Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Αρχική » Blog » “Βροχή” οι επιστολές υποψηφίων για ασάφειες στο μάθημα της Βιολογίας

“Βροχή” οι επιστολές υποψηφίων για ασάφειες στο μάθημα της Βιολογίας

1η Επιστολή

Αξιότιμε κύριε/κυρία,

Σήμερα, 6/6/2023 εξεταζόμουν στις Πανελλήνιες στο μάθημα Βιολογία Προσανατολισμού. Βίωσα σήμερα μία απογοητευτική κατάσταση στα θέματα της Βιολογίας. Το πιο σημαντικό πρόβλημα που παρατήρησα αφορούσε το θέμα Α4 στο οποίο αναφέρεται «Κατά την έκφραση της γενετικής πληροφορίας, από τον πυρήνα εισέρχεται και εξέρχεται, αντίστοιχα:» το οποίο είναι νοηματικά άτοπο.

Συγκεκριμένα, έχει δύο αναγνώσεις.

Η μία θεωρεί ότι το μόριο που εισέρχεται, εισέρχεται ΑΠΟ τον πυρήνα προφανώς προς το κυτταρόπλασμα αφού αυτή είναι η δεύτερη περιοχή του κυττάρου που συμβαίνει έκφραση της γενετικής πληροφορίας.

Άρα με βάση τη λογική ακολουθία και το μόριο που αναφέρεται ότι εξέρχεται, θα εξέρχεται προς τον πυρήνα από τον κυτταρόπλασμα.

Με βάση αυτήν την ανάγνωση, που νοηματικά είναι η ορθότερη αλλά και πάλι ανεπαρκής, θα είναι σωστή η απάντηση β,γ,δ.

Η δεύτερη ανάγνωση που έχει ως σωστή επιλογή το γ , θεωρεί ότι η φράση «από τον πυρήνα» αναφέρεται στον πυρήνα ως πέρασμα, δηλαδή αναζητούνται δυο μόρια εκ των οποίων το ένα εισέρχεται ΣΤΟΝ πυρήνα και το άλλο ΕΞΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ τον πυρήνα.

Η δεύτερη ανάγνωση είναι λάθος διότι δεν αποδίδεται με σαφήνεια στην εκφώνηση η χρήση της πρόθεσης «από».

Ορθό θα ήταν να έλεγε ότι το πρώτο μόριο εισέρχεται ΣΤΟΝ πυρήνα και το δεύτερο εξέρχεται ΑΠΟ τον πυρήνα.

Έστω ότι η δεύτερη ανάγνωση είναι σωστή γιατί αναφέρεται «κατά την έκφραση της γενετικής πληροφορίας».

Κάποιος μπορεί να υποστηρίξει ότι η εν λόγω πρόταση θέτει μία χρονολογική σχέση στα ζητούμενα μόρια. Πρώτα πρέπει το ένα να εισέρχεται και μετά το άλλο να εξέρχεται.

Φυσικά αυτό είναι λάθος γιατί η έκφραση της γενετικής πληροφορίας (μεταγραφή και μετάφραση), γίνεται ταυτόχρονα σε πολλά γονίδια στο ευκαρυωτικό κύτταρο.

Άρα από την ανάγνωση της εκφώνησης δεν προκύπτει ότι το ζητούμενο είναι το μόριο που εισέρχεται να εισέρχεται ΠΡΙΝ το μόριο που εξέρχεται.

Το τελευταίο επιχείρημα ισχυρίζεται ότι η γενετική πληροφορία αφορά ένα συγκεκριμένο γονίδιο για το οποίο θέλουμε να προσδιορίσουμε την πορεία της έκφρασής του.

Έτσι, προσδίδεται χρονολογική σχέση στα δύο μόρια αφού αφορούν ένα συγκεκριμένο γονίδιο.

