Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Αρχική » Blog » Διευθυντές Σχολείων: Οι αιτήσεις στην πλατφόρμα είναι τώρα ορατές.

Διευθυντές Σχολείων: Οι αιτήσεις στην πλατφόρμα είναι τώρα ορατές.

Οι αιτήσεις στην πλατφόρμα είναι τώρα ορατές από τους υποψήφιους που μπορούν να εισέλθουν σε αυτήν και να δούνε την υποβληθείσα αίτησή τους.

Στην αρχική σελίδα της πλατφόρμας αναφέρεται: “Χρονική Περίοδος Αποδοχής από την αντίστοιχη Επιτροπή Αξιολόγης Αιτήσεων: Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2023 17:00 – Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2023 16:00″.

Αυτό το “Αποδοχής” δεν είναι κατανοητό εάν ταυτίζεται με τον χαρακτηρισμό ενός υποψηφίου ως Δεκτού (ή Μη δεκτού) ή εάν πρόκειται για απλό χαρακτηρισμό της αίτησης ως αποδεκτής προς κρίση από το Τοπικό Συμβούλιο.

Οι αιτήσεις έλαβαν βέβαια αυτομάτως Αριθμ. Πρωτ. οπότε ουσιαστικά πρακτικά έγιναν “αποδεκτές” από το σύστημα και εναπόκειται στα Τοπικά Συμβούλια να κριθούν ως Δεκτοί ή Μη δεκτοί οι υποψήφιοι που τις κατέθεσαν με βάση τα κριτήρια που θέτει ο νόμος επιλογής στελεχών εκπαίδευσης. 

Πηγή: esos.gr