ΔΟΑΤΑΠ: Ολοκληρώθηκε η Τράπεζα Θεμάτων για τις εξετάσεις Ιατρικής/Οδοντιατρικής

Ολοκληρώθηκε η αναμόρφωση και επικαιροποίηση της Τράπεζας Θεμάτων, που χρησιμοποιείται δύο φορές τον χρόνο στις εξετάσεις Ιατρικής/Οδοντιατρικής, για την αναγνώριση των αντίστοιχων τίτλων από χώρες εκτός Ε.Ε., οι οποίες οργανώνονται κατά τον νόμο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π..

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Οργανισμού, σήμερα, 20 Μαρτίου 2023, οι συνολικά 13.900 ερωτήσεις αναρτήθηκαν στον ιστότοπο του Οργανισμού για την έγκαιρη ενημέρωση και προετοιμασία των ενδιαφερομένων, που θα συμμετάσχουν στην εξεταστική περίοδο του Ιουνίου 2023.

Η παλαιά τράπεζα θεμάτων καταρτίστηκε πριν από 17 χρόνια και έχει κριθεί από τους ειδικούς ως παρωχημένη.

Αντικαθίσταται από ένα σώμα ερωτήσεων στις βασικές προκλινικές και κλινικές επιστήμες, με βάση τις πιο σύγχρονες διεθνείς πρακτικές. Το έργο υλοποιήθηκε από  επιτροπές Καθηγητών Πανεπιστημίου, Ιατρικής και Οδοντιατρικής, που ορίστηκαν με απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων στις 25.10.2021. Πρόκειται για ένα έργο σύνθετο, προσφορά του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. στην Ελληνική επιστημονική κοινότητα, καθώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλες τις Ιατρικές και Οδοντιατρικές Σχολές της χώρας, αλλά και της Κύπρου.

Συμμετείχαν συνολικά 17 Καθηγητές Ιατρικής από επτά διαφορετικές ειδικότητες και 14 Καθηγητές Οδοντιατρικής από οκτώ διαφορετικές ειδικότητες, οι οποίοι παρέδωσαν 8.100 και 5.800 ερωτήσεις, αντίστοιχα. Συντονιστές των επιτροπών ήταν ο Καθηγητής Ιατρικής Δ. Μπούμπας και, διαδοχικά, οι Καθηγητές Οδοντιατρικής Ι. Τζούτζας, Φ. Τζέρμπος και Κ. Τολίδης, μέλη του Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. μέχρι τις 31.12.2022.

Παράλληλα, στις 12.01.2023 δημοσιεύθηκε ΚΥΑ με την οποία εκσυγχρονίζεται η διαδικασία των ανωτέρω εξετάσεων. Εκτός από τη χρήση της νέας, επικαιροποιημένης Τράπεζας Θεμάτων, προβλέπεται η ηλεκτρονική διεξαγωγή των εξετάσεων με αδιάβλητο τρόπο. Για τον σκοπό αυτό ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., έχει εξασφαλίσει υπερσύγχρονη νησίδα Η/Υ με πάνω από 200 θέσεις εργασίας μετά από ανταπόκριση στο αίτημα του Οργανισμού του Πρύτανη του ΕΜΠ, Α. Μπουντουβή και του Κοσμήτορα της Σχολής ΗΜΜΥ του ΕΜΠ, Ν. Κοζύρη, τους οποίους ο Οργανσιμός ευχαριστεί και δημόσια. Οι εξετάσεις θα γίνονται δια ζώσης στο ελεγχόμενο περιβάλλον της νησίδας Η/Υ του ΕΜΠ με τη  χρήση της διδακτικής πλατφόρμας Moodle.

Με τροπολογία του άρθρου 480 του ν. 4957/2022 (άρθρο 36, παρ. 4 του ν.55/2023) προβλέπεται μεταβατική περίοδος δύο ετών για όσους έχουν ολοκληρώσει μερικώς τις εξετάσεις και χρωστούν μέρος των μαθημάτων. Στην περίπτωση αυτή θα χρησιμοποιηθεί η παλαιά Τράπεζα Θεμάτων.

Τέλος, μετά από εισήγηση του Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και έκδοση σχετικής ΚΥΑ το παράβολο για τη συμμετοχή στις εξετάσεις αυτές μειώθηκε κατά 50%. Κατά το ίδιο ποσοστό, 50%, μειώθηκε και η αμοιβή όλων των εμπλεκομένων στις εξετάσεις.

Πηγή; alfavita.gr