Αυτό είναι λάθος διότι η γενετική πληροφορία δεν είναι ένα μόνο γονίδιο όπως προκύπτει και από το αντίστοιχο κομμάτι του Β΄Τεύχους της Βιολογίας στο 2οΚεφάλαιο:

«Η γενετική πληροφορία είναι η καθορισμένη σειρά των βάσεων, όπως η πληροφορία μιας γραπτής φράσης είναι η σειρά των γραμμάτων που την αποτελούν. Η πληροφορία υπάρχει σε τμήματα του DNA με συγκεκριμένη ακολουθία, τα γονίδια. Αυτά, διά μέσου της μεταγραφής και της μετάφρασης, καθορίζουν τη σειρά των αμινοξέων στην πρωτεΐνη. Οι πορείες της μεταγραφής και της μετάφρασης των γονιδίων αποτελούν τη γονιδιακή έκφραση.»

Συμπερασματικά, το ερώτημα Α4 είναι επιστημονικά λάθος διατυπωμένο και δυσχεραίνει τον εξεταζόμενο στην εύρεση της «σωστής» απάντησης, ιδιαίτερα όταν το ερώτημα είναι πολλαπλής και δεν μπορεί να τεκμηριωθεί από τον εξεταζόμενο.

Ευελπιστώ στις σωστές ενέργειες από πλευράς Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων στις οδηγίες προς τους διορθωτές.

Ένας εξεταζόμενος στη Βιολογία 6/6/2023

2η Επιστολή

Αξιότιμοι συντάκτες/αξιότιμες συντάκτριες,

Αγαπητό αναγνωστικό κοινό,

Είμαι υποψήφιος στις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις στην Ομάδα Προσανατολισμού Υγείας και εξετάστηκα σήμερα, στις 6/6/2023, στο μάθημα Βιολογία Προσανατολισμού Γ’ Γενικού Λυκείου. 

Με ιδιαίτερη έκπληξη πληροφορήθηκα πως στο ερώτημα πολλαπλής επιλογής Α1 («Τα ινίδια χρωματίνης…»), σύμφωνα με τις υποδείξεις διόρθωσης του Υπουργείου Παιδείας, η ορθή απάντηση είναι η γ: αποτελούνται από νουκλεοσώματα, ενώ η απάντηση δ: τα συναντάμε στην πρόφαση της κυτταρικής διαίρεσης θεωρείται λανθασμένη. 

Προσωπικά, έβαλα ως σωστή απάντηση τη δ. Το πρόβλημά μου, όμως, δεν είναι ούτε ότι απάντησα «λανθασμένα» ούτε οι 5/100 μονάδες που έχασα, αλλά οι διαρκείς ασάφειες στα ερωτήματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων. 

Σύμφωνα με τη θεωρία των σχολικών βιβλίων:

Β’ τεύχος: «Στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, ύστερα από ειδική επεξεργασία, τα ινίδια χρωματίνης μοιάζουν με κομπολόγια από χάντρες. Κάθε «χάντρα» ονομάζεταινουκλεόσωμα και αποτελεί τη βασική μονάδα οργάνωσης της χρωματίνης». (Κεφάλαιο 1)

Α’ τεύχος: «Πρόφαση: Είναι το μεγαλύτερο σε διάρκεια: στάδιο της μίτωσης. Στη διάρκειά της τα ινίδια της χρωματίνης αρχίζουν να περιελίσσονται και να συμπυκνώνονται, για να πάρουν τη χαρακτηριστική μορφή των χρωμοσωμάτων».

Από τα παραπάνω καταλαβαίνει εύλογα κανείς πως τα ινίδια χρωματίνης τόσο αποτελούνται από νουκλεοσώματα (απάντηση γ) όσο και συναντώνται στην πρόφαση (απάντηση δ). Δε διασαφηνίζεται στο α’ τεύχος εάν τα χρωμοσώματα αντικαθιστούν τα ινίδια χρωματίνης.

