Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Διορισμοί εκπαιδευτικών: Γιατί πρέπει να γίνουν περισσότεροι;

Με αφορμή τους  μόνιμους διορισμούς  Εκπαιδευτικών Οικονομίας της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στάλθηκε επιστολή από την Βουλευτή ,  Ασημακοπούλου Σοφία , προς την Υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως.

Σύμφωνα με την ίδια, πρέπει να γίνουν περισσότεροι  διορισμοί , ώστε να υπάρξει μια πιο ολοκληρωμένη εκπαίδευση στην οικονομία και γιατί όχι να συμπεριληφθεί το μάθημα και στην γενική.

Τα ερωτήματα προς το αρμόδιο Υπουργείο  θέτονται παρακάτω στην επιστολή:

«Κυρία και Κύριε Υπουργοί,

Σε σχετική επιστολή του Πανελλήνιου Συλλόγου Εκπαιδευτικών Οικονομίας ΠΕ80, επισημαίνεται ότι: «Αφορμή για την παρούσα επιστολή, είναι   ο αριθμός των μόνιμων διορισμών Οικονομολόγων – Εκπαιδευτικών   στην Δευτεροβάθμια Γενική Εκπαίδευση του κλάδου ΠΕ 80-Οικονομίας που επίκειται να πραγματοποιηθούν το προσεχές διάστημα και η επιτακτική ανάγκη για αναβάθμιση της Οικονομικής Παιδείας στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Οι επικείμενοι διορισμοί θα αποτελέσουν συνέχεια των διορισμών που πραγματοποιήθηκαν τα δύο προηγούμενα έτη και αφορούσαν στην Προκήρυξη 2ΓΕ/2019, όπου διορίστηκαν μόνο 92 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ80 Οικονομίας (51+41 άτομα αντίστοιχα για κάθε έτος). Η ποσοστιαία αναγωγή επί των συνολικών μόνιμων διορισμών βρίσκεται περίπου στο 1%. Θεωρούμε πως η κατάσταση αυτή του εξοστρακισμού των Οικονομολόγων Εκπαιδευτικών από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση δεν μπορεί και δεν πρέπει να επαναληφθεί στους επερχόμενους διορισμούς.

Παρακάτω σας παραθέτουμε συνοπτικά τους λόγους για την αναγκαιότητα αυξημένων προσλήψεων μόνιμων εκπαιδευτικών στον κλάδο ΠΕ80 Οικονομίας: 1. Οι αποχωρήσεις οικονομολόγων εκπαιδευτικών που έγιναν τον Μάρτιο του 2021 ήταν 149. Το έτος 2022 οι αιτήσεις  παραίτησης των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ80 ανήλθαν σε 100 και το Μάρτιο του 2023 οι αιτήσεις παραίτησης πριν τις ανακλήσεις ανέρχονται σε 125. Οι διορισμοί εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ80 Οικονομίας ήταν 51 για το σχολικό έτος 2021-2022 και μόλις 41 για το σχολικό έτος 2022-2023».

Υπογραμμίζεται ταυτόχρονα ότι: « Διαπιστώνεται η εμφανής αναντιστοιχία και η έλλειψη των αναγκαίων μόνιμων διορισμών με βάση τις πραγματικές ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό. 2.Υπάρχει ένας διαρκώς αυξανόμενος αριθμός προσλήψεων αναπληρωτών οικονομολόγων εκπαιδευτικών στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση για την κάλυψη λειτουργικών κενών σε όλη την επικράτεια τα τελευταία έτη. Ενδεικτικά, για το σχολικό έτος 2020-2021 οι προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών ανήλθαν σε 385, το επόμενο σχολικό έτος 2021-2022 και παρά την υποβάθμιση της Οικονομικής Επιστήμης στην Δευτεροβάθμια Γενική Εκπαίδευση, λόγω της πρωτοφανούς μείωσης ωρών διδασκαλίας οικονομικών μαθημάτων, οι προσλήψεις ήταν ακόμα περισσότερες και ανήλθαν σε 493, ενώ την φετινή χρονιά, πάρα τους διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών, οι προσλήψεις έως τώρα, έχουν προσεγγίσει τις 465.3.

Τέλος, ο αριθμός των κενών αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω για τα επόμενα σχολικά έτη, λόγω: α. του αριθμού συνταξιοδοτήσεων που θα προκύψουν, β. της ύπαρξης του 6ώρου πανελλαδικώς εξεταζόμενου μαθήματος Οικονομία σε συνδυασμό με την αύξηση της προτίμησης των μαθητών για τον τομέα Πληροφορικής και Οικονομίας στα Γενικά Λύκεια, όπου το 4o Επιστημονικό Πεδίο Οικονομικών Σπουδών και Πληροφορικής, τα τελευταία χρόνια, συγκεντρώνει ολοένα και περισσότερους υποψήφιους και στις Πανελλήνιες εξετάσεις του 2022 ήταν το μεγαλύτερο – σε αριθμό υποψηφίων – Επιστημονικό Πεδίο, γ. του διαρκώς αυξανόμενου αριθμού μαθητών που επιλέγουν την Επαγγελματική Εκπαίδευση, και της ύπαρξης στα ΕΠΑΛ τεσσάρων (4) ειδικοτήτων που άπτονται της Οικονομικής Επιστήμης, γεγονός που δημιουργεί κάθε χρόνο, νέα τμήματα και συνεπώς περισσότερες ώρες προς κάλυψη από εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ 80 Οικονομίας».

