Αυξάνονται τα σχολικά γεύματα στους μαθητές

Ο αριθμός των γευμάτων που δίνονται σήμερα είναι 217.267 μερίδες , που αντιστοιχούν σε περίπου 180.000 μαθητές (41% του ποσοστού των μαθητών)

Κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά το πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα» απευθύνεται σε 133 Δήμους της χώρας.

Σύμφωνα με στοιχεία τα οποία κατέθεσε στη Βουλή η υφυπουργός Παιδείας Ζέττα Μακρή, ο αριθμός των γευμάτων που δίνονται είναι 217.267 μερίδες, που αντιστοιχούν σε περίπου 180.000 μαθητές (41% του ποσοστού των μαθητών), 1.658 δημόσιων δημοτικών σχολείων της χώρας.

Για τα προσεχή σχολικά έτη εκδόθηκε από τον ΟΠΕΚΑ η με αρ.1/2024 «Διακήρυξη δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών παρασκευής-συσκευασίας και διανομής ζεστών γευμάτων σε μαθητές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά τη σχολική χρονιά 2024-2025, τη σχολική χρονιά 2025- 2026 και με δικαίωμα προαιρέσεως για τη σχολική χρονιά 2026-2027».

Επιπλέον, σύμφωνα με το με αριθμό 09-22800/8-3-2024 έγγραφο του ΟΠΕΚΑ με θέμα «Πρόγραμμα Σχολικά Γεύματα», το πρόγραμμα επεκτείνεται σε 20 νέους Δήμους της χώρας και αυξάνεται ο αριθμός των προσφερόμενων γευμάτων σε 231.062 από 217.267 που είναι σήμερα.

Ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), αναλαμβάνει την υλοποίηση του Προγράμματος, και επιλέγει τους Δήμους της χώρας όπου διανέμονται τα γεύματα, καθώς και τον αριθμό των ωφελούμενων μαθητών ανά Δήμο, ενώ ταυτόχρονα είναι επιφορτισμένος με τη χρηματοδότηση του προγράμματος, τη διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάδειξη των Αναδόχων (catering) και τις τεχνικές προδιαγραφές των παρεχόμενων ζεστών γευμάτων.

 Το δε υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι αρμόδιο για την υλοποίηση του προγράμματος στις σχολικές μονάδες.

Μετά τον ορισμό των Δήμων από τον ΟΠΕΚΑ, οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης καθορίζουν από τους επιλεγμένους Δήμους περιοχής ευθύνης τους τις σχολικές μονάδες που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα, με προϋπόθεση να μην υπερβαίνουν τον αριθμό ωφελούμενων μαθητών που ορίζει ο ΟΠΕΚΑ.

Τα κριτήρια επιλογής των σχολικών μονάδων ενδεικτικά είναι τα παρακάτω:

  • Σχολικές μονάδες που στεγάζονται σε γειτονιές που παρουσιάζουν σημαντικά οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα
  • Σχολικές μονάδες που συγκεντρώνουν σημαντικό αριθμό μαθητών που ζουν σε νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο φτώχειας
  • Σχολικές μονάδες που συγκεντρώνουν σημαντικό αριθμό μαθητών που ζουν σε συνθήκες σοβαρής υλικής αποστέρησης
  • Σχολικές μονάδες που συγκεντρώνουν αυξημένο αριθμό μαθητών που προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

[Πηγή :esos.gr]