Επομένως, αδυνατώ να κατανοήσω τον λόγο για τον οποίο η απάντηση δ κρίνεται λανθασμένη. 

Παρακαλώ θερμά όπως δημοσιευτεί η παρούσα επιστολή, ώστε να ασκηθούν οι πιέσεις για να ληφθούν ως ορθές και οι δύο απαντήσεις και να πάρει διαστάσεις το ζήτημα, ώστε να πάψουν οι επιτροπές των Πανελλαδικών Εξετάσεων να επιδεικνύουν απάθεια απέναντι στους κόπους των υποψηφίων και να διενεργούνται εξετάσεις σε θέματα των οποίων οι απαντήσεις δε θα δύνανται να αμφισβητούνται.

Με εκτίμηση,

Υποψήφιος Πανελλαδικών Εξετάσεων

3η Επιστολή

Σαν να μην έφταναν τα παράπονα για τα ερωτήματα πολλαπλής επιλογής Α1 και Α4, υπάρχουν ενδείξεις πως «προβληματικό» είναι και το ερώτημα Α5 (!)

Χαρακτηριστικά, οι υποψήφιοι κλήθηκαν να ανταποκριθούν σε ερώτημα σχετικά με τη σύσταση της ινσουλίνης. 

«Α5. Η ινσουλίνη

α. κωδικοποιείται από δύο γονίδια και αποτελείται από δύο πεπτίδια.

β. κωδικοποιείται από ένα γονίδιο και έχει 50 πεπτιδικούς δεσμούς.

γ. αποτελείται από ένα πεπτίδιο και έχει 50 πεπτιδικούς δεσμούς.

δ. κωδικοποιείται από ένα γονίδιο και έχει 49 πεπτιδικούς δεσμούς.»

Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων δίνει ως σωστή απάντηση την τελευταία (δ). 

Στο Α’ Τεύχος του σχολικού βιβλίου (Κεφάλαιο 1) αναφέρεται ότι τα αμινοξέα συνδέονται με πεπτιδικούς δεσμούς σε μια πολυπεπτιδική αλυσίδα. 

Δεν αναφέρεται ΠΟΥΘΕΝΑ στη σχολική θεωρία πως αν έχουμε ν αμινοξέα σε μια πολυπεπτιδική αλυσίδα, σχηματίζονται μεταξύ τους (ν-1) πεπτίδιο οι δεσμοί. Η προηγούμενη πληροφορία κρίνεται άκρως απαραίτητη για την επίλυση του θέματος.

Αυτό καλείται να καταλάβει ο μαθητής έπειτα από μελέτη των εικόνων του σχολικού βιβλίου, οι οποίες είναι, βέβαια «ΕΚΤΟΣ ύλης» και δεν αναπαριστούν σε καμία περίπτωση ξεκάθαρα τη συγκεκριμένη πληροφορία.

Παρ´ όλα αυτά, ο μαθητής καλείται άτυπα να τις έχει μελετήσει, κάτι που επιμαρτυρά άμεσα την αδιαφορία των επιτροπών θεμάτων των Πανελλαδικών Εξετάσεων για την ύλη, που τις ωθεί στο να μη θέτουν ερωτήματα σύμφωνα με τη διδακτέα και την εξεταστέα ύλη!

Ας πάρουμε, ωστόσο, (δυστυχώς) ως δεδομένη την απαράδεκτη συμπερίληψη των εικόνων στην εξεταστέα ύλη. Οι υποψήφιοι κλήθηκαν, προκειμένου να εξάγουν συμπεράσματα για τη σωστή απάντηση τα εξής:

Ινσουλίνη: 2 πεπτίδια

Ινσουλίνη: 51 αμινοξέα 

Λόγω της ύπαρξης των 51 αμινοξέων και των 2 πεπτιδίων, οι πεπτιδικοί δεσμοί θα είναι κατά δύο λιγότεροι από τα αμινοξέα. Άρα 49 πεπτιδικοί δεσμοί.

