Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Αρχική » Blog » Γραπτός ΑΣΕΠ: Πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα του διαγωνισμού

Γραπτός ΑΣΕΠ: Πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα του διαγωνισμού

Όλο το χρονοδιάγραμμα του ΑΣΕΠ για τον διαγωνισμό 2Γ/2022

Το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μάϊου αναμένεται να δημοσιεύσει το ΑΣΕΠ τους πίνακες με τις βαθμολογίες των υποψηφίων που συμμετείχαν στον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό του δημοσίου (2Γ/2022).

Η άσκηση ενστάσεως δεν επιτρέπεται κατά της βαθμολογίας, όπως και επανεξέταση ή νέα βαθμολόγηση των γραπτών. Οι επιτυχόντες του γραπτού διαγωνισμού θα μπουν, βάσει της συνολικής τους βαθμολογίας και κατά φθίνουσα σειρά, σε πίνακες κατάταξης ανά κατηγορία και κλάδο ή ειδικότητα.

Επιτυχόντες στον γραπτό διαγωνισμό θεωρούνται μόνο όσοι έχουν πιάσει τη βάση και στα δύο μαθήματα που εξετάστηκαν. Η βάση έχει οριστεί στις 55 μονάδες για κάθε μάθημα. Η συνολικά βαθμολογία των υποψηφίων προκύπτει από το άθροισμα της σταθμισμένης βαθμολογίας που έχει συγκεντρώσει κάθε υποψήφιος και στα δύο μαθήματα.  

Υπενθυμίζεται πως στον γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ διαγωνίστηκαν συνολικά 76.799 υποψήφιοι για 5.124 θέσεις εργασίας, οι οποίες, κατανέμονται ως εξής: Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) – 3.502 θέσεις, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) – 1.565 θέσεις και Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΕΕΠ) – 57 θέσεις.

Τα επόμενα στάδια του Διαγωνισμού- Πώς θα γίνουν οι διορισμοί

Αφού το ΑΣΕΠ εκδώσει τους οριστικούς πίνακες κατάταξης, θα έχει ολοκληρωθεί το πρώτο στάδιο του διαγωνισμού. Στη συνέχεια, οι επιτυχόντες του πρώτου σταδίου δύναται να συμμετάσχουν, στο δεύτερο στάδιο, δηλαδή σε προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων αντίστοιχων κλάδων ή ειδικοτήτων που θα εκδίδουν οι διάφοροι φορείς του δημοσίου.

Κατά το δεύτερο στάδιο του διαγωνισμού το ΑΣΕΠ θα συντάσσει και θα εκδίδει προκηρύξεις που θα απευθύνονται αποκλειστικά και μόνο στους επιτυχόντες του γραπτού διαγωνισμού.

Στη συνέχεια το ΑΣΕΠ θα καλέσει ένα μέρος όσων υπέβαλλαν αίτηση να καταθέσει και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, με τα οποία αποδεικνύονται τα πρόσθετα προσόντα που θα ζητούνται στην προκήρυξη. Η νέα διαδικασία για τις προσλήψεις θα είναι γρηγορότερη από τα όσα ισχύουν μέχρι σήμερα, οπότε αναμένονται πολύ σύντομα οι νέοι διορισμοί, ίσως και μέσα στο φθινόπωρο.

Πηγή: alfavita.gr