Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Ποσοστό συμμετοχής 71%

Συνολικά 76.799 υποψήφιοι (ποσοστό συμμετοχής 71%), προσήλθαν να διαγωνιστούν στον πανελλήνιο γραπρό διαγωνισμό  του ΑΣΕΠ, για τη διαδικασία κατάταξης υποψηφίων σε πίνακα βαθμολογίας ανά κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ και ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Αναλυτικότερα, η προσέλευση των υποψηφίων έχει ως εξής:

Η γραπτή εξέταση πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών σε συνολικά πεντακόσια είκοσι επτά (527) Εξεταστικά Κέντρα, κατανεμημένα σε σαράντα τέσσερις (44) Περιφερειακές Ενότητες.

Τα θέματα της γραπτής εξέτασης και οι απαντήσεις αυτών θα αναρτηθούν στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) εντός των προσεχών ημερών.

Πηγή: esos.gr