Η ινσουλίνη παράγεται από την προ-ινσουλίνη.

Η προ-ινσουλίνη παράγεται από 1 γονίδιο.

Άρα, η ινσουλίνη κωδικοποιείται από 1 γονίδιο.

Αναρωτιέται κανείς, λοιπόν, εάν το συγκεκριμένο ερώτημα αποσκοπεί στον έλεγχο των γνώσεων της θεωρίας ή στη δυνατότητα ανασύνθεσης και συνδυασμού πολύπλοκων βιολογιών γνώσεων, κάτι που οφείλει να συμβαίνει, σύμφωνα με τις οδηγίες εξεταστών, ΜΟΝΟ στο Γ Θέμα και στο Δ Θέμα. Σε καμία περίπτωση, με αλλά λόγια, στο Α Θέμα.

Για άλλη μια φορά, αυτοσκοπός των Πανελλαδικών είναι να «πιάσουν» αδιάβαστο ή/και απρόσεκτο τον υποψήφιο, όχι να εξετάσουν δομημένες βιολογικές γνώσεις που πρέπει να διαθέτει ο υποψήφιος της Ο.Π. Υγείας πριν και κατά την εισαγωγή του στο Πανεπιστήμιο. 

Η Επιτροπή Θεμάτων, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και οι ιθύνοντες για τη διεξαγωγή των Πανελλαδικών Εξετάσεων ζουν, απ´ ό,τι φαίνεται, εκτός πραγματικότητας.

Καιρός να αλλάξει αυτή η κατάσταση!

Αιτούμαι την τήρηση των ΦΕΚ κατά την δημιουργία των θεμάτων των εξετάσεων. Καιρός είναι…

Τελειόφοιτος Λυκείου 

4η Επιστολή

Αξιότιμοι καθηγητές

Σας γράφω ως ένας υποψήφιος στο μάθημα της βιολογίας με σκοπό να σας αναφέρω πως στο θέμα Α4 θεωρώ ότι υπάρχουν αρκετές ασάφειες ως προς το νόημα του περιεχομενου της ερώτησης. Από την πλευρα του υποψηφίου θεωρώ πως η ασάφεια της ερώτησης οδήγησε τους περισσοτερους μαθητές σε λανθασμένη επιλογή ορθής απάντησης με αποτέλεσμα όχι μόνο να μειωθεί ο βαθμός μας αλλα και να υπάρχει ένα γενικό μπέρδεμα στη σκέψη μας και το πραγματικα είναι σωστό. Ζητώ λοιπόν από το αξιότιμο υπουργείο και τους να συμπεριλάβει όλες τις απόψεις των μαθητών ως ορθές. 

Σας ευχαριστω για τον χρόνο σας 

Ένας υποψήφιος των πανελλαδικών εξετάσεων. 


5η Επιστολή (Βιολόγου)

Όσον αφορά στο Θέμα Α1 της Βιολογίας πιστεύω ότι υπάρχει σύγχυση μεταξύ των προτεινόμενων απαντήσεων. Η απάντηση γ είναι σωστή όπως ανακοινώθηκε (Τα ινίδια χρωματίνης αποτελούνται από νουκλεοσώματα).. Σύμφωνα όμως με το Βιβλίο Γενικής Παιδείας της Β’ Λυκείου (που είναι στην ύλη της Γ Λυκείου) στη σελίδα 135 στην 2η στήλη, 5-7 σειρά στην παράγραφο της Πρόφασης αναφέρεται ότι: “στη διάρκεια της Πρόφασης τα ινίδια της χρωματίνης αρχίζουν να περιελίσσονται και να συμπυκνώνονται για να πάρουν την χαρακτηριστική μορφή των χρωμοσωμάτων”. Σύμφωνα λοιπόν με την παραπάνω πρόταση του βιβλίου θα πρέπει στο Θέμα Α1 και η και η απάντηση δ (που αναφέρει ότι τα ινίδια χρωματίνης τα συναντάμε στην πρόφαση της κυτταρικής διαίρεσης) να θεωρηθεί σωστή.

Με εκτίμηση,

Δρ. Καλλιόπη Μαν. Βιολόγος-Κυτταρογενετίστρια


6η Επιστολή (γονέα)

Καλησπέρα,

Μετά από πολλούς μήνες προετοιμασίας τα παιδιά μας καλούνται να εξεταστούν και να καθοριστεί το μέλλον τους μέσα σε 4 μέρες!

Όλα καλά μέχρι εδώ αλλά όταν υπάρχουν ασάφειες και λάθη στα θέματα των εξετάσεων θα πρέπει οι αρμόδιοι να επέμβουν και να δώσουν αμεσα λύση.

Συγκεκριμένα στο ερώτημα Α1 πολλαπλών επιλογών και σύμφωνα με τα βιβλία της βιολογίας ισχύουν δύο απαντήσεις οι οποίες είναι και οι δύο σωστές, οι γ & δ.

Η γνώμη μου είναι ότι θα πρέπει να θεωρηθούν και οι δύο σωστές καθώς η απάντηση δίνει στον εξεταζόμενο 1 μονάδα στα 20.

Παρακαλώ για την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων!

Ευχαριστω

7η Επιστολή

Αξιότιμοι συντάκτες/ αξιότιμες συντάκτριες και αγαπητά μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας,

Είμαι υποψήφια των πανελλαδικών εξετάσεων 2023 στην ομάδα προσανατολισμού υγείας και γράφω με σκοπό να εισακουστεί ένας ακόμη προβληματισμός που έκανε συνυποψήφιους να απογοητευτούν αδίκως κατ’εμε. Φυσικά αναφέρομαι στις κακως διατυπωμένες εκφωνήσεις του Α θέματος, συγκεκριμένα του Α5. 

«Α5. Η ινσουλίνη

α. κωδικοποιείται από δύο γονίδια και αποτελείται από δύο πεπτίδια. β. κωδικοποιείται από ένα γονίδιο και έχει 50 πεπτιδικούς δεσμούς. γ. αποτελείται από ένα πεπτίδιο και έχει 50 πεπτιδικούς δεσμούς.

δ. κωδικοποιείται από ένα γονίδιο και έχει 49 πεπτιδικούς δεσμούς.»

Η επιτροπή έδωσε ως σωστή απάντηση την επιλογή δ. Το γονίδιο της ινσουλίνης δεν κωδικοποιεί την ίδια την ινσουλίνη αλλά την προινσουλίνη όπως χαρακτηρίζεται από το σχολικο βιβλίο «Το γονίδιο της ινσουλίνης παράγει ένα πρόδρομο μόριο, την προϊνσουλίνη, το οποίο μετατρέπεται τελικά σε ινσουλίνη.» και χαρακτηριστικά στην υποενότητα παρασκευής ινσουλίνης από βακτήρια προσδιορίζει ότι επιλέγονται βακτήρια «που περιέχουν το γονίδιο το οποίο κωδικοποιεί το πρόδρομο μόριο της ινσουλίνης.» 

Όπως ήδη αναφέρθηκε σε προηγούμενη επιστολή θα μπορούσαν λόγω ασάφειας -όχι έλλειψη κατανόησης- να ερμηνευτούν ως σωστές διαφορες απαντήσεις επικαλούμενοι χωριά του σχολικού βιβλίου. 

Εγώ ,λοιπόν, θα πω πώς κατέληξα στην επιλογή του α ως σωστή απάντηση και ας κρίνουν οι θεματοδότες εάν το σκεπτικό μου ήταν λανθασμένο.

