Δωρεάν Διαδικτυακό Σεμινάριο: Εικονική Πραγματικότητα στην Εκπαίδευση

Η InterMediaKT και το Istituto Comprensivo Azzano San Paolo της Ιταλίας θα  πραγματοποιήσουν ένα καινοτόμο δωρεάν διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο “Εικονική Πραγματικότητα στην Εκπαίδευση: Μετασχηματίζοντας τις Εκπαιδευτικές Εμπειρίες”, στις 16 Απρίλιου, 2024, 11:00-13:00.

Αυτό το διαδικτυακό σεμινάριο, το οποίο θα υλοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας Zoom, είναι ειδικά σχεδιασμένο για μαθητές/-τριες ηλικίας 12-15 ετών, σχολεία, εκπαιδευτικούς και γονείς που επιθυμούν να εξερευνήσουν το συνδυασμό τεχνολογίας και εκπαίδευσης. 

Κατά τη διάρκεια του διαδικτυακού σεμιναρίου, θα εξερευνήσουμε τα νέα σύνορα της ψηφιακής μάθησης και πώς η εικονική πραγματικότητα επαναπροσδιορίζει τον τρόπο που διδάσκουμε και μαθαίνουμε.

Θα εμβαθύνουμε στο θέμα μέσω της ανάλυσης περιπτώσεων μελέτης και της παρουσίασης συγκεκριμένων παραδειγμάτων που επιδεικνύουν πώς η εικονική πραγματικότητα (VR) μπορεί να ενσωματωθεί στο εκπαιδευτικό περιβάλλον για να ενισχύσει σημαντικά την εκπαιδευτική εμπειρία. 

Το σεμινάριο θα διαδραματίζεται σε δύο ενημερωτικά μέρη. Στο πρώτο μέρος, θα πραγματοποιηθεί εισαγωγή σχετικά με το έργο, ακολουθούμενη από σύντομες παρουσιάσεις από τις οργανώσεις που συμμετέχουν.

 Στο δεύτερο μέρος, θα εξετάσουμε πιο λεπτομερώς την αξιολόγηση κινδύνων και αναγκών που σχετίζονται με την ενσωμάτωση της τεχνολογίας εικονικής πραγματικότητας (VR) στο εκπαιδευτικό περιβάλλον.

Θα διερευνήσουμε τα πλεονεκτήματα και τις προκλήσεις που προκύπτουν από αυτήν την επιλογή, ενώ θα χρησιμοποιήσουμε διαδραστικά στοιχεία όπως δημοσκοπήσεις και άλλες δραστηριότητες για να εμπλέξουμε το κοινό. Θα πραγματοποιηθεί διαδραστική ενότητα ερωτήσεων και απαντήσεων με την συμμετοχή των μαθητών/-τριών, εκπαιδευτικών και γονέων.

Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με την έρευνα για την ανατροφοδότηση και την αξιολόγηση της διαδικτυακής ημερίδας, όπου οι συμμετέχοντες καλούνται να υποβάλλουν τα σχόλια και τις παρατηρήσεις τους. 

Με γνώμονα την Ατζέντα Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ για το 2030, αυτό το διαδικτυακό σεμινάριο υπογραμμίζει τον καθοριστικό ρόλο της εκπαίδευσης στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.

Με την υιοθέτηση της ψηφιοποίησης και την εκμετάλλευση προηγμένων τεχνολογιών, όπως η εικονική πραγματικότητα, στοχεύουμε στο να εξοπλίσουμε τους μαθητές/τριες και τους εκπαιδευτικούς με τις δεξιότητες και τις γνώσεις που απαιτούνται για ένα βιώσιμο μέλλον. 

Η πρωτοβουλία αυτή υλοποιείται στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού έργου «Change Reality to Learn» και στα πλαίσια Ψηφιακού Προγράμματος Δράσης 2021-2027, το οποίο σχετίζεται με το Ευρωπαϊκό Έτος Ικανοτήτων 2023. 

Μη χάσετε αυτή την ευκαιρία να εξερευνήσετε το μέλλον της εκπαίδευσης!

Κάντε εγγραφή για το διαδικτυακό σεμινάριο έως τις 9 Απριλίου 2024: https://forms.office.com/e/CwG8eBXFT5 

[Πηγή :edweek.gr]