Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Αρχική » Blog » Διορισμοί 3.449 εκπαιδευτικών: Ποιοι διορίζονται και τι περιμένουμε μετά την ανακοίνωση των ονομάτων

Διορισμοί 3.449 εκπαιδευτικών: Ποιοι διορίζονται και τι περιμένουμε μετά την ανακοίνωση των ονομάτων

Τι θα ακολουθήσει από εδώ και πέρα

Μετά την ανακοίνωση των ονομάτων των διορισθέντων εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης στη γενική εκπαίδευση για το 2023, περιμένουμε τα παρακάτω:

– Τον κωδικό εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού (ΜΑΔ) για καθένα νεοδιοριζόμενο – Η διαδικασία αυτή θα διαρκέσει περί τις 5 ημέρες.

– Την εκδοση ΦΕΚ με τα ονόματα των διορισθέντων. Μετά τη δημοσίευση της απόφασης μόνιμων διορισμών στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) θα ακολουθήσει ενημέρωση από το ΥΠΑΙΘ, με την οποία θα ενημερωθούν οι διοριζόμενοι για τις ημερομηνίες κατά τις οποίες οφείλουν να παρουσιαστούν για Ορκωμοσία και Ανάληψη υπηρεσίας.

– Την Ανάληψη υπηρεσίας  – Ορκωμοσία των νεοδιορισθέντων

– Την προσωρινή τοποθέτηση των νεοδιορισθέντων.

Διορισμοί εκπαιδευτικών: Τα ονόματα των 3.499 εκπαιδευτικών

Τα ονόματα των 3.449 εκπαιδευτικών που διορίζονται ως μόνιμοι στη Γενική Εκπαίδευση, ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι μόνιμοι διορισμοί κατανέμονται ως εξής: 1.644 στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, 1.744 στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και 61 στον Κλάδο ΠΕ79 Μουσικής για τα Μουσικά Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι επιπλέον μόνιμοι διορισμοί 400 εκπαιδευτικών στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση θα πραγματοποιηθούν μετά την έκδοση των τελικών αξιολογικών πινάκων από το ΑΣΕΠ.

Αναλυτικότερα, μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων, στο πλαίσιο της υπό στοιχεία 50316/Ε1/4-5-2023 (τ. ΑΣΕΠ 11/5-5-2023, ΑΔΑ: ΩΧ0Α46ΜΤΛΗ-62Χ) υπουργικής απόφασης/πρόσκλησης, διορίζονται:

3.378 εκπαιδευτικοί Γενικής Εκπ/σης, κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ78, ΠΕ79.01, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87.01, ΠΕ87.02, ΠΕ87.03, ΠΕ87.04, ΠΕ87.07, ΠΕ87.08, ΠΕ87.09, ΠΕ88.01, ΠΕ88.02, ΠΕ88.03, ΠΕ88.04, ΠΕ88.05, ΠΕ89.01, ΠΕ89.02, ΠΕ90, ΠΕ91.01, ΤΕ01.19, ΤΕ01.25, ΤΕ02.02 και ΔΕ02.02, εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ των Προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π. 1ΓΕ/2019, 2ΓΕ/2019,  1ΓΤ/2020 και 2ΓΔ/2020  (ΦΕΚ Γ΄ 1588/14-7-2021, Γ΄ 1653/23-7-2021, Γ΄ 1694/28-7-2021, Γ΄ 2679/4-11-2021 και Γ΄ 2680/4-11-2021 αντίστοιχα, όπως αναμορφώθηκαν και ισχύουν), και ειδικότερα

• 1.632 εκπαιδευτικοί στην Α/θμια Εκπ/ση,

• 1.721 εκπαιδευτικοί στη Β/θμια Εκπ/ση, και

• 25 εκπαιδευτικοί, κλάδου ΠΕ79.01, σε Μουσικά Σχολεία.

Εντός του επόμενου χρονικού διαστήματος θα ανακοινωθούν οι μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών κλάδου ΤΕ16, από τους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης της Προκήρυξης 1ΓΤ/2020 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ Γ΄ 2679/4-11-2021, όπως αναμορφώθηκαν και ισχύουν) σε θέσεις Μουσικών Σχολείων οι οποίες παρέμειναν κενές μετά τους διορισμούς των υποψηφίων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ79.01.

Σημειώνεται ότι από την τρέχουσα διαδικασία μηχανογραφικής ροής διορισμών παραλείφθηκαν οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ05-Γαλλικής Γλώσσας, επειδή διαπιστώθηκε ότι εκ παραδρομής είχε συμπεριληφθεί οργανικό κενό (στη Δ/νση Π.Ε. Χαλκιδικής) στο σχετικό Παράρτημα II «ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΚΛΑΔΩΝ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ» της υπό στοιχεία 50316/Ε1/4-5-2023 (τ. ΑΣΕΠ 11) απόφασης/πρόσκλησης. Για το σκοπό αυτό αφενός έχει ήδη προωθηθεί προς το Εθνικό Τυπογραφείο  τροποποίηση της ανωτέρω απόφασης, αποκλειστικά ως προς τις υφιστάμενες κενές οργανικές θέσεις κλάδου ΠΕ05 στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, με διατήρηση του συνολικού αριθμού των κενών οργανικών θέσεων του κλάδου, αφετέρου, κατόπιν έκδοσης του σχετικού ΦΕΚ,  θα κληθούν οι υποψήφιοι να επικαιροποιήσουν, εντός τριών (3) ημερών,  τις αιτήσεις τους στην πλατφόρμα του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης του Υπουργείου Παιδείας, προκειμένου εν συνεχεία να διενεργηθούν και οι διορισμοί του κλάδου ΠΕ05-Γαλλικής Γλώσσας.

Μετά τη δημοσίευση της απόφασης διορισμών στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως θα ακολουθήσει νεότερο δελτίο τύπου, με το οποίο θα ενημερωθούν οι διοριζόμενοι για τις ημερομηνίες κατά τις οποίες οφείλουν να παρουσιαστούν για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας.

Διορισμοί Γενικής

Διορισμοί Μουσικών

Πηγή: alfavita.gr