Θεώρησα πως το «κωδικοποιείται από δυο γονίδια» αναφέρεται πρωτίστως στο γονίδιο της ινσουλίνης από το οποίο παράγεται η προινσουλινη και δευτερευόντως στο γονίδιο υπεύθυνο για την κωδικοποίηση του ενζύμου που αφαιρεί το ενδιάμεσο πεπτίδιο της προινσουλινης έτσι ώστε να προκύψει η η λειτουργική μορφή της ινσουλίνης αποτελούμενη από δυο πεπτίδια.

Το σχολικο βιβλίο αναφέρει τα εξής στο τελικό στάδιο παραγωγής ανθρώπινης ινσουλίνης από βακτηρια:

«Ανάπτυξη των βακτηρίων αυτών σε βιοαντιδραστήρα για παραγωγή του πρόδρομου μορίου της ινσουλίνης. Η προϊνσουλίνη συλλέγεται και με κατάλληλο ένζυμο, που αφαιρεί το ενδιάμεσο πεπτίδιο, μετατρέπεται σε ινσουλίνη.»

Ειλικρινά, ελπίζω το υπουργείο να δικαιωσει τους υποψήφιους του πιο ανταγωνιστικού προσανατολισμού. Να σεβαστούν τα αμέτρητα ξενύχτια που περάσαμε αποστηθίζοντας το ήδη ασαφές σχολικό βιβλίο, κανένας δεν αξίζει να αισθάνεται οτι οι προσπάθεια του δεν ήταν αρκετή. Αυτοί που αξίζουν το 20 καλό θα ήταν να το απολαύσουν.

Οι πέντε μονάδες που θα χάσουν οι υποψήφιοι από αυτό τα θέματα Α λόγω ασάφειας στην διατύπωση καταδικάζουν επιμελείς υποψήφιους. Το Β3,Β4,Β5,Γ2 και Γ3 βαθμολογούνται με 4 μονάδες το καθένα και απαιτούν σαφώς περισσότερες κριτικές ικανότητες στο μάθημα της βιολογίας. Δεν θα ήταν άδικο να κρίνεται πιο άξιος εισαγωγής στο πανεπιστήμιο ο υποψήφιος που κατά τύχη ερμήνευσε όπως και οι θεματοδοτες την σωστή απάντηση στα Α1,Α4,Α5 και ενδεχομένως να μην έγραψε καν τα προαναφερθέντα θέματα συγκριτικά με έναν υποψήφιο που απάντησε άριστα στις ερωτήσεις ανάπτυξης και κρίσεως και ερμήνευσε διαφορετικά-τεκμηριωμένα όμως- τα θέματα Α;

Παρακαλώ να διευθετηθεί το ζήτημα των θεμάτων Α από τους αρμόδιους, με δίκαιο τρόπο.

Με εκτίμηση, 

Υποψήφια Πανελλαδικών εξετάσεων 

8η Επιστολή (γονέα)

Παρακαλώ θα ήθελα να εκφράσω δημοσίως το αίσθημα της αδικίας που βιώνει το παιδί μου, και στο πρόσωπο του δικού μου παιδιού, όλων αυτών των παιδιών που αγωνίστηκαν σκληρά για να φέρουν εις πέρας αυτόν τον αγώνα που ονομάζεται “πανελλαδικές εξετάσεις” θέτοντας υψηλούς στόχους για το μέλλον τους.

Οι άριστα διαβασμένοι μαθητές στο μάθημα της Βιολογίας προβληματίστηκαν στο πρώτο ερώτημα πολλαπλής επιλογής ακριβώς γιατί γνώριζαν ότι οι απαντήσεις θα μπορούσαν να είναι δύο. Αυτό ονομάζεται τρικλοποδιά και είναι ανήθικο.

Κάνω έκκληση να δοθεί λύση σ αυτό το σοβαρό ζήτημα παίρνοντας θέση η αρμόδια επιτροπή ώστε να αποκαταστήσει αυτή την αδικία.

