Η νέα Τ.Θ.Δ.Δ. οφείλει να ακολουθήσει τη νέα μορφή και φιλοσοφία του Ε.Α. Επομένως αρχικά θα πρέπει:

α) Να μείνουν όσα θέματα προέρχονται από Θεματικές περιοχές που θα υπάρχουν στα Ν.Π.Σ. ανά μάθημα, κατάλληλα προσαρμοσμένα.

β) Να προστεθούν (ή αφαιρεθούν) θέματα με τρόπο αναλογικό σχετικά με την έκταση κάθε θεματικής περιοχής των Ν.Π.Σ ανά μάθημα.

γ) Όσα θέματα θα υπάρχουν να δομηθούν στη λογική των πολλαπλών απαντήσεων/ερωτήσεων αντιστοίχισης  με τρόπο ώστε να συνάδουν με όσα πρόκειται να ζητηθούν στις γραπτές εξετάσεις της Α, Β΄ και Γ΄ τάξης. Εκτός των σωστών απαντήσεων θα δίνονται και οι πλήρεις ενδεδειγμένες λύσεις-απαντήσεις.

Ειδικά για τα Πανελλαδικά Εξεταζόμενα μαθήματα (μαθήματα βαρύτητας των Ομάδων σπουδών) θα υπάρχει παράλληλη συλλογή με θέματα πλήρους ανάπτυξης καθώς και τις υποδειγματικές λύσεις τους. 

12. Ποιος φορέας θα αναλάβει την οργάνωση και την προετοιμασία των εξετάσεων;

Ο περισσότερο αρμόδιος αλλά και ο κατ΄ εξοχήν φορέας που πρέπει να ασχοληθεί με τις εξετάσεις ως απολυτήριες-προαγωγικές  που σχετίζονται με το Εθνικό Απολυτήριο και τα μαθήματα που εξετάζονται με Πανελλαδικές Εξετάσεις είναι ο Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων (Ε.Ο.Ε.). Ο Ε.Ο.Ε. πρέπει να είναι ο οργανισμός που θα ασχοληθεί με όλα τα  διαδικαστικά-οργανωτικά θέματα της Τ.Θ.Δ.Δ.. 
Προφανώς, για να επιτελέσει τον παραπάνω σκοπό ο Ε.Ο.Ε. χρειάζεται αναμόρφωση και στελέχωση με ανθρώπινο επιστημονικό και διοικητικό δυναμικό για τη λειτουργία του σε σχέση με όλα τα επιστημονικά αντικείμενα των εξεταζόμενων μαθημάτων που σχετίζονται με τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα (όπως άλλωστε προβλέπεται και στον ιδρυτικό νόμο του Ε.Ο.Ε.).

13. Ποια είναι τα πιστοποιητικά που θα συνοδεύουν το Εθνικό Απολυτήριο; 

α) Πιστοποίηση, υποχρεωτικά, μιας βασικής ξένης γλώσσας που διδάσκεται στο πλαίσιο του ΩΠ του σχολείου (Αγγλικά, Γαλλικά ή Γερμανικά) και κατ΄ επιλογή μιας ακόμα ξένης γλώσσας με δωρεάν συμμετοχή στο αντίστοιχο Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας. 

β) Πιστοποίηση Ψηφιακών Δεξιοτήτων με δωρεάν συμμετοχή στο αντίστοιχο Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής.

14.  Για ποιους  μαθητές /μαθήτριες θα ισχύσει αυτό το σύστημα;

Για όσους μαθητές/μαθήτριες την σχολική χρονιά 2024-25 θα φοιτήσουν στην Α΄  τάξη  του ΓΕ.Λ. Αυτό σημαίνει όμως ότι θα είναι έτοιμη η Τ.Θ.Δ.Δ. και άρα θα υπάρχουν τα νέα βιβλία (πολλαπλό βιβλίο) σε όλα τα γραπτά εξεταζόμενα μαθήματα. Αν αυτό δεν επιτευχθεί, τότε θα ισχύσει από το επόμενο σχολικό έτος.

15. Είναι αδιάβλητος ο τρόπος εισαγωγής στα ΑΕΙ;

Ναι, αφού το τμήμα των Πανελλαδικών εξετάσεων παραμένει μόνο για τα δύο (2) μαθήματα βαρύτητας και στον γραπτό βαθμό των μαθημάτων του  Ε.Α. δεν υπεισέρχεται ο  ανθρώπινος παράγοντας. Εκεί που υπεισέρχεται, δηλαδή στην βαθμολογία των τετράμηνων, υπάρχει η προσαρμογή, ως διόρθωση στην όποια παράβλεψη.

16. Είναι δικαιότερος ο προτεινόμενος τρόπος από τον υφιστάμενο;

Ναι, αφού η εισαγωγή ενός μαθητή/μαθήτρια δεν κρίνεται από μια και μόνο φορά αλλά από διαδοχικές εξετάσεις 3 ετών (στις οποίες και σήμερα συμμετέχει) καθώς και από την συμμετοχή του σε δύο (2) μαθήματα ως μαθήματα βαρύτητας δηλαδή σε μαθήματα που σχετίζονται με τη σχολή που θα εισαχθεί.

17. Είναι πιο αντικειμενικός ο προτεινόμενος τρόπος από τον υφιστάμενο;

Όχι, αφού υπεισέρχεται και ο βαθμός του Ε.Α. που εξαρτάται και από τον βαθμό των τετράμηνων που υλοποιείται από τους διδάσκοντες με τους περιορισμούς που υπάρχουν.

Όμως θυσιάζεται μικρό  μέρος της αντικειμενικότητας σε όφελος της δικαιοσύνης με αδιάβλητο και διαφανή τρόπο.

18. Τι θα ισχύσει για την εισαγωγή των μαθητών/τριών στα μη Κρατικά-μη Κερδοσκοπικά Α.Ε.Ι.;

Οι προϋποθέσεις εισαγωγής στα μη-κρατικά, μη-κερδοσκοπικά Α.Ε.Ι. είναι όπως και  στα δημόσια Α.Ε.Ι. με τη διαφοροποίηση του Μ.Ο. των δύο μαθημάτων βαρύτητας όπου θα μπορούν οι σχολές των μη κρατικών ΑΕΙ να τον διαφοροποιούν με κατώτατο όριο το 0,8. (δηλαδή έως 8). Επιπλέον το κάθε μη κρατικό-μη κερδοσκοπικό Α.Ε.Ι. μπορεί να θέσει και επιπλέον κριτήρια.

19. Τι θα ισχύσει για τους μαθητές/ μαθήτριες των ΕΠΑ.Λ.;

Το Ε.Α. των ΓΕ.Λ. και το Ε.Α. των ΕΠΑ.Λ. θα πρέπει να είναι ισότιμα. Τα παραπάνω κριτήρια μπορεί, αναλογικά, να εφαρμοστούν και στα ΕΠΑ.Λ. σε ό,τι αφορά στις ενδοσχολικές εξετάσεις και την Τ.Θ.Δ.Δ.. 

Σε ό,τι αφορά την εισαγωγή στα ΑΕΙ θα ισχύσει ό,τι ισχύει και σήμερα. Τα μαθήματα βαρύτητας μπορούν να καθοριστούν ανάλογα με τον τομέα σπουδών των υποψηφίων.

Πηγή : [www.esos.gr]