Διαχείριση σχολικής τάξης και κρίσεων στο σχολείο / μοριοδοτούμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Ετήσιο μοριοδοτούμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα: Επίλυση Συγκρούσεων και Διαχείριση Κρίσεων στο Σχολείο – Διαχείριση Σχολικής Τάξης Το ΚΕΔΙΒΙΜ του ΕΑΠ υλοποιεί τον τέταρτο κύκλο του ετήσιου (9μηνου) μοριοδοτούμενου εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο «Επίλυση Συγκρούσεων και Διαχείριση Κρίσεων στο Σχολείο – Διαχείριση Σχολικής Τάξης», συνολικής διάρκειας 500 ωρών. Μονάδες ECVET ή ECTS: Είκοσι (20) (έναρξη:  Οκτώβριος 2024 – λήξη: Ιούνιος 2025).

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και στελέχη της εκπαίδευσης, σε φοιτητές και αποφοίτους των παιδαγωγικών, καθηγητικών σχολών, σχολών με κοινωνικό και ανθρωπιστικό προσανατολισμό, και στοχεύει στην απόκτηση δεξιοτήτων σχεδιασμού και υλοποίησης παρεμβάσεων, διαμέσου σεναρίων και επιμορφωτικών δραστηριοτήτων, στις έννοιες: επικοινωνία, διαπραγμάτευση, σύγκρουση στη σχολική κοινότητα, κρίση στον σχολικό χώρο. 
Η μέθοδος υλοποίησης είναι ασύγχρονα με τη μελέτη του επιμορφωτικού και υποστηρικτικού υλικού το οποίο είναι δομημένο σε εβδομάδες μελέτης. Εκπονούνται επιμορφωτικές δραστηριότητες και αναπτύσσονται πραγματικές μελέτες περιπτώσεων που συμβαίνουν στα σχολεία.

Επιπλέον, πραγματοποιούνται σύγχρονες ανατροφοδοτικές τηλεδιασκέψεις σε κάθε ενότητα.  Θέσεις 150. Η επιλογή των εκπαιδευόμενων γίνεται με βάση τη σειρά εγγραφής τους. Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα, το κόστος του, και την υποβολή αίτησης εγγραφής, για κατοχύρωση θέσης, στη διεύθυνση: https://kedivim.eap.gr/?page_id=17088 Πρώιμες εγγραφές (έως 15 Ιουλίου 2024) έκπτωση το 1/3 των διδάκτρων.


[Πηγή :fresh-educational.gr]