9η Επιστολή

Αξιότιμη/ε κυρία/ε,

Είμαι μαθήτρια γ λυκείου και εξετάστηκα στις 6/6/23 στο μάθημα της βιολογίας στις πανελλήνιες εξετάσεις. Θα ήθελα να αναφέρω πως το Α1 ερώτημα διαδέχονταν 2 σωστές απαντήσεις τη γ σύμφωνα με το β τεύχος και την δ σύμφωνα με το α τευχος. Προσωπικά επελεξα την επιλογή που έχει ανακοινωθεί ότι είναι σωστή, την γ αλλά πιστεύω πως θα έπρεπε να παρθεί ως σωστή και η δ γιατί πολλοί υποψήφιοι την επέλεξαν και θα ήταν άδικο να χάσουν το ερώτημα αυτό.

Στο ερώτημα Α4 η διατύπωση ήταν επίσης ασαφής και φτωχά διατυπωμένη.

Το ερώτημα Γ4 ήταν πολύ δύσκολο για ένα από τα πολλαπλά ερωτήματα του θέματος Γ καθώς απαιτούσε πολλές περιπτώσεις.

Τα ερωτήματα Δ1 Δ2 αν και σχετίζοταν αναφέρονταν σε διαφορετικά γονίδια το καθένα αφού με την επίδραση της EcoRI προκύπτει γονίδιο άλλο με διαφορετικό κωδικόνιο έναρξης. Ο εξεταζόμενος είχε λάβει υπόψιν του άλλο γονίδιο για το ερώτημα Δ1 και άλλο προκύπτει από το Δ2. Η άσκηση υπονοούσε πως το γονίδιο ήταν το ίδιο προκαλώντας σύγχυση σε πολλούς.

  Στο μέλλον θα πρότεινα να γίνονται πιο προσεκτικές διατυπώσεις των θεμάτων και επαρκής έλεγχος ώστε να μην υπάρχουν ασάφειες και πολλές ερμηνείες. Για τώρα θα προτείνα να ληφθούν υπόψιν οι δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι μαθητές στην κατανόηση των θεμάτων, οι ενδεχομένες πολλές ερμηνίες και να είναι δεκτές πολλές απαντήσεις. 

 Με εκτίμηση 

Μια υποψήφια

10η Επιστολή

Δεν είναι, ομολογουμένως, η πρώτη χρονιά που οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων στο μάθημα της Βιολογίας Προσανατολισμού κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν θέματα «υπεράνω» των απαιτήσεων και των γνώσεων του σχολικού βιβλίου.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Θέμα Δ στις Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις 2018, στο οποίο υπήρχαν «συνδεδεμένα φυλοσύνδετα γονίδια», κάτι το οποίο δεν υπάρχει στη θεωρία του Κεφαλαίου 5 του β´ τεύχους του σχολικού βιβλίου, στο οποίο μελετώνται θέματα κληρονομικότητας. Γίνεται, χαρακτηριστικά, απλή αναφορά στα φυλοσύνδετα γονίδια μέσω της μελέτης της φυλοσύνδετης υπολειπόμενης κληρονομικότητας για έναν χαρακτήρα ανά αλληλόμορφο γονίδιο.

Με άλλα λόγια, η Επιτροπή Θεμάτων της Βιολογίας σε εκείνη την εξεταστική περίοδο, πιθανά με την πρόταση πως «οι Επαναληπτικές Πανελλαδικές πρέπει να είναι πιο δύσκολες», δε δίστασε να εξετάσει τους υποψήφιους σε ένα θέμα -τυπικά- εκτός ύλης.

Ευχής έργο είναι να μην επαναληφθούν ποτέ παρεμφερή φαινόμενα στο συγκεκριμένο μάθημα (αλλά και γενικότερα), ώστε μαθητές και μαθήτριες να γνωρίζουν την ύλη στην οποία θα κληθούν να συναγωνιστούν, στη βάση του «αδιάβλητου χαρακτήρα» των Πανελλαδικών Εξετάσεων σε κάθε έκφανσή τους.

Πηγή: esos.gr