Συνεχίζουν οι ως άνω εκπαιδευτικοί αναφέροντας ότι: «Παράλληλα, με τον Νόμο 4692/2020, και τις Υπουργικές Αποφάσεις 72322/Δ2 (Ωρολόγια Προγράμματα Γυμνασίου), 74181/Δ2 (Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Γενικού Λυκείου), τα μαθήματα που είναι συναφή με την Οικονομική Επιστήμη στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση καταργήθηκαν ή υποβαθμίστηκαν, οδηγώντας σε έναν άνευ προηγουμένου εξοβελισμό τους από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Πρώτη φορά στα χρονικά της εκπαιδευτικής κοινότητας παρατηρήθηκε μια τέτοια πρωτοφανής μείωση ωρών διδασκαλίας οικονομικών μαθημάτων στα ωρολόγια προγράμματα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Συνολικά, πρόκειται για μείωση επτά (7) ωρών Α’ ανάθεσης για τους εκπαιδευτικούς ΠΕ 80 Οικονομίας σε Γυμνάσιο και Λύκειο. … Οι περισσότεροι υποψήφιοι μαθητές ΓΕΛ για τις πανελλήνιες εξετάσεις του 2022 ανήκαν στην κατεύθυνση της Οικονομίας – Πληροφορικής.

Σε όλες τις άλλες κατευθύνσεις υπάρχουν μαθήματα που διδάσκονται οι μαθητές στην Α΄ Λυκείου ή στην Β΄ Λυκείου και ταυτόχρονα, υπάρχει κατεύθυνση στην Β΄ Λυκείου. Οι υποψήφιοι για τις οικονομικές σχολές αδικούνται κατάφορα σε σχέση με τους υποψηφίους των άλλων κατευθύνσεων, λόγω της μη διδασκαλίας κανενός μαθήματος που να είναι συναφές με την Οικονομική Επιστήμη στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Το μόνο επιστημονικό αντικείμενο που δεν έχει συνέχεια από την Β΄ προς τη Γ΄ Λυκείου είναι τα οικονομικά. Η παρουσία των οικονομικών μαθημάτων και η ενίσχυση της οικονομικής παιδείας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση θα δώσει τη δυνατότητα τους μαθητές να αποκτήσουν ουσιαστικές γνώσεις για την οργάνωση και λειτουργία του σύγχρονου κόσμου, καθώς και ικανότητες απαραίτητες για την δημιουργική κοινωνική και επαγγελματική τους δραστηριότητα. Είναι μείζονος σημασίας γεγονός, οι μαθητές της σημερινής κοινωνίας και αυριανοί πολίτες να έχουν στοιχειώδη οικονομικό εγγραμματισμό».

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. Υπουργοί:

1. Σκοπεύετε να προχωρήσετε στην πρόσληψη τουλάχιστον 100 εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ80 Οικονομίας, με σκοπό την επαρκή κάλυψη των σχετικών αναγκών σε έμψυχο δυναμικό διδασκόντων αυτής της κατηγορίας, με βάση τις πραγματικές εκπαιδευτικές ανάγκες;

2. Θα προχωρήσετε στην άμεση επικαιροποίηση των δηλούμενων κενών οργανικών θέσεων της ειδικότητας ΠΕ80 Οικονομίας, μετά τις συνταξιοδοτήσεις των ήδη υπηρετούντων εκπαιδευτικών της εν λόγω ειδικότητας

3. Θα προχωρήσετε στην δημοσιοποίηση των πινάκων Α, Β, Γ για κάθε περιοχή μετάθεσης, βάσει των οποίων υπολογίζονται τα οργανικά κενά και θα λάβετε την πρόνοια να καλυφθούν οι κενές θέσεις εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ80 Οικονομίας που αντιστοιχούν στο πλήθος των αιτήσεων για συνταξιοδότηση, κατά το έτος 2023 και εφεξής;

4. Θα μεριμνήσετε για την δημιουργία κατεύθυνσης Οικονομίας και Πληροφορικής στην Β΄ Λυκείου, η οποία θα λειτουργεί παράλληλα με την θετική και με την θεωρητική κατεύθυνση, δεδομένου ότι, η δημιουργία κατεύθυνσης Οικονομίας και Πληροφορικής δεν θίγει καμία άλλη ειδικότητα και δεν αφαιρεί κανένα μάθημα γενικής παιδείας ή εναλλακτικά, θα προχωρήσετε στην εισαγωγή του μαθήματος Αρχές Οικονομίας ως μάθημα Γενικής Παιδείας, το οποίο οι μαθητές θα διδάσκονται για 2 ώρες στην Β΄ τάξη του Γενικού Λυκείου;

5. Θα προχωρήσετε στην αύξηση των ωρών διδασκαλίας του μαθήματος της Οικιακής Οικονομίας στην Α΄ Γυμνασίου από μία σε δύο, καθώς και στην επαναφορά του εν λόγω μαθήματος στην Β΄ Γυμνασίου;

6. Θα προχωρήσετε στην ένταξη του μαθήματος Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης ως διδασκόμενου και ενδοσχολικά εξεταζόμενου για τους μαθητές του Προσανατολισμού Οικονομίας και Πληροφορικής, της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου

Η Ερωτώσα Βουλευτή,

ΣΟΦΙΑ – ΧΑΪΔΩ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ».